Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » Kunta-alan tuoreet palkkatiedot KT:n nettisivuilla

KT Kuntatyönantajat

Kunta-alan tuoreet palkkatiedot KT:n nettisivuilla

Tiedote.
Julkaistu: 06.11.2014 klo 09:50
Julkaisija: KT Kuntatyönantajat

Kuntien menoista puolet on henkilöstömenoja. Kuluvana vuonna kuntien ja kuntayhtymien henkilöstömenot ovat noin 21,2 miljardia euroa, josta palkkakustannuksia 16,3 miljardia ja työnantajan maksamia eläke- ja muita välillisiä sosiaalivakuutusmaksuja 4,9 miljardia euroa.

Kokonaiskeskiansiot olivat lokakuussa 2013 kunta-alan kuukausipalkkaisella henkilöstöllä 3 078 euroa kuukaudessa. Sopimusaloittain ja nimikkeittäin ansiotasot vaihtelivat. Tuntipalkkaisten kokonaiskeskituntiansio oli kunta-alalla 14,55 euroa lokakuussa 2013.

Tiedot käyvät ilmi KT Kuntatyönantajien tilastoesitteestä "Kunnalliset palkat ja henkilöstö, lokakuu 2014". Sen tilastotiedot perustuvat pääosin Tilastokeskuksen kuntasektorin lokakuun 2013 palkkatilastoon.

Henkilöstöä 432 000

Kunta-alalla työskenteli vuoden 2013 lokakuussa 432 000 henkilöä eli viidennes palkansaajista. Heistä oli kuukausipalkkaisia 422 000, joista kokoaikaisia oli 361 000 ja osa-aikaisia 60 000. Tuntipalkkaisia työntekijöitä oli 10 000. Edellisestä vuodesta henkilöstömäärä laski 5 000 henkilöllä.

Kunta-alan henkilöstöstä on työsuhteisia 72 % ja virkasuhteisia enää 28 %. Naisia on henkilöstöstä 79 %.

Henkilöstön keski-ikä on kunta-alalla korkeampi kuin muilla työmarkkinasektoreilla, eli 45,7 vuotta. Korkein keski-ikä on teknisellä sopimusalalla (47,6 vuotta). Vuoteen 2030 mennessä kunta-alalta siirtyy eläkkeelle vuosittain noin kolme prosenttia eli 13 000–17 000 henkilöä nykyisestä henkilöstöstä. Eläkepoistuma vaihtelee mm. ammattiryhmittäin ja alueellisesti.

Sairauspoissaolot kasvoivat kunta-alalla 2000-luvulla aina vuoteen 2008 asti, jolloin sairauspoissaoloja oli keskimäärin 19,4 kalenteripäivää yhtä henkilötyövuotta kohden. Vuonna 2013 sairauspoissaolojen määrä laski keskimäärin 16,7 kalenteripäivään.

"Kunnalliset palkat ja henkilöstö, lokakuu 2014” -tilastoesite löytyy suomen- ja ruotsinkielisenä osoitteista www.kt.fi (http://www.kuntatyonantajat.fi/fi/ajankohtaista/julkaisut/Sivut/julkaisu.aspx?product=2014-006-1) ja www.kommunarbetsgivarna.fi (http://www.kommunarbetsgivarna.fi/sv/aktuellt/publikationer/sidor/produkter.aspx?product=2014-006-3). Toimitukset voivat tilata sitä myös painettuna KT:n viestinnästä (ktmedia@kt.fi).

Kunta-alan palkat ja ammatit -ohjelma uusittu

KT:n verkkosivuilla voi Palkat ja ammatit -ohjelmasta hakea palkkatietoja haku-toiminnolla ammattinimikkeittäin. Tiedot ovat sielläkin lokakuulta 2013.

Ohjelman avulla saa tietoa kunta-alan ammattinimikkeistä, keskiansioista ja koulutuksesta. Ammattinimikkeitä voi selata aakkostettuna tai hakea suoraan tiettyä ammattinimikettä hakutoiminnolla. Ohjelmasta näkee myös, kuinka monta henkilöä nimikkeellä työskentelee sekä kuinka paljon nimikkeellä työskentelevistä on naisia ja kuinka paljon miehiä.

Ohjelman tiedot perustuvat Tilastokeskuksen keräämiin palkka- ja koulutustietoihin yli 300 000 kokoaikaisesta kuukausipalkkaisesta.

Kunta-alan palkkoja ammattinimikkeittäin -ohjelmasta löytyy lähes 1 700 ammattinimikkeen keskimääräiset tehtäväkohtaiset palkat ja kokonaisansiot. Tehtäväkohtainen palkka on palkka ilman mitään lisiä, ja se määräytyy työn vaativuuden perusteella. Kokonaisansio tarkoittaa kuukaudessa maksettua säännöllisen työajan ansiota sekä mahdollisia työaikakorvauksia ja muita palkkioita lisä- ja ylityöajalta.

KT:n nettisivujen Tilastot-sivuilta löytyvät http://www.kuntatyonantajat.fi/fi/ajankohtaista/tilastot/ mm. viimeisimmät palkkatiedot ammattinimikkeittäin kuntakoon mukaan sekä kaupungin- ja kunnanjohtajien palkat kunnan asukasluvun mukaan. Lisäksi sivuilta löytyy paljon muuta tietoa kuntien ja kuntayhtymien henkilöstöstä, palkkausrakenteesta ja työvoimakustannuksista. Siellä ovat myös tilastot kunta-alan lomautuksista vuosilta 1992–2014 http://www.kuntatyonantajat.fi/fi/ajankohtaista/tilastot/henkilosto/lomautukset/.


Lisätietoja:

johtava työmarkkinatutkija Anne Hotti, puh. 09 771 2324, 050 527 1092

Tilastoesite KT:n nettisivuilla:

http://www.kuntatyonantajat.fi/fi/ajankohtaista/julkaisut/Sivut/julkaisu.aspx?product=2014-006-1

 

KT Kuntatyönantajat on työmarkkinakeskusjärjestö, joka edustaa kuntia ja kuntayhtymiä työnantajina. KT neuvottelee ja sopii kunta-alan työ- ja virkaehtosopimukset. Se on keskeinen työelämän tuloksellisuuden ja laadun kehittäjä. Kunnissa ja kuntayhtymissä työskentelee 432 000 työntekijää ja viranhaltijaa. Kunta-alan palkkasumma henkilösivukuluineen on noin 22 miljardia euroa.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs