Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » Banktillsynskostnaderna ökar – Europeiska centralbankens förordningsutkast på remiss

Valtiovarainministeriö

Banktillsynskostnaderna ökar – Europeiska centralbankens förordningsutkast på remiss

Pressmeddelande.
Publicerad: 27.05.2014 kl. 15:26
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Europeiska centralbanken (ECB) publicerade den 27 maj 2014 utkastet till en förordning om tillsynsavgiften för banker.

ECB svarar från och med den 4 november 2014 om tillsynen över bankernas soliditet i euroområdet och i övriga medlemsländer som deltar i den gemensamma banktillsynsmekanismen. Ansvaret baserar sig på EU-förordningen och Europas gemensamma banktillsynsmekanism.

Övergången till gemensam tillsyn är den första stora förändringen inom bankunionshelheten.  

Europeiska centralbanken börjar också ta ut en tillsynsavgift hos bankerna

Europeiska centralbanken har rätt att ta ut en årlig tillsynsavgift både hos banker som övergår i dess direkta övervakning samt hos mindre banker som primärt övervakas av nationella tillsynsmyndigheter. I Finland kommer Nordea Bank Finland Abp, Danske Bank Abp samt OP-Pohjola –gruppen att övergå under ECB:s direkta tillsyn. De övriga finländska bankerna ska i första hand övervakas av Finansinspektionen.

Genom Europeiska centralbankens tillsynsavgiftsförordning definieras de kriterier på basis av vilka ECB:s bankspecifika tillsynsavgifter och de sammanlagda tillsynsavgifterna bestäms. ECB uppskattar tillsynsavgifterna till ca 260 miljoner euro år 2015. Den bankspecifika tillsynsavgiften beror på bankens balans och riskprofil. De slutliga tillsynsavgifterna för 2015 kan beräknas först våren 2015. ECB har preliminärt utvärderat att tillsynsavgifterna för bankerna under dess direkta tillsyn varierar mellan 150 000 och 15 miljoner euro, samt för de indirekt övervakta bankerna mellan 2 000 – 200 000 euro år 2015. De största bankerna skulle allstå betala ungefär 85 procent av ECB:s tillsynsavgifter.

ECB:s tillsynsavgift tas ut hos bankerna utöver de nationella tillsynsavgifterna. Bankernas tillsynsavgifter åt Finansinspektionen uppgår nuförtiden till sammanlagt ca 12,3 miljoner euro. De täcker förutom soliditetstillsynen även den övriga tillsynen som riktas mot bankerna.

Övergången till gemensam tillsyn i Finland

Övergången till gemensam tillsyn minskar inte på Finansinspektionens arbete på nationell plan åtminstone inom den närmaste framtiden. Finansinspektionen samarbetar med Europeiska centralbanken och bistår den på flera olika sätt i fråga om banktillsynen.

Finansministeriet följer upp fördelningen av tillsynskostnaderna och tillsynsuppgifterna mellan ECB och Finansinspektionen. Det är viktigt att se till att den nationella tillsynen fungerar kostnadseffektivt även i fortsättningen. Eventuella behov att justera lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift som gäller de nationella tillsynsavgifterna kan bedömas först efter att övergången till gemensam tillsyn skett tillräckligt stabilt och att ECB-tillsynens inverkan på Finansinspektionens arbetsmängd kan utvärderas på ett pålitligt sätt.

ECB:s förordningsutkast är på en offentlig remissrunda ända tills den 11 juli 2014. Avsikten är att ECB godkänner förordningen hösten 2014.

ECB:s pressmeddelande

Ytterligare information: Virva Walo, konsultativ tjänsteman, FM finansmarknadsavdelningen, tfn 02955 30080

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs