Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » Lakiluonnos kuntakokeiluista lausunnoille

Valtiovarainministeriö

Lakiluonnos kuntakokeiluista lausunnoille

Tiedote.
Julkaistu: 05.06.2014 klo 09:05
Julkaisija: Valtiovarainministeriö

Uusien toimintamallien kokeileminen kunnissa etenee. Valtiovarainministeriö lähetti lakiluonnoksen kuntakokeiluista lausunnoille keskiviikkona 4. kesäkuuta. Kokeilukunnat voisivat nykyistä vapaammin kehittää poikkihallinnollisia toimintamalleja, jotka perustuisivat kuntalaisten tarpeisiin.

Laki vähentäisi kokeilukuntien lakisääteisiä velvoitteita ja keventäisi niiden toteuttamisen ohjausta. Lisäksi on tarkoitus tukea uusien toimintamallien toteuttamista.

Jatkoneuvotteluissa on mukana 17 kuntaa tai kuntaryhmää. Kokeiluja on kuudenlaisia:

  • Hyvinvoinnin integroitu toimintamalli. Kokeilun tarkoituksena on edistää asiakaslähtöisiä ja moniammatillisia toimintamalleja kuntien lakisääteisissä palveluissa. Kunnat voivat osin yhdistää asiakkaan erillisiä palvelusuunnitelmia. Kokeilussa otetaan huomioon tietosuoja- ja salassapitosäännökset. Mukana on tässä vaiheessa kymmenen kuntaa tai kuntaryhmää.
  • Koulutuspalvelut. Liitosselvityskuntien yhteistyöllä pyritään parantamaan mahdollisuuksia hyödyntää oppilaitosverkkoa ja henkilöstöä toisen asteen koulutuksessa aiempaa tehokkaammin. Tarkoituksena on erityisesti hankkia kokemuksia lukiokoulutuksen hallinnollisesta yhteistyöstä. Mukana on yksi kuntaryhmä.
  • Kuntien toiminnan valvonta. Kokeilussa luodaan uusia toimintamalleja sosiaali- ja terveyspalvelujen valvontaan. Tarkoituksena on keventää yksityiskohtaisten suositusten ja ohjeiden soveltamista. Kunnat voivat kokeilla uusiin indikaattoreihin perustuvaa valvontamallia, kehittää omavalvontaa sekä parantaa kuntien ja valvontaviranomaisten yhteistyötä yhdessä aluehallintoviraston kanssa. Kokeilukuntia tai kuntaryhmiä on tässä vaiheessa mukana neljä. 
  • Asumispalvelut. Kokeilun tarkoituksena on edistää vanhusten ja vammaisten asumispalvelujen uusia toimintamalleja. Kuntien kustannuspaineet vähenevät, kun ohjausta kevennetään. Valvonnassa kokeillaan uusia tulosperusteisia indikaattoreita. Kokeilukuntia tai kuntaryhmiä on tässä vaiheessa mukana viisi.
  • Kuntien ja Kelan yhteistyö. Kokeilulla pyritään edistämään Vantaan kaupungin ja Kelan palveluyhteistyötä toimeentulotukipalveluissa. Asiakas saa oikein ajoitettua palvelua, kun hän on kerran antanut tietonsa viranomaisille. Kunnan ja Kelan työmäärä vähenee ja kokonaiskustannukset pienenevät. Toimeentulotuen maksatus on siirtymässä Kelalle, joten vastaavia kokeiluja ei järjestetä muissa kunnissa kuin Vantaalla.
  • Nuorisotakuu. Kokeilulla tuetaan nuorisotakuun paikallista toteuttamista. Kunnat ja työ- ja elinkeinoviranomaiset kehittävät yhteistoimintaansa sekä palvelupolkuja nuorten sijoittamisessa työhön ja opintoihin, palvelumuotojen tarjonnan lisäämistä sekä tiedonsaantia nuoren tilanteesta ja palvelujen käytöstä. Kokeilukuntia tai kuntaryhmiä on tässä vaiheessa mukana 11.

Kokeiluja ovat valmistelleet valtiovarainministeriö, sosiaali- ja terveysministeriö, opetus- ja kulttuuriministeriö, ympäristöministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö sekä oikeusministeriö. Lisäksi valmistelussa ja toteutuksessa ovat mukana Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus (ARA), Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto (Valvira), aluehallintovirastot, työ- ja elinkeinokeskukset, tietosuojavaltuutetun toimisto ja Kela.

Hallinnon ja aluekehityksen ministerityöryhmä (Halke) puolsi keskiviikkona 28. toukokuuta sitä, että lakiluonnos lähetetään lausunnoille. Lausuntoaika päättyy 24. heinäkuuta. Lain on tarkoitus olla voimassa vuoden 2015 alusta vuoden 2016 loppuun saakka.

Lausuntopyyntö ja lakiluonnos

Lisätietoja:

Valtiosihteeri Sari Raassina, puh. 02955 30353
Ylijohtaja Silja Hiironniemi, puh. 02955 30220

sähköposti: etunimi.sukunimi@vm.fi

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs