Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » Kunnat laitettiin paremmuusjärjestykseen - Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut

EPSI Rating

Kunnat laitettiin paremmuusjärjestykseen - Kauniaisissa parhaat kuntapalvelut

Tiedote.
Julkaistu: 15.01.2014 klo 11:00
Julkaisija: EPSI Rating

 

Kuntarating 2013

– Suomen kuntien asukastyytyväisyystutkimus

Kansainvälinen ja riippumaton EPSI Rating tutkii johdonmukaisesti useiden keskeisten toimialojen sekä julkisten palveluiden koettua asiakastyytyväisyyttä ja –uskollisuutta. Tässä tutkimuksessa on tutkittu asukkaiden tyytyväisyyttä kuntien tarjoamiin palveluihin. Tämä tiedote esittää tuloksia kunnittain, maakunnittain ja valtakunnallisesti.

Havaintoja:

 • Asukkaiden tyytyväisyys kuntapalveluihin laskussa - tyytyväisyysaste on pudonnut viime vuodesta, mutta pysyy edelleen tyydyttävällä tasolla
 • Kauniainen saa valtakunnallisessa vertailussa korkeimmat asukastyytyväisyyspisteet
 • Toiseksi yltää Pirkkala ja kolmanneksi Naantali
 • Suuret erot maakunnittain – keskipohjalaiset ovat erityisen tyytyväisiä, kymenlaaksolaiset taas erityisen pettyneitä, asuinkuntiensa palveluihin
 • Kunnat eivät kerää suositteluja – vain 28 % asukkaista suosittelisi asuinkuntaansa muuttamista
 • Suurista kaupungeista Helsinki ja Tampere pärjäävät parhaiten, Salo huonoiten
 • Tampere on edelleen nuorten suosikki
 • Vantaalla korkeatuloiset ovat erityisen tyytymättömiä, Oulussa puolestaan tämä on tyytyväisin ryhmä
 • Kuntien välillä on yllättävänkin suuria eroja
 • Ympäryskunnat pärjäävät vertailussa hyvin – 8 top 10:ssä olevista kunnista ovat ympäryskuntia
 • Kuntapalvelut eivät tyydytä asukkaita – kuntien tarjoamat palvelut saavat kaikista mitatuista toimialoista huonoimmat arvosanat v. 2013

EPSI Rating-tutkimuksessa asiakastyytyväisyysindeksi on keskeisessä asemassa. Sen arvo voi vaihdella asteikolla 0 – 100. Ohjeellinen arvostelu löytyy alla olevasta taulukosta:

alle 60 huono taso

60 – 75         välttävä / tyydyttävä

75 – 100        hyvä / erittäin hyvä

Tulokset perustuvat n. 12,000 satunnaisesti Suomessa tehtyyn puhelinhaastatteluun elo-joulukuun aikana v. 2013. Tiedonkeruusta vastasi Norstat Finland Oy. Yksittäisiä indeksejä on saatavilla 75 kunnasta. Virhemarginaalit ovat yleisesti n. 3 indeksiyksikköä suuntaansa, suurimpien kaupunkien osalta n. +/- 1 indeksiyksikkö ja kokonaistulosten osalta +/- 0,2 indeksiyksikköä.

 1.   Kaikki kunnat

Tässä osiossa tarkastellaan valtakunnallisia tuloksia kaikkien kuntien osalta.

Taulukko 1: Valtakunnallinen vertailu – 20 parasta kuntaa – EPSI Rating 2013

 

Kauniainen saa, viime vuoden tapaan, vertailussa korkeimmat pisteet. Toiseksi yltää Pirkkala ja kolmanneksi Naantali. Siilinjärvi ja Lempäälä saavat melkein yhtä korkeat arvosanat kuin Naantali. Nämä viisi kuntaa saavuttaa ’erittäin hyvän tyytyväisyysasteen’.

Huomaamme myös että ympäryskunnat pärjäävät yleisesti hyvin. Top-10:ssä peräti kahdeksan kuntaa sijaitsee suuren kaupungin vieressä.

Suositteleminen

Harva suomalainen kokee asuvansa sellaisessa kunnassa, mitä suosittelisi kavereilleen tai tuttavapiirilleen. Valtakunnallisella tasolla suosittelijoita on vain 28 %. Suuria eroja kuitenkin löytyy kuntien välillä. Tässä parhaat ja huonoimmat kunnat:

Taulukko 2: Mitä kuntia suositellaan ja mitä kuntia ei suositella – EPSI Rating 2013

 

Taulukko näyttää suuret erot kuntien välillä; Kauniaista suosittelee yli 7 asukasta 10:stä, kun puolestaan Kemiä suosittelee vain joka kymmenes. Suositteleminen on markkinoinnissa ja uusasiakashankinnassa (tai kuntien osalta uusasukashankinnassa) hyödyllinen mittari. Ylhäällä olevien tulosten perusteella on myös mahdollista laskea kaikille 75 kunnalle suositteluindeksejä. Lisätietoja tästä saa EPSI-toimistolta (09-4730 3551).

 

 2.   20 suurinta kaupunkia

Tässä osiossa tarkastellaan valtakunnallisia tuloksia 20 suurimman kaupungin osalta.

Taulukko 3: Valtakunnallinen vertailu – 20 suurinta kaupunkia – EPSI Rating 2013

 

Suurimpien kaupunkien tuloksissa heijastuu se, että valtakunnallisesti tyytyväisyys kuntapalveluihin on laskenut viimevuotisesta. Ainoastaan neljä kuntaa on parantanut tyytyväisyyttään ja muutokset ovat marginaalisia. Puolestaan jos tarkastellaan negatiivisia muutoksia, huomataan, että suurempiakin eroja löytyy. Kuopion osalta tyytyväisyys on peräti romahtanut, mutta myös Oulu ja Salo ovat kokeneet huomattavia huononemisia.

Kärjessä ovat Helsinki ja Tampere, ja nämä kaksi pärjäsivät myös viime vuonna hyvin. Tampereen tulos on kuitenkin huonontunut Helsinkiä enemmän ja näin ollen järjestys on tänä vuonna muuttunut.

3.   Tulokset maakunnittain

Tässä osiossa tarkastellaan kuinka eri maakunnat pärjäävät valtakunnallisiin tuloksiin nähden.

Kuvio 1: Maakuntien vertailu – EPSI Rating 2013

 

Nolla-taso on yhtä kuin Suomen keskiarvo, eli maakunnat, jotka ylittävät nollaviivan, pärjäävät Suomen keskiarvoa paremmin ja maakunnat, jotka alittavat nollaviivan, pärjäävät Suomen keskiarvoa huonommin.

Keski-Pohjanmaalla asuvat ovat kaikkein tyytyväisimpiä asuinkuntiensa palveluihin. Erityisesti kokkolalaiset ovat tyytyväisiä. Oikealla laidalla nähdään puolestaan, että kymenlaaksolaiset ovat erityisen pettyneitä kuntiensa palveluihin. Tämä pätee erityisesti kouvolalaisiin.

4.   Viisi suurinta kaupunkia

Tässä osiossa tarkastellaan tuloksia viiden suurimman kaupungin osalta.

Taulukko 4: Viisi suurinta kaupunkia – EPSI Rating 2013

 

Tampere ja Helsinki pärjäävät tässä ryhmässä parhaiten, mutta myös Espoo ja Oulu pärjäävät suhteellisen hyvin. Ainoastaan Vantaa jää keskiarvon alapuolelle ja saavuttaa selkeästi huonoimman tuloksen.

Kuvio 2: Asukastyytyväisyys vs. ikäluokka – viisi suurinta kaupunkia – EPSI Rating 2013

 

Ensinnäkin nähdään, että tyytyväisyys on yleisellä tasolla aika tasaista valtakunnallisella tasolla – ainoastaan ryhmä 60+ on hieman tyytyväisempi. Eri kaupungeissa puolestaan, huomataan eri trendejä. Tampereella on selkeästi tyytyväisimmät nuoret. Vantaalla puolestaan ikäryhmä 60+ on huomattavasti tyytyväisempi kuin muut.

Kuvio 3: Asukastyytyväisyys vs. tuloluokka – viisi suurinta kaupunkia – EPSI Rating 2013

 

Myös eri tuloluokkia tarkastellessa huomataan, ettei valtakunnallisesti ole merkitseviä eroja. Suurimpien kaupunkien kohdalla on silti eroja näkyvissä. Esim. Vantaalla huomataan, että korkeatuloisimmat ovat erityisen tyytymättömiä. Oulussa, puolestaan, tämä on tyytyväisin ryhmä.

 

EPSI-tutkimuksen taustatiedot

EPSI Rating on kansainvälinen analyysimenetelmä, joka mittaa liiketoimintojen ja organisaatioiden aineetonta pääomaa. Benchmark-tutkimuksia tehdään yli 30:llä eri liiketoiminta-alueella. Säännölliset mittaukset aloitettiin Ruotsissa vuonna 1989 ja vuonna 1999 toimintaa laajennettiin EU-komission aloitteesta koskemaan useita Euroopan maita. Tutkimusten indeksit ovat vertailukelpoisia vastaaviin USA:ssa ja useassa Kaukasian maassa.

Suomen tutkimukset ovat osaa Euroopan-laajuista EPSI Rating -ohjelmaa. Ohjelmasta vastaa EPSI Research Center, joka kehitystyössään myös tekee tiiviisti yhteistyötä Tukholman kauppakorkeakoulun kanssa.

Suomessa tutkimuksista vastaa toimitusjohtaja Mats Nybondas.

 

Lisätietoja:

Mats Nybondas, toimitusjohtaja,  puh. 09-4730 3551, 0400-462 587,  mats.nybondas@epsi-finland.org            

Patrik Levlin, Senior Analyst,  puh. 0400-919162,   patrik.levlin@epsi-finland.org

Liitetiedostot

EPSI Rating on kansainvälinen analyysimenetelmä, joka mittaa liiketoimintojen ja organisaatioiden aineetonta pääomaa. Benchmark-tutkimuksia tehdään yli 30:llä eri liiketoiminta-alueella. Säännölliset mittaukset aloitettiin Ruotsissa vuonna 1989 ja vuonna 1999 toimintaa laajennettiin EU-komission aloitteesta koskemaan useita Euroopan maita. Tutkimuksien indeksit ovat vertailukelpoisia vastaaviin USA:ssa ja useassa Kaukoidän maassa.

www.epsi-rating.com www.epsi-finland.org

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs