Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » Delegation utfärdar rekommendationer om tjänstemannaetik

Valtiovarainministeriö

Delegation utfärdar rekommendationer om tjänstemannaetik

Pressmeddelande.
Publicerad: 28.05.2014 kl. 15:45
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Statsrådet har tillsatt en permanent tjänstemannaetisk delegation för mandatperioden 1.6.2014 - 31.12.2017.

Delegationen som inrättas vid finansministeriet ska bl.a. utfärda allmänna rekommendationer om tjänstemannaetik samt utlåtanden i situationer där en tjänsteman avgår från statens tjänst. Delegationen harmoniserar genom sina utlåtanden tillämpningspraxis vid olika ämbetsverk och inrättningar.

- I fortsättningen kommer olika ämbetsverks och inrättningars tillämpningspraxis att vara enhetligare, och övergångarna från den offentliga till den privata sektorn blir transparentare. Det är trots allt fråga om vanlig arbetskraftsrörlighet. Själv anser jag det viktigt att rörligheten mellan olika sektorer görs så enkel som möjligt – på så sätt kan vi utnyttja mångsidig kompetens på bästa möjliga sätt, konstaterar trafik- och kommunminister Henna Virkkunen.

Beslutet baserar sig på rekommendationen från statens tjänstemannaetiska kommitté. Kommittén överlämnade sin slutrapport (VM3/2014) till minister Virkkunen i februari 2014.

Delegationen representerar mångsidig syn på samhället och myndighetsverksamheten

Delegationens ordförande är JL Teuvo Metsäpelto. Till medlemmar har kallats FD Ilkka Niiniluoto, professor Ari Salminen från Vasa universitet, förhandlingschef Sari Ojanen från KT Kommunarbetsgivarna, direktör Hannu Rautiainen Från Finlands näringsliv, generaldirektör Rauni Hagman från patent- och registerstyrelsen, kanslichef Päivi Nerg från inrikesministeriet, redaktör Ulla Järvi från Opinionsnämnden för massmedier samt styrelsemedlem Klaus Krokfors från Transparency Suomi r.f. Arbetsmarknadssakkunnig Kati Kilpeläinen och arbetsmarknadsjurist Miia Kannisto från finansministeriets personal- och förvaltningspolitiska avdelning är sekreterare för delegationen.

Delegationen utfärdar allmänna rekommendationer om tjänstemannaetik

Delegationen behandlar tjänstemannaetiska frågor på allmän nivå. Delegationen ska inte ge svar på enskilda frågor utan framföra sina svar som offentliga utlåtanden.

Delegationen granskar tjänstemannaetiken som en del av det politisk-administrativa systemet som helhet, vilket även inkluderar tjänstemännens och politikernas egna roller. Det ingår i delegationens arbete att bedöma förhållandet mellan tjänstemän och politiker.

Delegationen ger på begäran utlåtanden i situationer där en tjänsteman avgår från statens tjänst

Delegationen ger på begäran utlåtanden i situationer där ett ämbetsverk måste avgöra om en tjänsteman ska åläggas karenstid om 6-12 månader innan denne kan övergå i en annan arbetsgivares tjänst. Beslutet om karenstiden fattas alltid av en beslutsför myndighet.

Delegationen ska även tillställa finansministeriet ett förslag före den 31 september 2014 om vilka med tjänstemannaövergångar jämförbara förfaranden som borde tillämpas vid direkta övergångar av ministrar, politiska statssekreterare och specialmedarbetare utanför statsförvaltningen i situationer där intressekonflikter med det föregående uppdraget är uppenbara.  

Delegationen ska inte avgöra tvistemål eller agera som klagoorgan.

Tillsättningsbeslut för statens tjänstemannaetiska delegation

Slutrapport från statens tjänstemannaetiska delegation

Finansministeriets anvisning om tjänstemäns avgång från statens tjänst

Förfrågningar: Juha Sarkio, avdelningschef, statens arbetsmarknadsdirektör, tfn 02955 30031
Kirsi Äijälä, regeringsråd, tfn 02955 30172

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs