Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Politiikka » ARENE tiedottaa: Leikkauskaavailut vaarantavat hallituskauden tärkeimmän korkeakoulu-uudistuksen

Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

ARENE tiedottaa: Leikkauskaavailut vaarantavat hallituskauden tärkeimmän korkeakoulu-uudistuksen

Tiedote.
Julkaistu: 05.09.2011 klo 12:43
Julkaisija: Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK

Hallitusohjelman keskeinen tavoite on suomalaisten osaamisen nostaminen maailman kärkeen tällä vuosikymmenellä. Korkeakoulupolitiikan suurimman uudistuksen – ammattikorkeakoulujen uuden hallinto- ja rahoitusmallin – on määrä tukea tätä tavoitetta. Tarkoituksena on lisätä tämän jo nyt läpäisyltään ja työllistävyydeltään parhaan sektorin laatua ja vaikuttavuutta entisestään.

Valtiovarainministeriön talousarvioesityksen tilastojen mukaan ammattikorkeakoulututkinnon vuonna 2010 suorittaneista nuorista 87 prosenttia työllistyy tämän vuoden loppuun mennessä. Vastaavat luvun ovat toisen asteen ammatillisissa perustutkinnoissa 66 % ja yliopistojen maisteritutkinnoissa 86 %. Ammattikorkeakouluista siirrytään työelämään runsaat kaksi vuotta aiemmin kuin yliopistoista, mikä vastaa yleisiin työuran pidentämistavoitteisiin.

Ammattikorkeakoulut tuottavat myös määrällisesti suurimman osan korkeakoulutetuista: 2010 am-mattikorkeakoulututkintoja suoritettiin 20 500 ja yliopistojen maisteritutkintoja 14 400. Ammatillisen peruskoulutuksen tutkintoja suoritettiin 43 500. Yksikköhinnaltaan amk-tutkinnot ovat näistä kaikkein edullisimpia.

Korkeakoulutuksen resursoinnissa ammattikorkeakoulut ovat selvästi jäljessä yliopistosektorista, vaikka otettaisiin huomioon yliopistojen perustutkimustehtävä ja tohtorikoulutus. Ammattikorkea-kouluissa on kolmannes yliopistojen henkilöstömäärästä, ja niiden julkinen rahoitus on puolet yli-opistojen saamasta.

Hallitusohjelman koulutussektoria koskevat leikkaukset ovat kriittisiä suhteessa tavoitteenasetteluun. Ammattikorkeakoulut ovat erityisen huolissaan osaamisen ja jatkuvuuden sekä perusturvan varmistamisesta suomalaisessa yhteiskunnassa maailmantalouden kasvavien uhkakuvien edessä.

Esimerkiksi nuorisotyöttömyyden 14 prosentin taso on kasvanut prosenttiyksiköllä vuodessa, vaikka työllisyys muutoin on parantunut. Hallituksen lupaama nuorten yhteiskuntatakuu on perusteltu vastaus tähän ongelmaan. Hallitusohjelman mukaisesti ”jokaiselle alle 25-vuotiaalle nuorelle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle tarjotaan työ-, harjoittelu-, opiskelu-, työpaja- tai kuntoutuspaikka viimeistään kolmen kuukauden kuluessa työttömäksi joutumisesta”.

Tehokkain tapa nuorten syrjäytymisen estämiseen on koulutus, ja korkeakoulutuksessa erityisesti ammattikorkeakouluilla on tässä asiassa aluevastuu. Ammattikorkeakoulut tukevat laajemminkin koulutuksella ja TKI-toiminnalla sekä alueiden kilpailukykyä että sosiaalista koheesiota.

Ammattikorkeakouluissa julkisen talouden haasteita tarkastellaan realistisesti ja ollaan valmiita sitoutumaan yhteisiin säästötavoitteisiin. Siksi hallitusohjelman viiden prosentin (n. 50 M€) säästö-tavoitetta on pidetty mahdollisena. Ammattikorkeakoulujen nykyisen, valtion ja kuntien rahoitus-osuuksista koostuvan rahoitusmallin pohjalta on myös esitetty, että ammattikorkeakoulujen leikka-ukset olisivat yli 120 M€ eli 13 prosenttia!

13 prosentin leikkaus merkitsisi ammattikorkeakoulutuksen ottamista suhteellisesti suurimmaksi leikkauskohteeksi julkisessa taloudessa. Näin suuri leikkaus vaarantaisi ammattikorkeakoulujen toimintakyvyn. Se heikentäisi oleellisesti monien alueiden kilpailukykyä ja jopa mahdollisuutta vas-tata korkeakoulutettujen perusosaajien kysyntään esimerkiksi sosiaali- ja terveysalalla. Leikkauksen säästöhyöty olisi marginaalinen samanaikaisesti toteutettavan yhteiskuntatakuun vuoksi - korvaavia koulutuspaikkoja tulisi luoda tuhansia.                                                              

Ammattikorkeakoulujen Rehtorineuvosto ARENE esittää vakavan vetoomuksen, että ammattikor-keakoulu-uudistusta ei vesitettäisi kohtuuttomilla leikkauksilla. ARENE näkee, että ammattikorkea-koulujen oikeushenkilöasema, uusi tulosrahoitusmalli ja toimipisteverkon kokoaminen riittävän suu-riksi kokonaisuuksiksi tukevat osaavan Suomen rakentamista. Vielä nykyistäkin tehokkaampi ja laadukkaampi ammattikorkeakoulujärjestelmä on keskeinen edellytys tulevaisuuden hyvinvoinnille ja kilpailukyvylle.


Lisätietoja

Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto ARENE ry, www.arene.fi

Puheenjohtaja
Vesa Saarikoski, p. 050 407 3141 tai sp. etunimi.sukunimi@pkamk.fi

Pääsihteeri
Timo Luopajärvi, p. 050 522 6709 tai sp. etunimi.sukunimi@arene.fi


Taustatietoa

• Pääministeri Jyrki Kataisen hallituksen ohjelma, www.vn.fi

• Valtiovarainministeriön esitys TAE2012, www.vm.fi

• Tutkimus- ja innovaationeuvosto: Tutkimus- ja innovaatiopoliittinen linjaus 2011-2015, www.minedu.fi/tiede/tutkimus- ja innovaationeuvosto

• Työvoimatilastot, www.stat.fi

Tiedotus / Hämeen ammattikorkeakoulu ja Hämeen ammatti-instituutti Visamäentie 35 A, PL 230 13101 Hämeenlinna sp. tiedotus@hamk.fi p. (03) 6461 (vaihde)

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs