Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Perhe » Yläkoulun alku iso haaste murrosikäiselle

Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Yläkoulun alku iso haaste murrosikäiselle

Tiedote.
Julkaistu: 08.08.2013 klo 09:00
Julkaisija: Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Yläkouluun siirtyminen ja siihen usein liittyvä koulun vaihto osuu lapsen kehityksen kannalta hankalaan vaiheeseen: murrosikä on alkamassa tai jo alkanut. Yläkoulun sujuminen on tulevaisuuden kannalta oleellisen tärkeää, sillä se luo pohjan jatko-opiskeluille. Seitsemäsluokkalainen tarvitsee aikuisten tukea sekä oppimisessa, kaverisuhteissa että omassa kehityksessään. Mannerheimin Lastensuojeluliitto toteuttaa ensimmäistä kertaa Hyvä alku yläkouluun -kampanjan, jolla lähestytään kaikkien seitsemäsluokkalaisten lasten vanhempia.

Seitsemäsluokkalaisen koulunalkuun liittyy usein koulun ja oppilasryhmän vaihtuminen. Myös opetus muuttuu vaativammaksi, oppiaineita tulee lisää ja luokanopettajan tilalle tulevat aineenopettajat. Lapselta odotetaan huomattavasti enemmän itsenäisyyttä.

– Muutokset kouluympäristössä osuvat lapsen kannalta huonoon aikaan. Lapsi on tulossa murrosikään, tunteet ovat myllerryksessä ja vartalo muuttuu. Kun lapsi käy läpi näin suurta fyysistä ja psyykkistä muutosta, olisi hyvä jos ympäristö pysyisi muuttumattomana. Lapsen kehitystä tukisi koulu, jossa olisi nykyistä pysyvämpiä ihmissuhteita, kohtuulliset luokkakoot sekä riittävästi tukea oppimiseen ja kasvamiseen, auttavien puhelinten päällikkö Tatjana Pajamäki kertoo.

Nuoruusikä on ihmisen tärkeimpiä elämänvaiheita. Se on iso mahdollisuus mutta myös iso riski. Jos yläkouluaika on haastavaa esimerkiksi oppimisvaikeuksien tai kiusaamisen vuoksi, se voi pahimmillaan olla alku syrjäytymiskierteelle. Joka vuosi noin 9 % yläkoulun päättäneistä jää ilman jatko-opiskelupaikkaa. Aikuisuuden mielenterveysongelmat saavat usein alkunsa nuoruudessa. Toisaalta turvallinen oppimisympäristö ja aikuisilta saatu riittävä tuki voivat korjata varhaislapsuuden kokemuksia ja vahvistaa uskoa omiin mahdollisuuksiin ja tulevaisuuteen.

Murrosikäinen tarvitsee vanhempiaan

Seitsemäsluokkalainen alkaa vähitellen irtautua vanhemmistaan ja ystävistä tulee yhä tärkeämpiä. Yläkoulua aloittavan suurin huoli onkin, tuleeko hän hyväksytyksi ja kiusataanko koulussa. Vaikka kaverit ovat tärkeitä ja nuori tarvitsee tilaa itsenäistyä, vanhempien kiinnostus ja läsnäolo ovat nuorelle edelleen välttämättömiä. Yläkoululainen ei ole vielä valmis ottamaan yksin vastuuta koulunkäynnistään.

– Murrosikäinen tarvitsee ympärilleen aikuisia, jotka kuuntelevat, ymmärtävät, kannustavat ja tarvittaessa suojelevat asettamalla selkeät rajat. Aikuisten velvollisuus on suojella nuorta, koska nuori ei aina siihen itse kykene. Parhaiten se onnistuu, kun vanhempi on aidosti kiinnostunut siitä, mitä nuoren mielessä liikkuu ja miten hän maailmansa hahmottaa, Mirjam Kalland muistuttaa.

Kodin ja koulun välinen kumppanuus samoin kuin vanhempien keskinäinen yhteistyö ja vertaistuki auttavat asettamaan rajoja ja tukemaan nuorten tervettä kasvua.


Lisätietoja:

  • pääsihteeri Mirjam Kalland, mirjam.kalland@mll.fi, p. 075 3245 550, 050 598 8133
  • auttavien puhelin- ja nettipalvelujen päällikkö Tatjana Pajamäki, tatjana.pajamaki@mll.fi, p. 075 3245 616, 050 562 4299
  • viestintäjohtaja Liisa Partio, liisa.partio@mll.fi, p. 040 580 8984 (kampanjat)
  • tiedottaja Camilla Heikkilä, camilla.heikkila@mll.fi, p. 040 5626380

 

Uusi Hyvä alku yläkouluun -kampanja

MLL lähestyy tänä vuonna ensimmäisen kerran kaikkien seitsemäsluokkalaisten vanhempia kirjeellä, joka muistuttaa yläkouluajan tärkeydestä ja neuvoo vanhempia kasvavan lapsen tukemisessa. Kirje lähetetään yhteensä 58 000 kotiin elokuun puolivälissä.

Hyvä alku koulutielle jo 15. kerran

MLL jatkaa myös Hyvä alku koulutielle -kampanjaa jakamalla kaikille ensimmäisen luokan aloittaville lapsille harrastepussin. Pussin sisällä on tärkeää asiaa vanhemmille: tietoa lapsen kehityksestä, turvallisuudesta ja koulun ja kodin yhteistyöstä. Pussit jaetaan kouluissa ensimmäisten kouluviikkojen aikana.

 

Molemmat kampanjat toteutetaan yhteistyökumppaneiden tuella. Hyvä alku yläkouluun -kampanjassa ovat mukana Liikenneturva ja Cloetta Suomi. Hyvä alku koulutielle -kampanjaa tukevat S-ryhmä, Sonera, Liikenneturva, Jenny ja Antti Wihurin rahasto, Henry Fordin säätiö sekä Föreningen Granatenhjelm. 

 

Vinkkejä seitsemäsluokkalaisen vanhemmalle 

• Vakuuta lapselle, että hän kehittyy normaalisti ja omaan tahtiin

• Kommentoi lasta myönteisesti ja hienotunteisesti, se auttaa häntä hyväksymään itsensä

• Pysy lähellä. Vaikka murrosikäinen ei välttämättä enää halua tulla kosketuksi, vanhemman läheisyys on tärkeää.

• Jos seksistä puhuminen tuntuu hankalalta, jätä nuorelle luettavaksi kirjoja tai tietoa luotettavista nettisivustoista.

• Keskustele nuoren kanssa, millaisen kuvan hän haluaa itsestään netissä antaa ja mitä hän netissä tekee.

• Ota vastaan nuoren kaikki tunteet. Näin lapsi oppii itse hyväksymään, tunnistamaan ja käsittelemään tunteitaan.

• Jokaisesta nuoresta löytyy päivittäin kehumista

• Nuori tarvitsee tilaa mutta myös oikeudenmukaisia rajoja. Joistain rajoista päättää vanhempi, joistain keskustellaan ja joistain asioista voi lapsi itse päättää. Lapsella on oikeus saada rajoille perustelut.

• Tue nuoren ystävyyssuhteita antamalla kavereiden tulla omaan kotiin viettämään aikaa.

• Rauhoita aikaa pelkästään perheelle.

• Ole kiinnostunut lapsestasi. Usein nuorelle on helpompaa keskustella jonkun yhteisen tekemisen lomassa, kuten ruoanlaiton tai lenkin yhteydessä.

• Huolehdi, että nuori nukkuu riittävästi.

• Näytä hyvää esimerkkiä päihteidenkäytöstä. Keskustele nuoren kanssa perheen tavasta käyttää alkoholia. Älä osta nuorelle päihteitä.

• Seuraa, miten lapsi pärjää koulussa ja keskustele opettajien kanssa.

 

 

Liitetiedostot

Mannerheimin Lastensuojeluliitto on avoin, vaikuttava, valtakunnallinen kansalaisjärjestö, joka toimii lasten, nuorten ja lapsiperheiden hyväksi. Edistämme lasten perusturvallisuutta, hyvinvointia ja tervettä kehitystä - jokaisen lapsen oikeutta hyvään ja onnelliseen lapsuuteen. Keskusjärjestön lisäksi MLL:oon kuuluu 10 piirijärjestöä ja 566 paikallisyhdistystä, joissa on yli 93 000 jäsentä.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs