Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » Lettland medlem i Europeiska stabilitetsmekanismen

Valtiovarainministeriö

Lettland medlem i Europeiska stabilitetsmekanismen

Pressmeddelande.
Publicerad: 06.03.2014 kl. 13:53
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Lettland blir medlen i Europeiska stabilitetsmekanismen den 13 mars 2014. Statsrådet utfärdade den 6 mars 2014 en förordning som sätter i kraft anpassningarna av fördraget om Europeiska stabilitetsmekanismen till följd av Lettlands ESM-medlemskap.

Europeiska stabilitetsmekanismens råd godkände den 23 oktober 2013 Lettlands ansökan om medlemskap i Europeiska stabilitetsmekanismen samt de nödvändiga ändringarna av ESM-fördraget.

Lettlands medlemskap och ändringen av ESM-fördraget träder i kraft den 13 mars 2014. Lettland anslöt sig till euroområdet vid ingången av 2014. Alla medlemsländer i euroområdet är även medlemmar i ESM.

ESM:s grundkapital höjs på grund av Lettlands medlemskap och ESM-nyckeln ändras också. Kapitaländringarna förutsätter ändringar i punkt 1 och 2 i ESM-fördragets artikel 8, samt anpassning av bilagorna I och II till fördraget. 

Konsekvenserna för Finland

ESM:s grundkapital höjs till följd av Lettlands medlemskap i det första skedet från 700 miljarder euro till ca 701,94 miljarder euro. Lettland täcker hela ökningen. Det inbetalade kapitalet höjs från 80 miljarder till 80,22 miljarder euro. Finlands kapitalandel enligt ESM-nyckeln sjunker tack vare Lettlands medlemskap från 1,7974 procent till 1,7924 procent.

Lettlands medlemskap och ändringarna i ESM-fördraget utökar inte Finlands andel av det ESM-kapital (1,44 miljarder euro) som redan betalats. De utökar inte heller Finlands betalningsandel av ESM:s sammanlagda kapital (ca 12,58 miljarder euro).

•                    ESM:s pressmeddelande om Lettlands anslutning (eng.) http://www.esm.europa.eu/about/governance/shareholders/latvia/index.htm

Förfrågningar: Jaakko Weuro, äldre regeringssekreterare, tfn 02955 30302

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs