Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » Finansministeriet utredde hur kommunerna mäter produktiviteten och kvaliteten hos sin service

Valtiovarainministeriö

Finansministeriet utredde hur kommunerna mäter produktiviteten och kvaliteten hos sin service

Pressmeddelande.
Publicerad: 13.06.2014 kl. 15:41
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Finansministeriet har för första gången kartlagt alla finländska kommuners produktivitets- och effektivitetsåtgärder. Hittills har man endast frågat de 20 största städerna.

Kommunerna ställdes frågor om åtgärder som gäller bl.a. beslutsfattandet, mätandet av produktivitet och effektivitet samt ordnande av kundvänliga tjänster. Dessutom frågade man om personalens roll i fråga om produktiviteten och effektiviteten.

Enkäten besvarades av ca 31 procent av kommunerna, vilka inkluderar knappt 65 procent av befolkningen i landet.

De viktigaste produktivitets- och effektivitetsmätarna har ett samband med uppföljningen av ekonomin, välfärden, välbefinnandet i arbetet och kundbelåtenheten samt beskrivningen av serviceanvändningen och kostnaderna.

Som största utmaningar betraktades svårigheten med att definiera mätare samt tidsbristen. Så gott som alla besvarare ansåg det viktigt att utveckla jämförbara, nationella mätare.

Målsättningarna för produktivitetsutveckling ingick i kommunens strategi hos över 85 procent av kommunerna som besvarade enkäten. 90 procent av svararna inkluderar målsättningarna i kommunens budget.

Enkätresultaten presenterades vid ett seminarium som ordnades den 12 juni. En sammanfattning av enkäten och seminariepresentationerna finns i databanken för kommunproduktivitet.

Kommunproduktivitet

Ytterligare information:

Suvi Savolainen, överinspektör, tfn 02955 30122

Anne-Marie Välikangas, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30020

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs