Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » Budgetrådet behandlar EU:s budgetproposition för 2015

Valtiovarainministeriö

Budgetrådet behandlar EU:s budgetproposition för 2015

Pressmeddelande.
Publicerad: 13.11.2014 kl. 16:44
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Ministrarna som svarar för Europeiska unionens budget sammanträder i Bryssel fredagen den 14 november 2014 till budgetrådet som behandlar EU-budgeten för 2015. Europa- och utrikeshandelsminister Lenita Toivakka representerar Finland vid mötet.

Vid förlikningskommittén som hålls i samband med rådet eftersträvas enighet om EU:s nästa års budget mellan rådet och parlamentet.

Kommissionen utfärdade i juni ett budgetförslag till vilket både rådet och parlamentet tagit ställning. Vid budgetförhandlingarna fokuserar man framför allt på den totala anslagsnivån, där rådets och parlamentets åsikter för tillfället går mest isär. Dessutom behandlas den årliga ändringsskrivelsen i anslutning till kommissionens budgetförslag.

Finland understöder rådets ståndpunkt enligt vilken slutbeloppet i budgeten för 2015 borde vara 145,1 miljarder euro i åtagandebemyndiganden och 140,0 miljarder euro i betalningsbemyndiganden. Nästa års budget skulle alltså enligt rådets förslag överskrida innevarande års budget med 1,7 % för åtagandebemyndigandenas del och med 3,3 % för betalningsbemyndigandenas del.

Enligt Europaparlamentets förslag skulle slutbeloppet både för åtagande- och betalningsbemyndigandena uppgå till 146,4 miljarder euro. Finland kan inte understöda Europaparlamentets ståndpunkt som sådan, eftersom det godkända maximibeloppet för budgetramen överskrids.

Finlands mål är att maximibeloppet för budgeten inte skulle överskridas och att den även skulle inkludera betalningsbemyndigandena för instrument utanför budgeten, såsom solidaritetsfonden och Europeiska globaliseringsfonden. Det är enligt Finland också viktigt att betalningsbemyndigandena hålls på en återhållsam nivå. Tillräckliga marginaler borde reserveras för oförutsedda utgifter. För policyåtgärdernas del betonar Finland framför allt åtgärder som främjar konkurrenskraft och sysselsättning.

Tredje tilläggsbudgeten för 2014 möjligtvis också föremål för förhandlingar

Vid förlikningskommittén förhandlas det möjligen även om tredje tilläggsbudgeten för 2014, med vilket unionens utgifter under innevarande år skulle utökas med ca 4,7 miljarder euro. Det är enligt Finland viktigt att man kontrollerar möjligheterna till omallokeringar inom den nuvarande budgeten.

Kommissionen har föreslagit ett nytt flexibilitetsinstrument för oförutsedda utgifter. Finland ställer sig förbehållsamt till förslaget.

2015 är det andra året för EU:s fleråriga budgetram. Den sammanlagda nivån för budgetperioden 2014-2020 är 960 miljarder euro i betalningsåtaganden och 980,4 miljarder i betalningsbemyndiganden (på 2011 års prisnivå). Den totala nivån för budgetperioden är för första gången lägre än under perioden innan.

Förfrågningar:

Henrik Ruso, Europa- och utrikeshandelsministerns tjänstemannasekreterare, tfn 0295 160 349 eller 050 596 8649 (statsrådets kansli) 

Joanna Tikkanen, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30099 (finansministeriet)

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs