Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » FSF och SAMOK: Ramförhandlingarna innebar både goda och dåliga nyheter för studerande

Finlands studentkårers förbund (FSF) rf

FSF och SAMOK: Ramförhandlingarna innebar både goda och dåliga nyheter för studerande

Publicerad: 26.03.2014 kl. 16:08
Utgivare: Finlands studentkårers förbund (FSF) rf

Ställningstagande 26.3.2014
Fritt för publicering

Finlands studerandekårers förbund - SAMOK och Finlands studentkårers förbund (FSF) är delvis besvikna över ramförhandlingarnas resultat för studerande, även om det även innebar lättande nyheter. Förbunden tackar statsrådet för att inte ha glömt högskoleutbildningens betydelse för välfärden trots de svåra ekonomiska tiderna. Nedskärningarna var rätt så måttfulla. Studentorganisationerna tar med glädje emot budskapet att byggandet av studentbostäder stöds genom att självriskräntan sänks i år och nästa år.

Ordförandena är ändå besvikna över att regeringen inte förstått hur viktig studerandehälsovården är med tanke på studieförmågan och att förlänga arbetskarriärerna. SHVS-försöket för yrkeshögskolestuderande har varit lyckat och det här skulle ha varit ett ypperligt tillfälle att fatta beslut om fortsättning, men så skedde inte. Dessutom skar man ner det viktiga hyresstödet för Studenternas hälsovårdsstiftelse (SHVS).

– Varför utvidgade inte regeringen SHVS till att omfatta även yrkeshögskolestuderande, trots att det är tydligt hur viktigt det vore med tanke på längre arbetskarriärer och studieförmågan? Utvidgningen skulle ha varit en naturlig del av tillväxtpaketet på 600 miljoner. Det är även märkligt att försvaga verksamhetsförutsättningarna för den befintliga studerandehälsovården. Avskaffandet av hyresunderstödet bör åtminstone delas upp på flera år. Det är inte realistiskt att skära ner med en så stor summa på en gång! Förhoppningsvis kommer regeringen under återstoden av perioden att i enlighet med regeringsprogrammet ännu satsa på studerandehälsovården och inkludera alla högskolestuderande i samma högkvalitativa hälsovård, säger ordförandena Piia Kuosmanen (FSF) och Toni Asikainen (SAMOK).

Studentorganisationerna oroar sig även för de kontinuerliga förändringarna i studiestödet. Under de senaste åren har ett flertal förändringar och åtstramningar gjorts i villkoren för studiestöd. I och med dem blir allt fler studerande utan studiestöd, vilket försätter speciellt deltidsstuderande i en ohållbar situation. Förändringarna i villkoren kan även leda till att allt fler studerande väljer att i första hand arbeta i stället för att lyfta studiestöd för att trygga utkomsten, vilket förlänger studietiderna.

Studerande grämer sig också över att regeringen beslöt att skära ned studiestödsindexet. Redan i regeringsprogrammet lovade man indexbinda studiestödet i augusti, men den ekonomiska lättnaden bli väldigt kortvarig för studerande. FSF och SAMOK kräver att försvagningen av indexet åtgärdas så fort som möjligt.
Studentorganisationernas ordförande Piia Kuosmanen (FSF) och Toni Asikainen (SAMOK) förundrar sig över uppgifterna från olika medier om att terminsavgifter, även för finländska studerande, skulle ha diskuterats ännu på slutrakan av förhandlingarna. Det är en stor lättnad att inga avgifter införs.

– Vi får inte ge upp principen om avgiftsfri utbildning. Vår styrka och trumf för konkurrenskraften är att alla oberoende av socioekonomisk bakgrund har möjlighet till utbildning, Det är verkligen dystert att man på det här sättet ens övervägt frångå den principen, kommenterar ordförandena Piia Kuosmanen (FSF) och Toni Asikainen (SAMOK).

På förhand kunde man läsa i nyheterna att det fanns risk för att universitetsindexet skulle frysas för till och med två år. Slutresultatet blev att indexet halveras för både yrkeshögskolor och universitet för åren 2015–2016. Studentorganisationerna hoppas att högskolorna inte tummar på undervisningen.
Avslutningsvis önskar studerande att beslutfattarna i stället för hackiga nedskärningar skulle satsa på en långsiktig och målinriktad utveckling av utbildningsväsendet samt ordentliga resurser för undervisning och forskning. I utbildningen gror fröet för framtida välfärd, men det fröet behöver omsorg även över flera valperioder.

Mer information:
ordförande Toni Asikainen (SAMOK), tfn 050 389 1000
ordförande Piia Kuosmanen (FSF), tfn 044 906 5007

I sociala medier: #kehysriihi, #koulutus

Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) ry on opiskelijajärjestö, joka edustaa noin 135 000 perus- ja jatkotutkinto-opiskelijaa.

SYL valvoo opiskelijan etua valtakunnan tasolla opiskelijaa koskevissa asioissa. SYL:n ydinosaamisalueita ovat koulutuspolitiikka, sosiaalipolitiikka ja kansainväliset asiat. Lisäksi SYL:ssä paneudutaan työelämään, tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen, ympäristöön ja kehitysyhteistyöhön liittyviin kysymyksiin.

www.syl.fi
www.facebook.com/SYL.FIN

www.twitter.com/SYL_FIN

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs