Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » Lagförslag om kommunförsök på remiss

Valtiovarainministeriö

Lagförslag om kommunförsök på remiss

Pressmeddelande.
Publicerad: 05.06.2014 kl. 09:08
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Försöken med nya handlingsmodeller framskrider i kommunerna. Finansministeriet skickade lagutkastet om kommunförsöken på remiss tisdagen den 4 juni. Försökskommunerna föreslås få friare händer än i dagsläget att utveckla förvaltningsgränsöverskridande handlingsmodeller som baserar sig på kommuninvånarnas behov.

Den föreslagna lagen minskar på försökskommunernas lagstadgade förpliktelser och lättar på styrningen av dem. Syftet är dessutom att stödja förverkligandet av nya handlingsmodeller.

17 kommuner eller kommungrupper deltar i de fortsatta förhandlingarna. Det finns sex olika försök:

  • Integrerade handlingsmodellen för välfärd. Syftet är att främja kundvänliga och flerprofessionella handlingsmodeller inom den lagstadgade kommunala servicen. Kommunerna ska kunna koppla ihop skilda serviceplaner. Informationsskydds- och sekretessbestämmelser ska tas i beaktande. Tio kommuner eller kommungrupper medverkar i dagsläget.
  • Utbildningstjänsterna. Möjligheterna att effektivisera utnyttjandet av läroverksnätet och personalen inom andra stadiet förbättras. Ett särskilt mål är att få erfarenheter från administrativt samarbete inom gymnasieutbildningen. En kommungrupp deltar.
  • Tillsynen över kommunernas verksamhet. Nya handlingsmodeller för tillsynen över social- och hälsoservicen i syfte att lätta tillämpningen av detaljerade rekommendationer och anvisningar. Kommunerna ska kunna prova en tillsynsmodell som baserar sig på nya indikatorer, utveckla självtillsynen och förbättra samarbetet mellan kommunen och tillsynsmyndigheterna tillsammans med regionförvaltningsverket. Fyra försökskommuner eller kommungrupper för tillfället.
  • Boendetjänsterna. Målet med försöket är att främja nya handlingsmodeller för seniorers och handikappades boendetjänster. Kommunernas utgiftstryck minskar då styrningen lättas. Man provar nya resultatbaserade indikatorer. Fem försökskommuner eller kommungrupper för tillfället.
  • Samarbetet mellan kommunerna och FPA. Målet med försöket är att främja Vanda stads och FPA:s servicesamarbete i fråga om utkomststödet. Kunden får service i rätt tid då han eller hon en gång förmedlat sina uppgifter till myndigheterna. Kommunens och FPA:s arbetsmängd och kostnader minskar. Utbetalningen av utkomststödet håller på att överföras till FPA, och dessa slags experiment utförs inte på andra ställen än i Vanda.
  • Ungdomsgarantin. Med försöket understöds det lokala genomförandet av ungdomsgarantin. Kommunerna samt arbets- och näringsmyndigheterna utvecklar sitt samarbete och servicestigarna åt unga för etablering i arbete eller studier, utökandet av serviceformer samt tillgången till information om de ungas läge och användandet av tjänsterna. 11 försökskommuner eller kommungrupper i detta skede.

Försöken har beretts av finansministeriet, social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet, miljöministeriet, arbets- och näringsministeriet samt justitieministeriet. Dessutom har Finansierings- och utvecklingscentralen för boendet (ARA), Tillstånds- och tillsynsverket för social- och hälsovården (Valvira), regionförvaltningsverken, arbets- och näringscentralerna, Dataombudsmannens byrå samt FPA deltagit i beredningen och förverkligandet.

Ministerarbetsgruppen för förvaltning och regionutveckling (Halke) förordade onsdagen den 28 maj sändandet av lagutkastet på remiss. Remisstiden löper ut den 24 juli. Lagen avses vara i kraft från och med ingången av 2015 till utgången av 2016.

Ytterligare information:

Sari Raassina, statssekreterare, tfn 02955 30353
Silja Hiironniemi, överdirektör, tfn 02955 30220

e-post: förnamn.efternamn@vm.fi

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs