Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » EU:s finansministrar söker efter medel för påskyndande tillväxten

Valtiovarainministeriö

EU:s finansministrar söker efter medel för påskyndande tillväxten

Pressmeddelande.
Publicerad: 11.09.2014 kl. 09:06
Utgivare: Valtiovarainministeriö

EU-ländernas finansministrars informella Ekofinmöte och eurogruppens möte ordnas den 12-13 september i Milano. EU-finansministrarna kommer dessutom att träffa kollegor från 21 asiatiska länder vid ASEM-mötet som också hålls i Milano. Finansminister Antti Rinne representerar Finland vid mötena. Finlands Banks generaldirektör Erkki Liikanen representerar också Finland vid det informella Ekofinrådet.

Vid det informella Ekofinmötet i Milano fortsätts diskussionen om medlen för påskyndande av tillväxt som Italien inlett under sitt ordförandeskap. Vid mötet ges en lägesöversikt över de ekonomiska utsikterna i euroområdet, och dessutom utväxlar man åsikter om vilken betydelse strukturella reformer och investeringar har för återhämtningen av tillväxten i Europa.

Denna diskussion är synnerligen viktig ur Finlands perspektiv, eftersom konjunkturutvecklingen varit svagare än väntat och tillväxten varit jämförelsevis svag i euroområdet efter skuldkrisen. Finland understöder också uppmärksammandet av tillväxtfinansieringen. EU borde främja långsiktig privat finansiering i produktionsmässiga investeringar. Effektivare utnyttjande av offentlig finansiering är också viktig. Det s.k. åtgärdsprogrammet för främjande av tillväxtfinansiering kommer att tas upp vid mötet.

Ministrarna får även lägesöversikter över bankunionen och presenteras kommissionens redogörelse för det internationella samarbetet inom finansiella tjänster. Vid det informella Ekofinmötet bereds dessutom EU-ländernas gemensamma ställningstagande till Världsbankens och Internationella valutafondens (IMF) årsmöten.

ASEM-mötet har representanter för 49 länder

Påskyndandet av tillväxt diskuteras även med kollegorna från Asien. Finansministrarnas ASEM-möte på fredagen kommer att ha representanter förutom för 28 EU-länder även för 21 Asiatiska länder. Ministrarna ska bl.a. behandla den ekonomiska utvecklingen, ökandet av tillväxt och produktivitet samt handeln och investeringarna mellan Europa och Asien.

Mötet utgör ett led beredningarna inför ASEM-toppmötet som hålls i Milano i mitten av oktober.

Irlands betalning av IMF-lånen i fokus för eurogruppen

Eurogruppens huvudsakliga uppmärksamhet riktas mot Irland och Cypern. En lägesöversikt över Greklands program finns också på agendan.

Irland vill återbetala sina offentliga lån i förtid till Internationella valutafonden eftersom landet i dagsläget har tillgång till betydligt förmånligare lån på marknaderna. Irland behöver emellertid de övriga medlemsländernas tillstånd eftersom Irland enligt lånevillkoren borde amortera sina lån hos Europeiska fordringsägare i samma förhållande.

Finland förhåller sig positivt till Irlands begäran eftersom lösningen skulle minska på Irlands låneutgifter och förbättra landets skuldtålighet. Det skulle förbättra landets förmåga att klar av samtliga lån.

Euroländernas finansministrar ska vid sitt möte bedöma hur väl Cypern lyckats med verkställandet av sitt program och anpassningen av ekonomin. Om landet kan anses ha uppnått sina målsättningar, kan eurogruppen godkänna den femte mellanutvärderingen av programmet. Då kunde Cypern beviljas den sjätte låneraten, där Europeiska stabilitetsmekanismens andel är 350 miljoner euro och IMF:s ca 83 miljoner euro.

Ytterligare information:

Martti Salmi, chef för sekretariatet för internationella ärenden, tfn 0400 510 304

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs