Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » Julki-työryhmältä hyviä lääkkeitä kilpailuongelmiin - Tasavertaisuus vaatii vielä jatkotyötä

Julki-työryhmältä hyviä lääkkeitä kilpailuongelmiin - Tasavertaisuus vaatii vielä jatkotyötä

Julkaistu: 23.04.2009 klo 11:18
Julkaisija:

Elinkeinoelämä on tyytyväinen tänään julkistettuihin ehdotuksiin, joiden tavoitteena on edistää tasapuolisia kilpailuedellytyksiä julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan välillä. Esitykset on pantava nopeasti toimeen. Jatkotyötä tarvitaan vielä paljon. Ehdotukset sisältyvät raporttiin, jonka niin sanottu Julki-työryhmä luovutti tänään ministeri Tarja Cronbergille.

Elinkeinoelämä on tyytyväinen tänään julkistettuihin ehdotuksiin, joiden tavoitteena on edistää tasapuolisia kilpailuedellytyksiä julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan välillä. Esitykset on pantava nopeasti toimeen. Jatkotyötä tarvitaan vielä paljon. Ehdotukset sisältyvät raporttiin, jonka niin sanottu Julki-työryhmä luovutti tänään ministeri Tarja Cronbergille.

Julkinen elinkeinotoiminta kilpailee yhä useammin samoilla markkinoilla yksityisen elinkeinotoiminnan kanssa, mistä on aiheutunut vakavia kilpailuneutraliteettiongelmia. On tärkeää, että nämä ongelmat poistetaan ja kaikille markkinoiden toimijoille taataan tasavertaiset kilpailuedellytykset toiminnan muodosta tai omistuksesta riippumatta.

Raportissa puututaan moniin tärkeisiin kilpailun vääristymiä tällä hetkellä aiheuttaviin ongelmiin. Muun muassa kuntalakiin tehtävin muutoksin varmistetaan, että virasto- ja liikelaitosmuodossa voidaan vastaisuudessa tuottaa palveluja vain kuntien omille laitoksille ja virastoille, kun taas kilpailluilla markkinoilla harjoitettavan elinkeinotoiminnan tai yksityisten yritysten kilpailuedellytyksiin vaikuttavan toiminnan tulee lähtökohtaisesti tapahtua yhtiömuodossa. Näihin linjauksiin pakottaa luonnollisesti jo EU:n komission vuonna 2007 Suomea vastaan antama päätös, jossa komissio toteaa valtion liikelaitosten konkurssisuojan ja poikkeavan verokohtelun yhteisölainsäädännön vastaiseksi kielletyksi valtiontueksi.

Kaikki samat kilpailuneutraliteettiongelmat koskevat myös kuntien liikelaitosmallia, joka onkin tällä hetkellä komission tarkasteltavana Palmian osalta tehdyn kantelun johdosta.

Myös työryhmän ehdotukset julkisen sektorin kustannuslaskennan kehittämisestä, palvelujen hinnoittelun ja toiminnan läpinäkyvyyden lisäämisestä sekä markkinaehtoisten ja muiden palvelujen eriyttämisestä kirjanpidollisesti toisistaan ovat ensiarvoisen tärkeitä. Näin julkinen sektori voi huomioida suoritteiden hinnoittelussa kaikki niiden tuottamisesta aiheutuvat kustannukset ja varmistua siitä, ettei yhdestä toiminnasta perittävillä tuloilla subventoida toista taloudellista toimintaa.

EK korostaa, että ehdotukset on toteutettava viivyttelemättä. Tehokkaan valvonnan tärkeys korostuu uusien pelisääntöjen kohdalla. Kaikkia kilpailuneutraliteettiongelmia ehdotuksilla ei kuitenkaan vielä poisteta, sillä niin moninaisina kilpailun vääristymät voivat näyttäytyä eri toimialoilla ja lainsäädännön alueilla.

Tietyillä toimialoilla erityislainsäädäntö suo julkisen sektorin toimijalle yksityistä paremmat kilpailun edellytykset. Verolainsäädännössä on tarpeita eräille korjauksille. Työeläkejärjestelmä aiheuttaa nykyisellään ongelmia esimerkiksi silloin, kun julkisen sektorin työntekijä siirtyy yksityiselle sektorille. Julkisen sektorin tarjouspyynnöissä asetetut ehdot ovat toisinaan sellaisia, että yksityisen yrityksen on mahdotonta sitoutua niihin.

Liikelaitosten ympärillä pyörivässä keskustelussa on muistettava, että yhtiöittäminenkään ei ratkaise kaikkia kilpailuneutraliteettiongelmia, sillä julkisen sektorin omistama osakeyhtiö nauttii tosiasiallisesti monia etuja yksityisessä omistuksessa olevaan osakeyhtiöön verrattuna.

Työtä tasavertaisten kilpailuedellytysten takaamiseksi on siis jatkettava, mikä luvataan Matti Vanhasen kakkoshallituksen ohjelmassakin. Suositukset ja ohjeet eivät riitä, vaan tarvitaan välttämättä myös lainsäädäntömuutoksia. Esimerkiksi kuntalain muutoksen valmistelu on aloitettava välittömästi.

On tärkeää, että prosessi julkisen ja yksityisen elinkeinotoiminnan välisten kilpailuneutraliteettiongelmien selvittämiseksi on nyt aloitettu työryhmän konkreettisilla ja hyvillä toimenpide-ehdotuksilla. Yksittäisten ongelmakohtien korjaamisen ohella vastaisuudessa tulisi käydä myös kokonaisvaltaisempaa keskustelua siitä, milloin julkisen sektorin on ylipäätään aiheellista harjoittaa elinkeinotoimintaa ja milloin sen olisi perustellumpaa keskittyä palvelujen järjestämiseen antaen niiden tuottamisen yksityisten yritysten hoidettavaksi.


Lisätietoja:
Johtaja Jukka Ahtela, EK, puh. (09) 4202 2252, 040 550 7978

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs