Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Perhe » Perhekuntoutusyksikkö Tyrskyn toiminta käynnistyy Vantaalla

Pelastakaa Lapset ry

Perhekuntoutusyksikkö Tyrskyn toiminta käynnistyy Vantaalla

Tiedote.
Julkaistu: 22.08.2016 klo 08:00
Julkaisija: Pelastakaa Lapset ry

Pelastakaa Lapset avaa uuden perhekuntoutusyksikön Vantaalla 1. syyskuuta. Perhekuntoutus on tarkoitettu lastensuojelun asiakkaina oleville perheille, jotka tarvitsevat intensiivisen perhekuntoutusjakson.

Perheen elämässä voi joskus tulla eteen tilanne, jossa omat voimavarat ovat vähissä. Arki saattaa tuntua raskaalta, lasten kasvatuksessa on pulmia ja oma vanhemmuus koetaan haastavana. Perhekuntoutus on tarkoitettu lastensuojelun asiakkaina oleville perheille, jotka tarvitsevat intensiivisen perhekuntoutusjakson. Hoidon viitekehys perustuu kiintymyssuhdeajatteluun sekä lapsen ja vanhemman välisen vuorovaikutuksen tarkasteluun ja tukemiseen. Jakson aikana harjoitellaan lapsiperheen arkea, vahvistetaan vanhemmuuden taitoja sekä tuetaan perheenjäsenten roolien löytymistä. Kohtaamme jokaisen perheen luottaen siihen, että riittävän, oikea-aikaisen ja yksilöllisen tuen avulla perheen voimavarat saadaan käyttöön ja koko perhe voimaantuu. Tavoitteena on saavuttaa hyvä arki perheen toimintarakenteita ja taitoja vahvistamalla.

Perhekuntoutusyksikkö Tyrskyssä hyödynnetään yhteisöllistä arkea kuntoutuksen osana, perheet asuvat kuntoutuksen ajan osastolla. Yhteisöllinen arki tarjoaa kuntoutuksessa oleville perheille mahdollisuuksia oppimiseen, oman toiminnan hallintaan ja henkilökohtaiseen vastuuseen vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Yhteisöllisyydessä kiinnitetään huomiota perheiden itsetuntemuksen ja vuorovaikutustaitojen kehittymiseen, ryhmässä toimimiseen sekä vastuun kehittymiseen.

”Pidämme tärkeänä, että perhe on alusta lähtien osallisena omien kuntoutustavoitteidensa suunnittelussa sekä yhdessä työntekijöidemme kanssa arvioimassa tavoitteiden toteutumista. Asioiden avoin käsittely yhdessä perheen kanssa on merkityksellinen osa kuntoutusta. Yhteistyö sosiaalityöntekijän kanssa ja perheen mielipiteen kuuleminen ja huomioiminen kuntoutuksen suuntaamisessa on erityisen tärkeää”, sanoo yksikön johtaja Sami Köykkä.

Perhekuntoutus on koko perheen kuntoutusta, mutta lastensuojelun toimintana erityistä huomiota kiinnitetään siihen, että lapsen etu, osallisuus ja turvallisuus taataan kaikissa olosuhteissa ja tilanteissa. Kuntoutusjakson pituus on 3-12 kuukautta.

Tavoitteena on käynnistää syksyn 2016 aikana osaksi Tyrskyn toimintaa myös lyhytaikainen, kriisitilanteisiin vastaava kuntoutus osastolla sekä kotiin tehtävä perhekuntoutus.

Tyrskyssä työskentelee johtaja, tiimin vastaava (sosiaalityöntekijä), kolme perheohjaajaa ja psykiatrinen sairaanhoitaja. Tiimistä löytyy osaamista perheterapiasta, yhteisömenetelmistä, verkostotyöstä ja muusta perheiden kanssa tehtävästä työstä. Työote on avoin, dialoginen, yhteistoiminnallinen ja asiakkaita osallistava.

Tyrsky toimii Vantaan Vantaanlaaksossa 2009 valmistuneessa suuressa hyvin toimintaan soveltuvassa rakennuksessa. Toiminta käynnistyy 1.9.2016

Lisätietoja:

Sami Köykkä, perhekuntoutusyksikkö Tyrskyn johtaja, Pelastakaa Lapset ry, puh. 050 433 1380

sami.koykka@pelastakaalapset.fi

Anu Lehto, lastenkotitoiminnan johtaja, Pelastakaa Lapset ry, puh. 040 739 3474, anu.lehto@pelastakaalapset.fi

Carita Päivänen, viestintäpäällikkö, Pelastakaa Lapset ry, puh. 040 535 8221, carita.paivanen@pelastakaalapset.fi

 

Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Pelastakaa Lapset on osa Save the Children – järjestöä, joka toimii lasten hyväksi yli 120 maassa. Visionamme on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen. Tehtävänämme on parantaa sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan sekä saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään. Tue työtämme: www.pelastakaalapset.fi/lahjoitustavat, Lisätietoa: www.pelastakaalapset.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs