Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Perhe » Pelastakaa Lapset panostaa lastensuojelun ennaltaehkäisevään työhön

Pelastakaa Lapset ry

Pelastakaa Lapset panostaa lastensuojelun ennaltaehkäisevään työhön

Tiedote.
Julkaistu: 07.10.2013 klo 09:37
Julkaisija: Pelastakaa Lapset ry

Jokaisella lapsella ja hänen perheellään on oikeus oikea-aikaiseen apuun ja tukeen silloin, kun omat voimavarat ovat heikentyneet ja jaksaminen on koetuksella. Pelastakaa Lapset kantaa huolta siitä, että valitettavan usein lapsi ja hänen perheensä joutuvat odottamaan apua ja tukea liian kauan. Myös valtakunnan tasolla ehkäisevien palveluiden tarjoamisessa on isoja kuntakohtaisia eroja. Pelastakaa Lapset on vahvistanut RAY:n tuella lapsen oikeutta varhaiseen tukeen lisäämällä ehkäisevän työn mahdollisuuksia. Pelastakaa Lapset haastaa mukaan ennalta ehkäisevän työn toteuttamiseen uusia vapaaehtoisia ja kuntatoimijoita – auttamaan lapsia.

Ehkäisevän lastensuojelutyön tavoitteena on auttaa erilaisissa elämäntilanteissa olevia lapsiperheitä ja edistää lasten ja perheiden sosiaalista hyvinvointia. Pelastakaa Lapset tarjoaa kaikille lapsiperheille avoimina, ennalta ehkäisevinä tuen muotoina lapsiperheiden tukihenkilö-, tukiperhe- ja lomakotitoimintaa. Tukihenkilöt, lomakodit ja tukiperheet ovat vapaaehtoisia henkilöitä tai perheitä, joilla on aikaa ja halua olla lasten ja perheiden tukena. Tukihenkilö tapaa lasta ja perhettä 2-3 kertaa kuukaudessa muutaman tunnin ajan. Lomakodissa lapsi viettää lomaa turvallisten aikuisten seurassa koulujen loma-aikoina. Tukiperheessä lapsi taas viettää yhden viikonlopun kuukaudessa.

”Ehkäisevän lastensuojelun työmuotomme vastaavat hyvin erilaisten perheiden erilaisiin tarpeisiin. Pelastakaa Lapsilla on pitkät perinteet avohuollon lastensuojelun tukiperhetoiminnan järjestämisessä ja nyt haluamme panostaa kaikkiin lapsiperheisiin ehkäisevän työn näkökulmasta”, kertoo lastensuojelupalveluiden suunnittelija Katja Mettinen. ”Laajeneviin toimintoihimme tarvitsemme kuitenkin yhä lisää vapaaehtoistoimijoita, joiden tarjoama apu ihmiseltä ihmiselle on kaikkien työmuotojemme ydin. Myös kunnille nämä toiminnot tarjoavat hyvän mahdollisuuden järjestää ehkäiseviä palveluja kustannustehokkaasti. Tarvitsemme siis myös kuntakumppaneita mukaan panostamaan ehkäisevään työhön”, muistuttaa Mettinen.

Pelastakaa Lapset rekrytoi jatkuvasti uusia vapaaehtoisia em. työmuotoihin auttamaan lapsia, joiden perheet ovat kohdanneet vaikeuksia. Vapaaehtoistyö itsessään antaa jo paljon sekä vapaaehtoiselle itselleen että avun saajalle. Pelastakaa Lapset pitää huolen vapaaehtoistoiminnan ammatillisesta organisoinnista ja tarjoaa valmennuksen ennen toiminnan aloittamista sekä vahvan ja ammattitaitoisen tuen toiminnan aikana.

Lisätietoja:

Katja Mettinen, lastensuojelupalveluiden suunnittelija, Pelastakaa Lapset ry, puh. 050 438 9135, katja.mettinen@pelastakaalapset.fi

Carita Päivänen, viestintäpäällikkö, Pelastakaa Lapset ry, puh. 040 535 8221, carita.paivanen@pelastakaalapset.fi

www.pelastakaalapset.fi

Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Pelastakaa Lapset on osa Save the Children – järjestöä, joka toimii lasten hyväksi yli 100 maassa. Visionamme on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen. Tehtävänämme on parantaa sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan sekä saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään. Lisätietoa:www.pelastakaalapset.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs