Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » Enkät samlar in åsikter om förnyandet av kommunernas uppgifter

Valtiovarainministeriö

Enkät samlar in åsikter om förnyandet av kommunernas uppgifter

Pressmeddelande.
Publicerad: 18.09.2013 kl. 13:27
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Finansministeriet har öppnat en enkät där kommuninvånare, kommunala tjänsteinnehavare och kommunala beslutsfattare har möjlighet att lägga fram sin åsikt om förnyandet av kommunernas uppgifter. Svararna kan föreslå vilka uppgifter kommunerna borde ha och vilka som kunde gallras bort. Dessutom kan man uttrycka sig om huruvida t.ex. organisationer borde ges större ansvar för ordnandet av service.

Kommunerna har i dagsläget 535 lagstadgade uppgifter och över tusen förpliktelser. Social- och hälsoservicen medför mest arbete, men uppgiftsfältet är stort även inom miljön och trafiken.

Förvaltnings- och kommunminister Henna Virkkunen uppmuntrar kommunala beslutsfattare, tjänsteinnehavare och kommuninvånare till att överväga kommunernas uppgifter.

– Alla är ense om att kommunernas uppgiftsfält blivit allför stort. Det måste uppdateras och förnyas. Till stöd för detta arbete krävs åsikter från de som i praktiken verkställer och utnyttjar kommunala tjänster. Detta söks nu genom en öppen enkät, säger Virkkunen.

Kommunerna berörs också av besparingstryck i ekonomiskt utsatta tider. Regeringen har beslutat att lätta på kommunernas uppgiftsbörda och därigenom omkostnaderna under de kommande åren med sammanlagt 1 miljard euro. I enkäten som öppnats idag uppmuntras kommuninvånare, kommunala tjänsteinnehavare och beslutsfattare att föra fram egna initiativ för lättandet av uppgifterna.

Den elektroniska webropol-enkäten kan besvaras via finansministeriets webbplats eller databanken för kommunstrukturförändringar. Svarstiden löper ut den 11 oktober 2013. Regeringen kommer att utnyttja förslagen i samband med fastslåendet av de fortsatta riktlinjerna för kommunreformen i november.

Förfrågningar: Elina Laavi, specialmedarbetare, förnamn.efternamn@vm.fi, tfn 040 708 2121

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs