Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » EU-ländernas finansministrar diskuterar stöd till investeringar i Europa

Valtiovarainministeriö

EU-ländernas finansministrar diskuterar stöd till investeringar i Europa

Pressmeddelande.
Publicerad: 10.10.2014 kl. 14:42
Utgivare: Valtiovarainministeriö

EU-ländernas finansministrar diskuterar i eurogruppen och Ecofin-rådet den 13–14 oktober möjligheterna till ökade investeringarna i EU-länderna. Såväl den privata som den offentliga sektorn lider av investeringstorkan. Eurogruppen och Ecofin sammanträder i Luxemburg. Finlands representanter är finansminister Antti Rinne och ständige representanten, ambassadör Pilvi-Sisko Vierros-Villeneuve.

EU-kommissionens följande ordförande Jean-Claude Juncker har i sina politiska riktlinjer föreslagit ett investeringsprogram på 300 miljarder euro i syfte att generera ekonomisk tillväxt och höja Europas konkurrenskraft. Speciellt fokuserar man på behoven att utveckla infrastrukturen och öka finansieringen till små och medelstora företag.

Kommissionen och Europeiska investeringsbanken (EIB) kommer att ge ministrarna en översikt av vad arbetsgruppen som ska begrunda investeringarna diskuterade vid sitt första möte. I arbetsgruppen diskuterar man bland annat på vilket sätt medel från EIB och EU-budgeten kan användas för investeringarna. Avsikten är att Ecofin-rådet ska anta resolutionerna om stödaktioner för investeringar i Europa, medan man i eurogruppen ska diskutera investeringsprogrammet ur euroområdets perspektiv.

Finland ser det som viktigt att öka investeringarna i Europa, eftersom en stor del av Finlands export utgörs av investeringsvaror och EU-ländernas ekonomiska tillväxt därigenom avspeglas på den finländska ekonomin. Finland är berett att studera de framlagda förslagen. Allra först måste man undersöka hur de sparsamma investeringsmedlen kan användas på ett effektivt sätt.

I Ecofin-rådet diskuterar ministrarna även EU-kommissionens meddelande i juni om forskning och innovation som drivkraft för ekonomisk tillväxt. Kommissionen stöder medlemsländerna genom att tillhandahålla information om resultaten av olika projekt och bästa praxis. Finlands ståndpunkt är att offentliga medel ska användas för forskning och innovation på ett sätt som stimulerar den ekonomiska tillväxten på lång sikt.

 Mer omfattande utbyte av skatteinformation på kommande

I Ecofin-rådet kommer man att försöka nå politisk enighet i frågan om obligatoriskt utbyte av upplysningar på skatteområdet. Enligt kommissionens direktivförslag ska EU:s medlemsstater kunna få upplysningar av bankerna om konton vars innehavare är bosatta i andra EU-länder. På så sätt skulle staterna kunna utbyta denna information. Finland understöder ett mer omfattande utbyte av skatteinformation.

Ministrarna ska även diskutera en reform av energiskattedirektivet. Avsikten med reformen är att skatten skulle bestämmas utifrån energi- och kolinnehållet. Man vill också beakta olika biobränslen, höja minimigränserna för beskattningen och gallra bort olika skattefriheter och undantag.

Finland har understött målen för reformen. Dessvärre har direktivförslaget i rådets arbetsgrupper utvecklats i en ur finländskt perspektiv negativ riktning. Finland anser att man i den fortsatta behandlingen ska söka sig närmare EU-kommissionens ursprungliga förslag.

Stabilitetsavgifterna ska vara förutsebara

Bankunionen tas upp på mötena när ministrarna behandlar fastställandet av stabilitetsavgifterna för resolutionsfonden. Finland anser att avgifterna ska fastställas på ett klart och tydligt sätt, så att bankerna kan förutse beloppet på de avgifter som de ska betala.

Ministrarna kommer även att få rapporter från Världsbankens och Internationella valutafondens årsmöten och från mötet mellan G20-ländernas finansministrar och centralbankschefer.

Efter Ecofin-rådets möte ordnas ett inofficiellt sammanträde där ministrarna diskuterar de klimat- och energipolitiska målen fram till 2030. Finland ser det som viktigt att besluten om målen fattas som planerat vid Europeiska rådet, med andra ord på EU:s toppmöte i oktober.

Lägesrapport om Cypern och Grekland

Eurogruppens finansministrar får på mötet även en lägesrapport om anpassningsprogrammen för Cypern och Grekland. Ministrarna behandlar även den ekonomiska situationen i vissa euroländer.

 I samband med eurogruppen sammanträder även rådet för den europeiska stabilitetsmekanismen (ESM). Avsikten med mötet är att uppta Litauen som ESM-medlem från och med början av nästa år. Litauen kommer att införa euro vid årsskiftet, och samtliga euroländer är även ESM-medlemmar.

Ytterligare information:

Susanna Ikonen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30049. fornamn.efternamn@vm.fi

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs