Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » EU:s finansministrar behandlar bankunionen i Aten 1.-2.4.

Valtiovarainministeriö

EU:s finansministrar behandlar bankunionen i Aten 1.-2.4.

Pressmeddelande.
Publicerad: 31.03.2014 kl. 14:46
Utgivare: Valtiovarainministeriö

EU-ländernas finansministrar behandlar bland annat bankunionen vid det informella Ekofinmötet i Aten den 1-2 april. Eurogruppens finansministrar kommer också att sammanträda för att behandla bl.a. Greklands anpassningsprogram. Finansminister Jutta Urpilainen representerar Finland vid Ekofinrådet och eurogruppen, Finlands Banks generaldirektör Erkki Liikanen vid Ekofinrådet.

EU-kommission presenterar åt ministrarna sitt förslag till förnyande av bankverksamhetens struktur. Förordningen baserar sig på rapporten från en arbetsgrupp på hög nivå som letts av generaldirektör Liikanen. Den förpliktar de största bankkoncernerna till att separera inlånings- och värdepappersverksamheten.

Målet med reformen är att förstärka banksektorns förmåga inom EU att tåla störningar samt att se till att bankerna kan fortsätta med att finansiera ekonomisk verksamhet och tillväxt. Förslaget gäller endast de allra största och mångsidigaste bankerna som driver betydande handel.

Europeiska centralbanken (ECB) ger finansministrarna en lägesöversikt över beredningen och verkställandet av banktillsynen. Ministrarna presenteras dessutom en överblick över framskridningen med stresstesterna och projektet för balansräkningsbedömningen.

ECB har framskridit till andra skedet i sin balansräkningsbedömning där de egentliga bedömningarna görs utifrån bankernas balansmaterial. Beredningen av stresstesterna har också framskridit. ECB kommer att publicera testförfarandet och de scenarion som ska utnyttjas i april. 128 banker kommer att delta.

Rådet, kommissionen och EU-parlamentet har nått ett förhandlingsresultat om den gemensamma krishanteringsmekanismen (SRM) som omfattar såväl SRM-förordningen som det tillhörande fördraget om grundandet av en gemensam fond. Parlamentet har meddelat att det röstar om förhandlingsresultatet vid plenum i april. Syftet med den gemensamma krishanteringsmekanismen är att ingripa i problembankers verksamhet i ett tidigt skede och att vid behov sköta om krishanteringen bl.a. genom att förverkliga placeraransvaret.

Tillhandahållandet av långfristig finansiering främjas

Finansministrarna diskuterar det aktuella ekonomiska läget och framtidsutsikterna. EU-kommissionen förutspår att unionsländernas ekonomi växer med 1,5 procent i år och med 2 procent nästa år. Arbetslösheten beräknas minska nästa år.

Den långsiktiga finansieringen av tillväxten i Europa kommer också att tas upp. Rådets ordförande och kommissionen kommer att presentera kommissionens meddelande åt ministrarna, vilket syftar till att förbättra tillgången till finansiering för långsiktiga investeringar.

Gemensam hållning till internationella möten

Finansministrarna ska godkänna rådets gemensamma ställningstagande till G20-ländernas möte i april. G20-länderna förväntas förbinda sig till konkreta åtgärder för främjande av investeringar, sysselsättning samt handel och konkurrens.

Ministrarna ska dessutom godkänna EU:s utlåtande för Internationella valutafondens IMFC-kommitté. Minister Urpilainen representerar de Nordiska och de Baltiska ländernas valkrets vid IMFC.

Vid lunchen ska ministrarna diskutera de sociala problemens konsekvenser för tillväxten. Diskussionen baserar sig på tankesmedjan Bruegels presentation.

Eurogruppen diskuterar Greklandutvärderingen

Eurogruppen har sitt möte i Aten tisdagen den 1 april. Gruppens finansministrar kommer att diskutera mellanutvärderingen av Greklands anpassningsprogram samt framstegen med Portugals anpassningsprogram.

På agendan finns dessutom beredningen av G7-ländernas möte samt Luxemburgs uppdaterade budgetplaner. Bankunionen tas också upp: avsikten är att man kommer överens om förfarandena med det slutliga godkännandet av fördraget som har ett samband med SRM-förordningen.

Förfrågningar:

Martti Salmi, chef för sekretariatet för internationella ärenden, tfn 0400 510 304

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs