Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » Finlands Dövas Förbunds förbundsmöte: Social- och hälsovårdstjänster för teckenspråkiga får inte baseras på frivillighet

Kuurojen Liitto

Finlands Dövas Förbunds förbundsmöte: Social- och hälsovårdstjänster för teckenspråkiga får inte baseras på frivillighet

Pressmeddelande.
Publicerad: 11.06.2016 kl. 16:17
Utgivare: Kuurojen Liitto

Finlands Dövas Förbund rf  Förbundsmötet 2016

Pressmeddelande 11.6.2015

FINLANDS DÖVAS FÖRBUNDS FÖRBUNDSMÖTE:  SOCIAL- OCH HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER FÖR TECKENSPRÅKIGA FÅR INTE BASERAS PÅ FRIVILLIGHET

Finlands Dövas Förbunds förbundsmöte, som hölls i Björneborg på lördagen (11.6.2016) betonar i sin resolution att teckenspråkiga medborgare ska beaktas redan i social- och hälsovårdsreformens planeringsskede. Teckenspråkslagen, och den skyldighet att främja användningen av teckenspråk som lagen ålägger myndigheterna, kan inte ignoreras. 

Finlands Dövas Förbund kräver att man i lagen om ordnandet av social- och hälsovården fastställer teckenspråkigas rätt att få teckenspråkiga eller till teckenspråk tolkade social- och hälsovårdstjänster. Bruket av teckenspråk ska baseras på ett klart och bindande förfarande  – det ska inte vara något som är frivilligt för den som arrangerar eller producerar servicen.

Med tanke på jämlikheten har teckenspråkiga rätt till detta, med grund i såväl språk som i funktionsnedsättning. De teckenspråkiga tjänsterna för särskilt utsatta grupper måste utvecklas kraftigt, i synnerhet i fråga om socialservicen. Till exempel mentalvårdspatienter, minnessjuka och äldre kan inte alltid använda sig av tolk.

När e-tjänster och nätsidor utarbetas ska man följa Design för alla-principen. De digitala tjänsterna ska erbjuda också döva och teckenspråkiga tillräcklig information och möjligheter att sköta sina ärenden, både på sätt som är tillgängliga för dem och på teckenspråk. 

Medlemsföreningarna hade till mötet gjort fem (5) framställningar som berörde t.ex. döva invandrares situation och tolkningstjänsternas kvalitet. I framställningarna utryckte föreningarna även oro för hur döva tas i beaktande i samband med digitaliseringen i samhället. 

Förbundsmötet godkände förbundets verksamhetsplan och budgetförslag för år 2017

Personval: Jaana Aaltonen från Åbo återvaldes som ordförande för Finlands Dövas Förbund för en treårsperiod (2016-2019). Av dem som var i tur att avgå återvaldes till styrelsen Nina Sivunen. Nya i styrelsen är Arja Peltokorpi ja Bror-Erik Majors. Sanna Paasonen och Jari Kärkkäinen avgick.

På förbundsmötet företräddes 27 dövföreningar av totalt 39 delegater. Förbundsmötet 2017 ordnas i Helsingfors.

Ytterligare information: Tiina Vihra, informatör  mobil 040 828 1846 , tiina.vihra@kuurojenliitto.fi 

Bilagor

 

I Finland är antalet döva och hörselnedsatta teckenspråksbrukare 4 000-5 000 och antalet hörande teckenspråksbrukare kring 6 000-9 000. Finlands Dövas Förbund är centralorganisation för 43 dövföreningar, intresseorganisation för teckenspråkiga och producent av framför allt teckenspråkiga tjänster. Läs mer om förbundsmötet, förbundets verksamhet och projekt på webbplatsen www.kuurojenliitto.fi 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs