Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » Eduskunta hyväksyi kaivosveron

Teknologiateollisuus ry

Eduskunta hyväksyi kaivosveron

Tiedote.
Julkaistu: 07.12.2014 klo 08:00
Julkaisija: Teknologiateollisuus ry

Eduskunta hyväksyi perjantaina hallituksen tekemän esityksen kaivosten energiaverojen korotuksista. Kyseessä on tosiasiassa kaivosvero, sillä energiaverojen korotus ja samalla päätetty verotuksen kiristäminen kohdistuvat voimakkaimmin kaivoksiin.

Veronkorotuksella on heikentäviä vaikutuksia Suomen talouteen. Kaivosten toimintaedellytykset laskevat selvästi, kun veroja kerätään yli 20 miljoonaa euroa aikaisempaa enemmän. Uusien kaivosten ja suljettuina olevien kaivosten uudelleen avaaminen saattaa siirtyä kasvaneiden kustannusten vuoksi. Kaivosten energiaverotuksen kiristäminen vastaa arviolta 1-2 prosenttia alan liikevaihdosta.

Veronkorotus alentaa myös investointihalukkuutta Suomeen. Kaivosala tarvitsee suuria pääomia, ja sen menestys on suoraan verrannollinen ulkomailta saataviin investointeihin. Kansainvälisten sijoittajien kiinnostus vähenee, jos kustannukset nousevat tai valtiovallan poukkoilevat toimenpiteet lisäävät epävarmuutta.

Luulajan yliopiston mineraaliekonomian professori Magnus Ericsson kommentoi keskustelua kaivosverosta Tukholmassa marraskuun lopussa seuraavasti:

”Valtiolle tulee yhteenlaskettuna vähemmän verotuloa, jos kaivosvero otetaan käyttöön. Tämä mm siksi, että kaivosten elinikä lyhenee ja malmivarat pienenevät. Silloin maksetaan vähemmän veroja ja ostetaan vähemmän palveluja”.

Vastakkainen suunta, teollisuuden energiaverotuksen laskeminen, toisi kansantalouden kannalta selvästi paremman tuloksen.

"Veronalennus parantaisi kilpailukykyä ja piristäisi taloutta", Kaivosteollisuus ry:n toiminnanjohtaja Pekka Suomela painottaa.

Lisätietoja:

Toiminnanjohtaja Pekka Suomela, Kaivosteollisuus ry, puh. 040 533 2848.

Kaivannaisteollisuus ry vaihtoi nimeä Kaivosteollisuus ry:ksi 12.8.2014. Kaivosteollisuus ry kehittää kaivosteollisuuden yhteiskuntavastuuta ja kestävää kehitystä Suomessa. Yhdistys ajaa kaivos- ja mineraalialan, malminetsintäyhtiöiden sekä alan laite- ja teknologiavalmistajien etuja. Yhdistys myös edistää tietoa työturvallisuudesta, organisoi tutkimusta sekä edustaa jäseniään kansainvälisissä järjestöissä. Yhdistyksessä on 44 jäsentä, joiden palveluksessa on Suomessa yhteensä noin kymmenentuhatta työntekijää.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs