Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Perhe » Pelastakaa Lapset: Osallisuus ja kohtaaminen ovat toimivan lastensuojelun edellytys

Pelastakaa Lapset ry

Pelastakaa Lapset: Osallisuus ja kohtaaminen ovat toimivan lastensuojelun edellytys

Tiedote.
Julkaistu: 19.06.2013 klo 16:16
Julkaisija: Pelastakaa Lapset ry

Lasten ja perheiden palvelujärjestelmä ei kokonaisuutena vastaa lapsen tarpeita ja oikeuksia, toteaa lastensuojelun tilaa selvittänyt työryhmä. Pelastakaa Lapset korostaa, että lasten auttaminen edellyttää lasten ja vanhempien osallisuuden toteutumista ja kohtaamista lastensuojelussa.

Sosiaali- ja terveysministeriön asettama lastensuojelun tilaa selvittänyt työryhmä on tänään antanut Toimiva lastensuojelu -loppuraporttinsa. Raportti sisältää tärkeitä toimenpide-ehdotuksia suomalaisen lastensuojelun parantamiseksi. Samassa yhteydessä julkaistu lastensuojelun laatusuositusluonnos sisältää rohkeita avauksia ja ehdotuksia. Työryhmä toteaa, etteivät lasten ja perheiden palvelut turvaa kokonaisuutena kaikille lapsille mahdollisuutta hyvään lapsuuteen. ”Kohtaamisen merkitys lastensuojelussa on noussut arvoiseensa asemaan. Laadukasta ja vaikuttavaa lastensuojelua ei voi olla, ellei lapsia ja heidän vanhempiaan aidosti kohdata sosiaalityössä”, toteaa Pelastakaa Lasten lastensuojelupalveluiden johtaja Riitta Hyytinen.

Jollei resursseja lisätä lastensuojelussa, ei kohtaamiseen käytännössä ole aikaa. Pelastakaa Lapset pitää lastensuojelun tilaa selvittäneen työryhmän toimenpide-ehdotuksia ehdottoman tärkeinä. Työryhmän esittämät muutokset ja laatusuositukset muodostavat kokonaisvaltaisen lastensuojelun uudistamisohjelman.  ”Tietoa lastensuojelun nykytilasta ja tarpeellisista toimenpiteistä on riittävästi. Nyt punnitaan, ovatko päättäjät valmiita rohkeasti toteuttamaan esitetyt muutokset. Ilman riittäviä resursseja lastensuojeluun nämäkin muutosesitykset jäävät sanahelinäksi”, jatkaa Hyytinen.

Pelastakaa Lasten mukaan nyt on tehty merkittäviä ja oleellisiin pulmakohtiin tarttuvia huomioita ja ehdotuksia, jotka on tärkeä saada käytäntöön. Raportissa todetaan, että huostaan otetuilla lapsilla on usein toistuvia kokemuksia aikuisten vaihtumisesta. Sijoitetut lapset ja nuoret tarvitsevat pysyvyyttä ja sen luomaa turvallisuutta. Työryhmä esittää, että lastensuojelulakia muutettaisiin niin, että huostaanotto voitaisiin määritellä pysyväksi, kun lapsen vanhemmilla ei ole realistisesti mahdollisuuksia vastata lapsen hoidosta ja kasvatuksesta eivätkä muut vaihtoehdot tilanteen vakiinnuttamiseksi ole mahdollisia. Työryhmän mukaan lastensuojelun velvollisuutta tehdä lapsen vanhemmille oma kuntoutussuunnitelma pitää vahvistaa ja varmistaa resurssit sen toteuttamiseen. 

Pelastakaa Lapset pitää pysyvän huostaanoton mahdollisuuden selvittämistä tärkeänä, mutta korostaa, että sen edellytyksenä on, että vanhempien auttamiseen on aidosti paneuduttu. Pelastakaa Lasten lastenkotityössä ja perhehoidossa näkyy selvästi se, että sijoitettujen lasten vanhemmat eivät saa tarvitsemaansa apua. Huoli vanhempien voinnista kuormittaa huostaan otettuja lapsia. Kun kunnissa ei ole resursseja vanhempien kohtaamiseen ja vanhempien kuntoutumisen järjestämiseen, jää vanhempien tukeminen käytännössä lastenkodin työntekijöiden tai sijaisperheiden tehtäväksi. Pelastakaa Lapsissa on nähty, että vanhempien osallistumisella huostaan otetun lapsen auttamiseen on iso merkitys myös lapselle.

Huostaanotto ei ole ainoa lastensuojelun kriittinen kohta. Selvitystyöryhmä painottaa peruspalveluiden sekä lastensuojelun alkuvaiheen ja avohuollon työskentelyn kehittämistä. Pelastakaa Lapset muistuttaa, että lapsen ja perheen auttaminen riittävän ajoissa edellyttää perheiden omien tarpeiden huomioimista ja perheelle sopivimman tuen räätälöimistä. Se on mahdollista vain yhteistyössä lapsen ja perheen kanssa. ”Luottamuksellisessa suhteessa lapsikin uskaltautuu kertomaan elämästään. Lapsen tilanteen arviointi onnistuu, jos sekä lapsi että vanhempi uskaltavat puhua sosiaalityöntekijälle”, sanoo Riitta Hyytinen.

Lisätietoja:

Riitta Hyytinen, lastensuojelupalveluiden johtaja, Pelastakaa Lapset ry, puh. 050 431 0094, riitta.hyytinen@pelastakaalapset.fi

Carita Päivänen, viestintäpäällikkö, Pelastakaa Lapset ry, puh. 040 535 8221, carita.paivanen@pelastakaalapset.fi

Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja maailmalla. Pelastakaa Lapset on osa Save the Children – järjestöä, joka toimii lasten hyväksi yli 100 maassa. Visionamme on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen. Tehtävänämme on parantaa sitä tapaa, jolla lapsia kohdellaan sekä saada aikaan välittömiä ja pysyviä parannuksia lasten elämään. Lisätietoa: www.pelastakaalapset.fi

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs