Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » Energiateollisuus tyytyväinen komission kesäpakettiin

Energiateollisuus ry

Energiateollisuus tyytyväinen komission kesäpakettiin

Tiedote.
Julkaistu: 15.07.2015 klo 16:18
Julkaisija: Energiateollisuus ry

Euroopan komissio julkaisi keskiviikkona 15.7.2015 energian niin sanotun kesäpaketin, joka sisältää päästökauppaa ja laitteiden energiamerkintöjä koskevien direktiivien uudistamisen sekä sähkön kuluttajalähtöisiä vähittäismarkkinoita ja sähkön markkinamallia koskevat tiedonannot. Kesäpaketti on keskeinen osa energiaunionia.

Energiateollisuus ry (ET) pitää paketin sisältöä onnistuneena kasvun ja työllisyyden kannalta sähkömarkkinoiden toimivuuden edistäminen, kuluttajalähtöisyyden lisääminen ja päästökaupan toimivuuden parantaminen on Euroopan tasolla ensiarvoisen tärkeää.

Päästökaupan rooli ilmastopolitiikan ohjauskeinona kasvaa

Kesäpakettiin kuuluvat päästökauppauudistukset valmistavat järjestelmää vuoden 2020 jälkeiselle kaudelle ja ovat osa päätöksiä, joilla päästökaupasta tehdään entistä toimivampi ja keskeisempi ilmastopolitiikan ohjauskeino. Komission ehdotus toteuttaa EU-maiden päämiesten viime vuonna tekemiä linjauksia ilmastopolitiikan jatkotoimista, joiden myötä päästöt vähenevät päästökauppaan kuuluvilla aloilla yhä nopeammin vuoden 2020 jälkeen.

– Päätökset 2030-tavoitteista, markkinavakausvarannosta ja nyt ehdotettu päästökauppadirektiivin uudistus vahvistavat päästökaupan toimintaa merkittävästi. Päästön hintaan perustuva ohjaus on vuoden 2020 jälkeen merkittävässä roolissa ilmastopolitiikassa, jolloin asetetut ilmastotavoitteet on mahdollista saavuttaa nykyistä kustannustehokkaammin, sanoo ET:n EU-asioista vastaava johtaja Pertti Salminen

Sähkömarkkinoiden tilkkutäkkiä paikataan

EU:n energiasisämarkkinoiden yhdentäminen on keskeisessä asemassa energiaunionissa.
– Nyt annetut kaksi sähkömarkkinoita koskevaa tiedonantoa ovat askel paremmin toimiviin sähkömarkkinoihin. Investointeja ja markkinoita haittaavasta turhasta sääntelystä ja lainsäädännöstä on luovuttava niin EU:n kuin kansallisella tasolla, toteaa ET:n sähkökaupasta vastaava johtaja Pekka Salomaa.

ET kannattaa komission tiedonantoihin kirjattuja kuluttajalähtöisyyttä, myönteistä asennetta hajautettuun tuotantoon sekä kriittisyyttä lisätukiin sähköntuotannossa – nämä kaikki edistävät sähkömarkkinoiden toimivuutta.
– Aivan olennaista on Euroopan voimavarojen yhdistäminen ja hyödyntäminen toimintavarman, kestävän ja kilpailukyisen eurooppalaisen energiajärjestelmän luomiseksi, Salomaa toteaa.
– Kuluttajamarkkinoiden toiminnan ja esimerkiksi kodeissa tapahtuvan hajautetun sähköntuotannon käsittelyn osalta Suomi on toiminut edistyksellisine ratkaisuineen monessa kohtaa komission ajatusten esikuvana, hän jatkaa.

Linkki Euroopan komission tiedotteeseen

Lisätiedot:
Johtaja Pertti Salminen, puh. 040 569 69 96, pertti.salminen@energia.fi
Johtaja Pekka Salomaa,  puh. 0500 324 486, pekka.salomaa@energia.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs