Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » Koulutus tarvitsee parempaa laatua ja innostusta - ei jatkuvia rakennemuutoksia

Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry

Koulutus tarvitsee parempaa laatua ja innostusta - ei jatkuvia rakennemuutoksia

Julkaistu: 06.03.2014 klo 15:42
Julkaisija: Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry

Korkeakoulutuksen kehittämisessä painopiste tulisi olla koulutuksen laadussa ja oppimiseen innostamisessa - ei rakenteisiin liittyvissä uudistuksissa, vaatii Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry. Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen toimintaa tulee vastaisuudessakin säädellä erillisellä lainsäädännöllä. Ammattikorkeakoulujen Rehtorineuvosto Arene ry:n eilen esittämä yhtenäinen korkeakoululaki olisi uhka kahden vuosikymmenen aikana kasvaneelle vahvalle ammatilliselle korkeakoulutukselle. Yhteistyötä ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen kesken on syytä kehittää molempien vahvuuksia ja erityispiirteitä kunnioittaen.

Arene korostaa, että tulevaisuudessa korkeakouluilla olisi yhtenäinen tehtävä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotoiminnan saralla. SAMOK pitää yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen toisistaan poikkeavia tehtäviä tärkeinä. Vasta tämän vuoden alusta voimaan astunut ammattikorkeakoulujen uusi rahoitusmalli huomioi ensimmäistä kertaa ammattikorkeakoulujen aluekehitystä ja opetusta palvelevan tutkimustehtävän toteuttamisen. “Ammattikorkeakoulu-uudistuksen tulosten arvioiminen ennen uusia lakimuutoksia on tärkeää. Rahoitusmallin ohella ammattikorkeakoulujen uusi oikeushenkilömuoto tulee helpottamaan yliopistojen kanssa tehtävää yhteistyötä” SAMOKin puheenjohtaja Toni Asikainen toteaa.  

Yliopistolain kokonaisuudistus toteutettiin vuonna 2009 ja uuden ammattikorkeakoululain on tarkoitus astua voimaan vuoden 2015 alusta. “Jatkuva korkeakoulujen rakenteellinen uudistaminen uusia lakeja säätämällä voi pahimmillaan hidastaa korkeakoulutuksen laadun kehittämistä. Tulevalla hallituskaudella pitää keskittyä toimenpiteisiin, joilla voidaan aidosti parantaa opetuksen laatua ja lisätä opiskelijoiden osaamista”, Asikainen toteaa.

Käynnissä oleva ammattikorkeakoululainsäädännön uudistaminen tulee korostamaan entisestään niin kutsutun duaalimallin molempien puolien yhdenvertaisuutta, pitäen samalla kiinni niistä eduista, joita ammatillisen korkeakoulutus Suomelle tarjoaa. SAMOK kokee, että yhtenäinen korkeakoululaki voisi vaikeuttaa erityisesti ammatillisen osaamisen kehittämistä ja aluekehitystä palvelevaa tutkimustoimintaa. Pahimmillaan tämä palauttaisi  pitkällä aikavälillä suomalaisen korkeakoulutuksen tilaan, josta 1990-luvulla lähdettiin liikkeelle.

“Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen välisen yhteistyön tiivistäminen edelleen esimerkiksi toimitila- ja tukipalveluiden järjestämisessä on toivottavaa ja jopa välttämätöntä näiden niukkojen resurssien aikana. Yhteisen lain säätäminen on kuitenkin askel, jonka tuoma lisäarvo on mielestäni kyseenalainen. Erilliset ammattikorkeakoulu- ja yliopistolait turvaavat parhaiten eri tarpeita palvelevan koulutuksen ja tutkimuksen järjestämisen”, Asikainen jatkaa.

Lue Arenen kannanotto täältä kokonaisuudessaan: http://www.arene.fi/data/liitteet/ajankohtainen_20140305T090514_11500.pdf

 

Suomen opiskelijakuntien liitto - SAMOK ry

Toni Asikainen, puheenjohtaja

 

Lisätietoja
asiantuntija Mikko Vieltojärvi, 050 389 1014, mikko.vieltojarvi@samok.fi

 

Suomen opiskelijakuntien liitto – SAMOK ry

Olemme ammattikorkeakouluopiskelijoiden itsenäisesti hallitsema valtakunnallinen, sitoutumaton ja riippumaton edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Huolehdimme opiskelijoiden näkemysten saattamisesta valtionhallinnon ja muiden yhteistyötahojen tietoon sekä järjestämme opiskelijoille erilaisia valtakunnallisia palveluja ja alennuksia. SAMOKiin kuuluvilla opiskelijakunnilla on yhteensä noin 59 000 jäsentä. Kaiken kaikkiaan edustamme noin 140 000 ammattikorkeakouluopiskelijaa.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs