Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » Finland undertecknade FATCA-fördraget om utbyte av beskattningsinformation med USA

Valtiovarainministeriö

Finland undertecknade FATCA-fördraget om utbyte av beskattningsinformation med USA

Pressmeddelande.
Publicerad: 05.03.2014 kl. 11:20
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Finland undertecknade den 5 mars 2014 det s.k. FATCA-fördraget med Förenta staterna. Med stöd av avtalet utväxlar man årligen automatiskt beskattningsuppgifter. Uppgiftsutväxlingen inleds 2015 och den gäller uppgifter från ingången av 2014. 

Finländska finansiella institut ska nu utreda indirekta och direkta äganden hos personer från Förenta staterna och rapportera dessa uppgifter till Skatteförvaltningen. Skatteförvaltningen vidareförmedlar dem till skattemyndigheterna i USA.

Finländska finansiella institut anses med stöd av fördraget iaktta den s.k. FATCA-lagstiftningen. De är emellertid inte förpliktade att teckna sådana bilaterala avtal med Förenta staternas skattemyndigheter som avses i USA:s FATCA-lagstiftning, och de är heller inte skyldiga att tillställa Förenta staternas skattemyndigheter information. Man kan heller inte påföra dem den sanktionsartade källskatt på 30 procent som ingår i den ovan nämnda lagstiftningen, under förutsättning att de på grund av försummelser inte hamnar på Förenta staternas lista över icke samarbetsvilliga samfund.

Finland kommer årligen att erhålla automatiska uppgifter om finländska kontoinnehavare i amerikanska finansiella institut.

Över 20 länder har ett FATCA-avtal

Det aktuella FATCA-avtalet kan ses som ett steg mot automatiskt världsomfattande informationsutbyte i fråga om kapitalinkomster och förmögenheter.

Motsvarande fördrag har redan tecknats av över 20 länder, inkl. Storbritannien, Tyskland, Frankrike, Spanien, Italien, Danmark och Norge. Japan och Förenta staterna har dessutom undertecknat en resolution med likartat innehåll.

 Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling OECD har antagit en världsomfattande modell för automatisk informationsutbyte som baserar sig på USA:s FATCA (Common Reporting Standard CRS). Finland har som mål att vara bland de första som tar i bruk CRS.  

Europeiska kommissionen gjorde i juni 2013 också ett förslag om obligatorisk automatisk informationsutbyte mellan EU-länderna som motsvarar CRS.

Förfrågningar: Harri Joiniemi, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30105

Bilagor

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs