Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » Hallitus esittää useita muutoksia verolakeihin

Valtiovarainministeriö

Hallitus esittää useita muutoksia verolakeihin

Tiedote.
Julkaistu: 16.09.2013 klo 11:58
Julkaisija: Valtiovarainministeriö

Hallitus esittää eduskunnalle 16. syyskuuta 2013 muutoksia muun muassa tuloverotukseen, kotitalousvähennykseen ja energiaverotukseen.

Ansiotulon tuloveroasteikko vuoden 2013 tasolla

Vuoden 2014 valtionverotuksessa sovellettava progressiivinen ansiotulon tuloveroasteikko vastaa vuoden 2013 asteikkoa. Vuoden 2014 tuloveroasteikko on liitteenä.
Lisätietoja: finanssisihteeri Filip Kjellberg, puh. 02955 30123

Kunnallisverotuksen perusvähennyksen enimmäismäärä

Perusvähennyksen enimmäismäärää korotettaisiin 2 880 eurosta 2 910 euroon. Korotuksen arvioidaan vähentävän kuntien verotuottoja noin 10 miljoonalla eurolla. 
Lisätietoja: erityisasiantuntija Ilkka Lahti, puh. 02955 30319.

Työtulovähennyksen enimmäismäärä

Työtulovähennyksen enimmäismäärää korotettaisiin 970 eurosta 1 000 euroon ja kertymäprosenttia korotettaisiin 7,3 prosentista 7,4 prosenttiin. Korotuksen arvioidaan vähentävän  verotuottoja noin 60 miljoonalla eurolla.
Lisätietoja: erityisasiantuntija Ilkka Lahti, puh. 02955 30319.

Asuntovelan korkovähennyksen alennus

Asuntovelan korkovähennyksen määrää alennettaisiin siten, että vuonna 2015 vähennyskelpoinen määrä olisi 70 prosenttia. Muutoksen arvioidaan lisäävän verotuottoja noin 27 miljoonalla eurolla vuonna 2015. 
Lisätietoja: erityisasiantuntija Ilkka Lahti, puh. 02955 30319.

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärän korotus

Kotitalousvähennyksen enimmäismäärää korotettaisiin 2 000 eurosta 2 400 euroon. Vähennyksen enimmäismäärän korottamien vähentäisi verotuottoja noin 13 miljoonalla eurolla. 
Lisätietoja: erityisasiantuntija Ilkka Lahti, puh. 02955 30319.

Opintolainahyvitys korvaamaan opintovelan korkovähennysoikeus

Lakiin lisättäisiin säännökset opintolainahyvityksestä, jolla korvattaisiin verotuksen kautta myönnettävä opintolainavähennys. Opintovelan korkovähennysoikeus poistuisi vuoden 2015 alusta.
Korkovähennysoikeuden poistaminen arvioidaan lisäävän verotuottoja noin 13 miljoonalla euroa vuonna 2015. 
Lisätietoja: ylitarkastaja Timo Annala, puh. 02955 30318.

Lisäyksiä verovapaisiin sosiaalietuuksiin

Verovapaisiin sosiaalietuuksiin lisättäisiin kolttalain nojalla saatu avustus ja valtionlainaan liittyvä tuki. 
Lisätietoja: ylitarkastaja Timo Annala, puh. 02955 30318.

Opintoihin liittyvien etuuksien verovapaus (rajavartiolaitos ja Maanpuolustuskorkeakoulu)

Tuloverolaissa säädettäisiin rajavartiolaitoksen hallinnosta annetussa laissa ja Maanpuolustuskorkeakoulusta annetussa laissa tarkoitettuihin opintoihin liittyvien sosiaali- ja muiden etuuksien verovapaudesta. 
Lisätietoja: erityisasiantuntija Ilkka Lahti, puh. 02955 30319.

Kiinteän omaisuuden myynti luonnolliselta henkilöltä kunnalle

Lakia muutettaisiin väliaikaisesti siten, että luonnollisen henkilön myydessä kiinteää omaisuutta kunnalle myyntivoitto olisi verovapaata tuloa vuoden 2013 lokakuusta vuoden 2014 loppuun mennessä tehdyissä luovutuksissa. Luovutusvoiton verovapauden arvioidaan alentavan verotuottoja noin 5 miljoonalla eurolla. 
Lisätietoja: erityisasiantuntija Ilkka Lahti, puh. 02955 30319.

Eläkeoikeuden siirtomahdollisuus vapaaehtoiseen vakuutukseen

Euroopan unionin eläkejärjestelmässä kertynyt eläkeoikeus olisi mahdollista siirtää vapaaehtoiseen vakuutukseen. 
Lisätietoja: Lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen puh. 02955 30239.

Katso-yritystunnistuspalvelun jatko

Laissa säädettyä niin sanottua Katso-yritystunnistuspalvelua koskevaa Verohallinnon määräaikaista tehtävää ehdotetaan jatkettavaksi kolmella vuodella.
Lisätietoja: erityisasiantuntija Ilkka Lahti, puh. 02955 30319.

Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annettu laki

Lakiin lisättäisiin säännös, jonka mukaan julkisiksi verotustiedoiksi säädettäisiin veronhuojennukseen oikeuttavan riskipääomasijoitukseen liittyviä tietoja.
Lisätietoja: erityisasiantuntija Ilkka Lahti, puh. 02955 30319.

Yleisradioveron korottaminen

Henkilön yleisradioveron pienin maksuun pantava määrä korotettaisiin 50 eurosta 51 euroon ja veron enimmäismäärä 140 eurosta 143 euroon. Korotus lisäisi veron tuottoa noin 10 miljoonalla eurolla vuonna 2014.
Lisätietoja: Lainsäädäntöneuvos Jukka Vanhanen puh. 02955 30239.

Tupakkaveron korottaminen

Savukkeiden, sikarien ja pikkusikarien, piippu- ja savuketupakan sekä savukkeiksi käärittävän hienoksi leikatun tupakan veroa korotettaisiin keskimäärin 10 prosenttia. Korotukset kohdistuisivat pääosin tupakkatuotteiden yksikköveroon. Korotus painottuisi lievästi halpahintaisiin tuotteisiin. Korotus nostaisi savukkeiden hintoja keskimääräin 7,7 prosenttia eli noin 38 senttiä savukeaskia kohden. Savukkeiksi käärittävän tupakan hinnat nousisivat keskimäärin 8,5 prosenttia eli noin 37 senttiä 30 gramman tupakkapussia kohden.
Korotus kasvattaisi tupakkaveron tuottoa vuositasolla 50 miljoonalla eurolla.
Lisätietoja: finanssisihteeri Veli Auvinen, puh.02955 30384.

Makeisten, jäätelön ja virvoitusjuomien valmistevero

Virvoitusjuomien valmistevero porrastettaisiin kahteen tasoon. Virvoitusjuomien, jotka sisältäisivät yli 0,5 prosenttia sokeria, valmistevero korotettaisiin 22 senttiin litralta valmista juomaa. Muiden virvoitusjuomien valmistevero säilyisi nykyisellään 11 sentissä litralta. Sokeria sisältävien juomajauheiden vero korotettaisiin 95 sentistä 140 senttiin kilogrammalta. 

Virvoitusjuomien valmisteveron korotus kasvattaisi valtion verotuloja vuosittain noin 55 miljoonaa euroa. Koska sokerittomien virvoitusjuomien verotaso säilyisi nykyisellään, veronkorotuksen hintavaikutus rajoittuisi vain sokeripitoisiin virvoitusjuomiin. Virvoitusjuomien hintahaitari on melko suuri, joten veronkorotuksen hintamuutos vaihtelee 3–12 prosentin välillä. Lisäksi mehutiivisteiden hinnat voivat nousta yli 20 prosenttia.
Lisätietoja: erityisasiantuntija Tanja Nurmi, puh. 02955 30335.

Energiaverotusta koskeva lainsäädäntö

Fossiilisen moottoribensiinin hiilidioksidiveroa korotettaisiin 2,25 senttiä litralta ja fossiilisen dieselöljyn hiilidioksidiveroa 2,71 sentti litralta. Korotuksen suuruus olisi noin 5 prosenttia.
Liikennepolttoaineiden hiilidioksidiveron korottaminen lisäisi valtion tuloja vuositasolla noin 115 miljoonaa euroa. 

Sähköveroluokan I energiaveroa korotettaisiin 0,2 sentillä kilowattitunnilta. Korotus koskisi kotitalouksia, palveluelinkeinoja ja julkista sektoria. Korotuksen suuruus olisi noin 12 prosenttia.
Sähköveron korotus lisäisi verotuottoa vuositasolla noin 80 miljoonaa euroa.

Maataloudessa käytetyistä polttoaineista maksettava veronpalautus rajattaisiin koskemaan energiasisältöveron osuutta sen suuruisena kuin siitä säädetään nestemäisten polttoaineiden valmisteverosta annetussa laissa. Kasvihuoneviljelijöiden ja muiden maatalousyrittäjien yhdenvertaisen kohtelun varmistamiseksi sähköstä palautettavaa veroa korotettaisiin sähköveroon tehtävää korotusta vastaavasti 1,2 senttiin kilowattitunnilta.

Vuonna 2013 maatalouden veronpalautuksen määrä olisi noin 50 miljoonaa euroa ja vuodesta 2014 lukien noin 30 miljoonaa euroa.
Lisätietoja: ylitarkastaja Krista Sinisalo, puh. 02955 30248.

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs