Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » Lappeenranta tuottaa laadukkaita kulttuuripalveluja kustannustehokkaasti

Lappeenrannan kaupunki

Lappeenranta tuottaa laadukkaita kulttuuripalveluja kustannustehokkaasti

Tiedote.
Julkaistu: 28.11.2014 klo 08:42
Julkaisija: Lappeenrannan kaupunki

(Tiedotteen lopussa linkki kuvaan: : Loistavat arviot saanut näytelmä Sad Songs from the Heart of Europe on ensi-iltansa jälkeen kiertänyt niin Suomea kuin ulkomaitakin: takana on viisi maata, kuusi teatterifestivaalia, yhdeksän kaupunkia ja yli 50 esitystä. Kuva: Lappeenrannan kaupunginteatteri)

Tuorein raportti suurimpien kaupunkien kulttuurimenoista julkistetaan perjantaina 28.11.2014

Järjestyksessään kolmannessa kuntien kulttuuritoiminnan tiedonkeruuhankkeessa kerättiin tietoja Lappeenrannan ja 23 muun suomalaisen kaupungin vuoden 2013 tilinpäätöksiin sisältyvistä kulttuuritoiminnan tuloista ja menoista. 

Tiedonkeruun tulokset osoittavat, että kulttuuritoiminnan osuus kuntien taloudesta on edelleen pieni. Kulttuuritoiminnan nettokäyttökustannusten osuus kunnan saamien verotulojen ja valtionosuuksien kokonaissummasta vaihteli noin kahdesta prosentista vajaaseen viiteen prosenttiin. Useimpien kaupunkien tapauksessa kulttuurin osuus on vuosien 2010 ja 2013 välisenä aikana jonkin verran pienentynyt. Näin on tapahtunut myös Lappeenrannassa. 

Lappeenrannassa kulttuuritoimintaan käytetään kaupungin verorahoituksesta maan keskiarvoa vähemmän. Lappeenrannassa kulttuuritoiminnan nettokäyttökustannukset vuonna 2013 olivat 10 393 000 euroa. Kulttuuritoimintaan käytettiin kaupungin verorahoituksesta 3,2 % vuonna 2010 ja 2,8, % vuonna 2013. Koko maan keskiarvo vastaavina vuosina oli 3,7 % ja 3,4 %. Kulttuuritoiminnan nettokäyttökustannukset asukasta kohden vuonna 2013 olivat Lappeenrannassa 141,7 euroa. Asukaslukuun suhteutetut kustannukset vuonna 2013 vaihtelivat Salon 105 eurosta Vaasan 246 euroon. 

Kulttuuritoimenjohtaja Päivi-Linnea Pötry korostaa, että raportti keskittyy kustannuksiin eikä kerro tuloksista juuri mitään.

− Palveluiden tarjonnasta, laadusta tai kalleudesta ei pelkästään raportin perusteella voi vetää johtopäätöksiä. Luvut kertovat kuitenkin siitä, että Lappeenrannassa laadukkaita kulttuuripalveluita tuotetaan kustannustehokkaasti.  Kaupunginorkesteri on vahvasti ajassa kiinni ja täyttää Lappeenranta-salin katsomot kiinnostavilla konserteillaan. Kaupunginteatteri on tuottanut laadukkaita esityksiä ja saanut valtakunnallista huomiota ja kansainvälistä menestystä. Kirjastosta on kasvanut monien palveluiden tapahtumakeskus ja museo tekee ansiokasta yleisötyötä sekä yhteistyötä muiden palveluntuottajien kanssa. 

Kirjastojen nettokäyttökustannukset asukasta kohden vuonna 2013 vaihtelivat Espoon 75,6 eurosta Vantaan 42,8 euroon. Lappeenranta hoitaa kirjastopalvelunsa toiseksi alimmilla kustannuksilla, 45,7 eurolla asukasta kohden. Kirjastoissa kustannuksilla on taipumus korreloida suoraan tuotoksiin; kirjastotilastojen mukaan Lappeenrannan lainausluvut asukasta kohden ovat perinteisesti olleet valtakunnallisen keskiarvon alapuolella. 

– Tosin vuoden 2013 luvut eivät ole vertailukelpoisia, koska kaikki kirjastopisteet olivat suljettuina Heili-järjestelmävaihdoksen vuoksi koko marraskuun, muistuttaa Pötry. 

Museoiden, teattereiden ja orkestereiden nettokäyttökustannukset vuonna 2013 asukasta kohden vaihtelivat Lahden 151,1 eurosta Vantaan 15 euroon. Lappeenranta sijoittuu puoliväliin 75,1 eurolla asukasta kohden. Taide- ja kulttuurilaitoksille kohdennetut kustannukset muodostivat suuren osuuden useimpien selvitykseen osallistuneiden kaupunkien kulttuurin kustannuksista. Taide- ja kulttuurilaitosten osuus kulttuurin nettokäyttökustannuksista oli yli 50 prosenttia Lahdessa, Vaasassa, Turussa, Kotkassa, Kuopiossa ja Lappeenrannassa. Kotkaa lukuun ottamatta nämä kaupungit ylläpitävät kunnallista kulttuurihistoriallista museota, taidemuseota, teatteria ja orkesteria. 

Museoiden nettokäyttökustannukset asukasta kohden vaihtelivat Tampereen 57,2 eurosta Kouvolan 9,1 euroon. Lappeenrannassa käytettiin 18,3 euroa/asukas. Orkesteriin käytettiin lähes sama summa, 18,9 euroa asukasta kohden, vaihteluvälin ollessa Lahden 47,1 eurosta Salon, Rauman ja Porvoon 0 euroon. Teattereiden nettokäyttökustannukset asukasta kohden vaihtelivat Lahden 71,9 eurosta Porvoon 0 euroon, Lappeenrannan teatterikustannusten ollessa 37,9 euroa. 

Taideoppilaitosten ja taiteen perusopetuksen kustannusten vaihteluväli oli suuri: Porvoon 63,3 eurosta Turun 7,7 euroon. Lappeenranta käytti 11,3 euroa asukasta kohden. Taiteen perusopetuksen järjestämistavat ovat erilaiset. Suurimpien kustannusten Porvoossa lähes kaikki taiteen perusopetustoiminta on kunnallista, kun taas Lappeenrannan kaupunki avustaa yksityisiä toimijoita. 

Myös yleiseen kulttuuritoimintaan käytetyt nettokäyttökustannukset asukasta kohden vaihtelivat suuresti: Raumalla 25,1 euroa, Kajaanissa 1,1 euroa ja Lappeenrannassa 7,4 euroa. Luvut suurine vaihteluväleineen kertovat kaupunkien erilaisuudesta ja erojen selittäminen yksittäisillä tekijöillä on vaikeaa. 

Kulttuurimenojen tiedonkeruuhankkeessa selvitettiin kaupunkien kulttuuritoiminnan kustannuksia ja tuottoja, kustannusten jakautumista eri osa-alueiden ja menolajien kesken, kunnallisesti tuotettujen kulttuuripalvelujen ja yksityisten kulttuuritoimijoiden avustamisen välistä suhdetta, sekä kulttuuripalvelujen tuottamisen ja järjestämisen erilaisia toimintamalleja. 

Kulttuuritoiminta jaettiin seuraaviin osa-alueisiin: kirjastot, taide- ja kulttuurilaitokset, kulttuuritalot ja kulttuurikeskukset, taideoppilaitokset ja taiteen perusopetus sekä kunnan yleinen kulttuuritoiminta ja muiden hallintokuntien muu kuin edellä mainittuihin osa-alueisiin sisältyvä kulttuuritoiminta. 

Hankkeeseen osallistui 24 suomalaista kaupunkia: Espoo, Helsinki, Hämeenlinna, Joensuu, Jyväskylä, Kajaani, Kokkola, Kotka, Kouvola, Kuopio, Lahti, Lappeenranta, Mikkeli, Oulu, Pori, Porvoo, Rauma, Rovaniemi, Salo, Seinäjoki, Tampere, Turku, Vaasa ja Vantaa. 

Hanke toteutettiin Suomen Kuntaliiton, Kulttuuripoliittisen tutkimuksen edistämissäätiö Cuporen ja mukana olleiden kaupunkien yhteistyönä. 

Lisätietoja:

Kulttuuritoimenjohtaja Päivi-Linnea Pötry, puh. 040 5949 856
paivi-linnea.potry@lappeenranta.fi

 

Liitetiedostot

Lappeenranta on kansainvälinen yliopisto- ja matkailukaupunki logistisesti merkittävällä alueella Kaakkois-Suomessa, EU:n ja Venäjän rajalla. Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT), innovatiivinen toimintaympäristö, osaava työvoima ja hyvät verkostot helpottavat kansainvälisen liiketoiminnan aloittamista ja laajentamista noin 72 600 asukkaan kaupungissa. Lappeenrannan saavutettavuus on erinomainen kansainvälisen lentokentän ansiosta. Saimaan rannalla sijaitsevassa kaupungissa arvostetaan ympäristön puhtautta ja asuinalueiden viihtyisyyttä. www.lappeenranta.fi

 

 

 

 

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs