Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » Helsinkiläiset opiskelijat tempaisevat 11.10. sujuvamman poikittaisliikenteen puolesta

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta

Helsinkiläiset opiskelijat tempaisevat 11.10. sujuvamman poikittaisliikenteen puolesta

Tiedote.
Julkaistu: 10.10.2016 klo 11:04
Julkaisija: Helsingin yliopiston ylioppilaskunta

(På svenska nedan.)

 

Tiistaina 11.10. opiskelijat pyöräilevät Tiederatikan suunniteltua reittiä Otaniemestä ja Myllypurosta Arabianrantaan. Arabiassa korkeakoulujen edustajat sekä nuoret poliitikot keskustelevat Tiederatikan tuomista hyödyistä sekä korkeakoulumaailmalle että kaupungille. Median edustajat ovat tervetulleita Arabianrannan yhteistapahtumaan Cor-husetille (Toukolankatu 11) klo 11.45 alkaen. Tapahtumassa korkeakoulujen edustajat keskustelevat Tiederatikan hyödyistä korkeakouluille ja nuoret poliitikot sen eduista kaupungin tulevaisuudelle (tarkempi ohjelma alla).

 

Helsingin uusi yleiskaava on puhututtanut tänä syksynä paljon.  Uudessa yleiskaavassa kaupungin kasvu nojaa verkostokaupungin ideaan. Tällainen kaupunkirakenne edellyttää toimivaa ja nopeaa poikittaista joukkoliikennettä. Raide-Jokerin ja Kruunusiltojen pikaratikkayhteyksien jälkeen on Tiederatikan vuoro.

 

Tiederatikka on poikittain Otaniemestä Pasilan kautta Myllypuroon kulkeva pikaratikka. Tämä pikaratikka korvaisi hitaan, ahtaan ja aikataulullisesti epävarman bussilinjan 506.

 

Tempaus on osa Tiederatikka2025-kampanjaa, joka polkaistiin käyntiin Helsingin kaupunginvaltuustolle suunnatulla kuntalaisaloitteella 1.9. Runsaassa kuukaudessa kuntalaisaloite on kerännyt Helsingissä noin 1 400 nimeä. Tempauspäivänä lanseerataan Espoolle vastaava kuntalaisaloite.  

 

Tiederatikan vaikutusalueella sijaitsee jopa 100 000 työpaikkaa. Lisäksi sen reitillä on 7 korkeakoulua ja 10 korkeakoulukampusta eli 40 % koko pääkaupunkiseudun korkeakouluopiskelijoista. Tiederatikka yhdistää osaamista laajasti eri alojen välillä ja mahdollistaa liikkuvien työpaikkojen ja innovaatiopotentiaalin lisääntymisen. Samalla uusi linja nipistää matka-aikaa paikoin yli 10 minuutilla.

 

Kampanjan aloitteen takana on poliittisesti sitoutumaton World Student Capital (WSC) -verkosto, joka edustaa 100 000 pääkaupunkiseudun opiskelijaa. Erityisesti kampanjaa tekevät Helsingissä toimivat järjestöt Arcada studerandekår – ASK, Haaga-Helian opiskelijakunta Helga, Helsingin yliopiston ylioppilaskunta, Metropolia Ammattikorkeakoulun opiskelijakunta METKA ja Svenska Handelshögskolans Studentkår.

 

Soihtuviesti-tempauksen Arabianrannan yhteistilaisuuden ohjelma:

11:45 Lounastarjoilu alkaa

12:00 Tiederatikka2025-tempaus

12:15 Avaussanat, WSC-verkoston puheenjohtaja Andrey Veremenko

12:20 Miten Tiederatikka hyödyttäisi korkeakoulumaailmaa? Paneelikeskustelu, vetäjinä HYYn hallituksen jäsen Henna Pursiainen ja asiantuntija Sofia Lindqvist

 • Henrik Wolff, Ammattikorkeakoulu Arcadan rehtori ja Stiftelsen Arcada-säätion toimitusjohtaja

 • Tapio Kujala, Diakonia-ammattikorkeakoulun rehtori ja toimitusjohtaja

 • Jari Niemelä, kaupunkiekologian professori ja Helsingin yliopiston Bio- ja ympäristötieteellisen tiedekunnan dekaani

 • Tuire Ranta-Meyer, Metropolia-Ammattikorkeakoulun yhteiskuntasuhteista vastaava johtaja

12:50 Kahvitauko

13:00 Miten Tiederatikka hyödyttäisi Helsingin kaupungin tulevaisuutta?Nuorten poliitikkojen paneelikeskustelu, vetäjänä Helgan puheenjohtaja Max Laihonen

 • Kokoomus: Joona Haavisto

 • Vihreät: Reetta Vanhanen

 • SDP: Eveliina Heinäluoma

 • Vasemmisto: Henrik Nyholm

 • RKP: Frans Cederlöf

13:30 Tilaisuus päättyy

 

Ajat ovat viitteellisiä!

 

Kampanjan tukijoita ovat:

Aalto-yliopisto

Ammattikorkeakoulu Arcada
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu

Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö Hoas

Helsingin yliopisto
Laurea-ammattikorkeakoulu

Metropolia Ammattikorkeakoulu

UniSport

 

Kampanjan viralliset aihetunnisteet ovat #tiederatikka, #vetenskapsspåran ja #sciencetram.

 

Lisätietoja:

www.tiederatikka2025.fi

https://www.kuntalaisaloite.fi/fi/aloite/3043

https://www.facebook.com/tiederatikka2025/

https://www.facebook.com/events/696532510522548/

 

Henna Pursiainen

World Student Capital -verkoston viestintävastaava

Helsingin yliopiston ylioppilaskunnan hallituksen jäsen

henna.pursiainen@hyy.fi

050 595 0318

 

***

 

 

Studenter i Helsingfors cyklar för smidigare tvärtrafik 11.10

 

 

 

Tisdag 11.10 kommer studenterna att cykla längs Vetenskapsspårans planerade rutt, från Otnäs och Kvarnbäcken till Arabiastranden. I Arabia kommer representanter för högskolorna och unga politiker att diskutera vilken nytta högskolevärlden och staden har av Vetenskapsspåran. Representanter för medierna är välkomna att delta i evenemanget i  Cor-huset i Arabiastranden (Majstadsgatan 11) från kl. 11.45. Under evenemanget diskuterar både representanter för högskolorna och unga politiker nyttan med Vetenskapsspåran (se närmare program nedan).

 

 

 

Under hösten har det förts en livlig debatt om den nya generalplanen för Helsingfors. I den nya planen bygger stadens tillväxt på idén om en nätverksstad. En sådan stadsstruktur kräver att det finns snabb och fungerande kollektiv tvärtrafik. Efter snabbspårvägarna Spår-Jokern och linjen över Kronbroarna står Vetenskapsspåran i tur.

 

 

 

Vetenskapsspåran är en tvärgående snabbspårvagn som skulle gå från Otnäs via Böle till Kvarnbäcken. Snabbspårvagnen är tänkt att ersätta den långsamma, trånga och tidtabellsmässigt osäkra busslinjen 506.

 

 

 

Jippot är en del av kampanjen Vetenskapsspåra2025, som inleddes 1.9 med lanseringen av ett invånarinitiativ till stadsfullmäktige i Helsingfors. På drygt en månad har initiativet fått ungefär 1 400 underskrifter i Helsingfors. Samma dag som cykeljippot hålls lanseras också ett motsvarande invånarinitiativ i Esbo.

 

 

 

Inom Vetenskapsspårans verkningsområde finns upp till 100 000 arbetsplatser. Längs dess rutt finns dessutom 7 högskolor och 10 högskolecampus, det vill säga hela 40 procent av alla högskolestuderande i huvudstadsregionen. Vetenskapsspåran förenar kunnande inom många branscher, den ger större möjligheter till mobilt arbete och ökar innovationspotentialen. Samtidigt skulle den nya spårvagnen ställvis förkorta restiden med mer än tio minuter.

 

 

 

Bakom initiativet står det politiskt obundna World Student Capital-nätverket (WSC), som företräder 100 000 studerande i huvudstadsregionen. Speciellt engagerade i kampanjen är Helsingforsorganisationerna Arcada studerandekår, studerandekåren Helga vid yrkeshögskolan Haaga-Helia, Studentkåren vid Helsingfors universitet, studerandekåren METKA vid yrkeshögskolan Metropolia och Svenska Handelshögskolans Studentkår.

 

 

 

Program för evenemanget i Arabiastranden i samband med fackelstafetten:

 

11:45 Lunchserveringen börjar

 

12:00 Vetenskapsspåra2025-jippot

 

12:15 Hälsningsord, WSC-nätverkets ordförande Andrey Veremenko

 

12:20 Tvåspråkig paneldebatt: ”Vilken nytta skulle högskolevärlden ha av Vetenskapsspåran?”, debatten leds av HUS styrelsemedlem Henna Pursiainen och sakkunniga Sofia Lindqvist

 

 • Henrik Wolff, rektor för Yrkeshögskolan Arcada och VD för Stiftelsen Arcada

 • Tapio Kujala, rektor och VD för yrkeshögskolan Diakonia

 • Jari Niemelä, professor i stadsekologi och dekanus för bio- och miljövetenskapliga fakulteten vid Helsingfors universitet

 • Tuire Ranta-Meyer, direktör för samhällsrelationer vid Yrkeshögskolan Metropolia

 

12:50 Kaffepaus

 

13:00 Paneldebatt med unga politiker: ”Miten Tiederatikka hyödyttäisi Helsingin kaupungin tulevaisuutta?”, debatten leds av Helgas ordförande Max Laihonen

 

 • Samlingspartiet: Joona Haavisto

 • De Gröna: Reetta Vanhanen

 • SDP: Eveliina Heinäluoma

 • Vänstern: Henrik Nyholm

 • SFP: Frans Cederlöf

 

13:30 Avslutning

 

 

 

Tidsangivelserna är ungefärliga!

 

 

 

Kampanjen stöds av:

 

Aalto-universitetet

 

Helsingforsregionens studentbostadsstiftelse Hoas

 

Helsingfors universitet

 

UniSport

 

Yrkeshögskolan Arcada

 

Yrkeshögskolan Haaga-Helia

 

Yrkeshögskolan Laurea

 

Yrkeshögskolan Metropolia

 

 

 

Kampanjens officiella hashtaggar är #tiederatikka, #vetenskapsspåran och #sciencetram.

 

 

 

Mera information:

 

www.tiederatikka2025.fi

 

https://www.kuntalaisaloite.fi/sv/initiativ/3043

 

https://www.facebook.com/tiederatikka2025/

 

https://www.facebook.com/events/696532510522548/

 

 

 

Sofia Lindqvist

 

sakkunnig (boende, hälsa, staden), Studentkåren vid Helsingfors universitet

 

sofia.lindqvist@hyy.fi

 

050 543 9605

 

Siiri Salo
Tiedottaja / Informatör / Communications Officer
+358 50 543 9609
tiedottaja@hyy.fi

Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY)
Studentkåren vid Helsingfors universitet (HUS)
Student Union of the University of Helsinki (HYY)

Mannerheimintie 5 A, 2. krs, 00100 Helsinki
www.hyy.fi
www.facebook.com/HYY.HUS
Twitter: @ylioppilaskunta
Instagram: hyy_hus

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs