Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » Kuurojen Liiton liittokokous: Viittomakielisten sote-palvelut eivät saa jäädä vapaaehtoisuuden varaan

Kuurojen Liitto

Kuurojen Liiton liittokokous: Viittomakielisten sote-palvelut eivät saa jäädä vapaaehtoisuuden varaan

Tiedote.
Julkaistu: 11.06.2016 klo 15:49
Julkaisija: Kuurojen Liitto

Kuurojen Liitto ry
Lehdistötiedote 11.6.2016

Kuurojen Liitto ry:n liittokokouksen lopputiedote

KUUROJEN LIITON LIITTOKOKOUS: VIITTOMAKIELISTEN SOTE-PALVELUT EIVÄT SAA JÄÄDÄ VAPAAEHTOISUUDEN VARAAN

Kuurojen Liiton lauantaina (11.6.2016) Porissa päättynyt liittokokous korosti julkilausumassaan,että viittomakieliset kansalaiset tulee huomioida sote-uudistuksessa jo suunnitteluvaiheesta lähtien. Viittomakielilakia ja siinä säädettyä viranomaisen viittomakielten käyttöön liittyvää edistämisvelvoitetta ei voi sivuuttaa.

Kuurojen Liitto vaatii, että sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämistä koskevassa laissa vahvistetaan viittomakieltä käyttävien oikeutta saada viittomakielellä tuotettuja tai viittomakielelle tulkattuja sosiaali- ja terveyspalveluja. Viittomakielten käytön tulee perustua selkeisiin ja sitoviin menettelyihin – se ei saa jäädä palvelun järjestäjän tai tuottajan vapaaehtoisuuden varaan. 

Yhdenvertaisuuden näkökulmasta viittomakielisillä kuuroilla on tähän oikeus sekä kielen että vamman vuoksi. Viittomakielisiä palveluja haavoittuvien ryhmien tarpeisiin erityisesti sosiaalipalveluissa on kehitettävä voimakkaasti. Esimerkiksi mielenterveyspotilaat, muistisairaat ja vanhukset eivät aina kykene käyttämään tulkkausta.

Lisäksi sähköisten asiointipalvelujen ja verkkosivujen kehityksessä tulee noudattaa kaikille sopivan suunnittelun periaatteita. Digipalvelujen tulee tarjota tietoa ja asiointimahdollisuuksia riittävästi myös kuuroille ja viittomakieltä käyttäville saavutettavasti sekä viittomakielillä.

Jäsenyhdistykset olivat tehneet esityksiä (5 kpl), joissa kiinnitettiin huomiota muun muassa kuurojen maahanmuuttajien tilanteeseen ja tulkkauspalvelun laatuun. Lisäksi esityksissä tuotiin esille huoli kuurojen huomioimisesta yhteiskunnan digitalisaatiossa.

Liittokokous hyväksyi toimintasuunnitelman ja talousarvion vuodelle 2017.

Henkilövalinnat: Kuurojen Liiton puheenjohtajaksi kolmeksi vuodeksi (2016-2019) valittiin uudelleen Jaana Aaltonen Turusta. Kuurojen Liiton hallitukseen valittiin erovuoroisista jäsenistä uudelleen Nina Sivunen. Uutena jäsenenä hallitukseen valittiin Arja Peltokorpi ja Bror-Erik Majors

Liittokokouksessa oli edustettuna 27 kuurojenyhdistystä yhteensä 39 edustajalla. Vuoden 2017 liittokokous pidetään Helsingissä.

Lisätiedot: tiedottaja Tiina Vihra GSM 040 828 1846 , tiina.vihra@kuurojenliitto.fi

 

Viittomakieltä käyttäviä kuuroja ja huonokuuloisia on maassamme 4 000-5 000 ja viittomakieltä käyttäviä kuulevia noin 6000-9000. Kuurojen Liitto on 43 kuurojenyhdistyksen keskusjärjestö, viittomakielisten kuurojen edunvalvontaorganisaatio, ja se tuottaa erityisesti viittomakielisiä palveluja. Lisätietoja liiton toiminnasta ja hankkeista löytyy liiton kotisivulta osoitteessa www.kuurojenliitto.fi

 

Liitetiedostot

Kuurojen Liitto: Kuurojen Liitto on viittomakielisten kuurojen etu-, palvelu- ja asiantuntijajärjestö. Viittomakielen arvioidaan olevan äidinkieli 4000–5000 kuurolle Suomessa. Suomessa viittomakieliä on kaksi: suomalainen ja suomenruotsalainen viittomakieli. Maailmassa arvioidaan olevan noin 70 miljoonaa kuuroa. Lisätiedot: www.kuurojenliitto.fi

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs