Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » Koulujen lakkauttaminen ei vaikuta oppilaiden koulumenestykseen

VATT

Koulujen lakkauttaminen ei vaikuta oppilaiden koulumenestykseen

Tiedote.
Julkaistu: 05.06.2015 klo 10:43
Julkaisija: VATT

Koulunsa lakkauttamisen vuoksi opinahjoaan vaihtamaan joutuvat oppilaat eivät pärjää muita heikommin koulussa. VATT:n tutkijan Ramin Izadin tekemässä tutkimuksessa tarkasteltiin koulujen lakkauttamisen vaikutusta oppilaiden yhdeksännen luokan arvosanoihin, yhteishaussa onnistumiseen sekä lukiosta valmistumistodennäköisyyteen. 

Kunnat ovat viime vuosina pyrkineet säästämään sulkemalla pieniä kyläkouluja, joissa on vähän oppilaita opettajaa kohti. Tämä on herättänyt vastustusta paikallisyhteisöissä ja yhtenä kritiikkinä on esitetty lakkauttamisen kielteiset vaikutukset oppilaiden koulumenestykseen.

Tutkimuksen kohteena olleet lakkautetut koulut olivat pääosin pieniä, kaupunkien ulkopuolella sijaitsevia ala-asteita. Lakkautettujen koulujen oppilaat siirtyivät ympäröiviin kouluihin, jotka ovat keskimäärin lakkautettuja kouluja isompia ja kauempana oppilaan kotoa.

Aineistona käytettiin noin 600 oppilasta, joiden koulu lakkautettiin vuosina 1999-2000 oppilaiden ollessa ala-asteen viimeisillä luokilla. Tätä koeryhmää verrattiin ominaisuuksiltaan samankaltaiseen verrokkiryhmään. Verrokkiryhmä muodostettiin siten, että jokaiselle koeryhmän oppilaalle etsittiin pari, jolla on sama sukupuoli, äidinkieli, luokkakoko, koulukoko, koulumatka ja syntymävuosi, mutta jonka koulua ei ollut lakkautettu. Tällaisen tutkimusasetelman tarkoitus on sulkea pois mahdollisuus siitä, että lakkauttamisen sijaan ryhmien väliset ominaisuuserot selittäisivät tuloksien erot.

Kummallekin ryhmälle laskettiin oppilaiden keskiarvot kolmelle lopputulemalle: pääsy haluttuun toiseen asteen koulutuspaikkaan,  valmistuminen ylioppilaaksi ja arvosanojen keskiarvo. Tulosten mukaan näiden muuttujien erot ryhmien välillä ovat pieniä ja selittyvät satunnaisvaihtelulla. Väitteelle koulujen lakkauttamisen kielteisistä vaikutuksista koulumenestykseen ei siis löydy empiiristä tukea. 

Lisätietoja

Apulaistutkija Ramin Izadi, puh. 040 707 9650​, ramin.izadi@vatt.fi

VATT Working Papers 63: The impact of school closures on student achievement - evidence from rural Finland »»

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus (VATT) on soveltavan taloudellisen tutkimuksen asiantuntijayksikkö, joka tuottaa tutkimustietoa talouspoliittisen päätöksenteon ja sen vaihtoehtoja koskevan keskustelun tueksi.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs