Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Perhe » Miten Lappeenrannan kaupungin uusi toimintamalli ja uusi hanke hyötyvät toisistaan?

Lappeenrannan kaupunki

Miten Lappeenrannan kaupungin uusi toimintamalli ja uusi hanke hyötyvät toisistaan?

Tiedote.
Julkaistu: 28.06.2016 klo 09:13
Julkaisija: Lappeenrannan kaupunki

- Olemme saaneet runsaasti yhteydenottoja koskien Lappeenrannan kaupungin teknisen lautakunnan toukokuussa hyväksymää uutta toimintamallia, jossa asukkaille annetaan mahdollisuus hoitaa itse omaa asuin- ja lähiympäristöään tiettyjen periaatteiden ja ohjeiden mukaisesti, kertoo Hannu Tolonen, Lappeenrannan kaupunginpuutarhuri.

- Asukkaita on erityisesti kiinnostanut kuinka voitaisiin hyödyntää kaupungin huhtikuussa alkanutta Euroopan sosiaalirahaston tukemaa ”Myö tehään porukalla” -hankkeen mahdollistamaa avustusta tässä kaupungin uudessa toimintamallissa, Tolonen jatkaa.

Miten hyödyntää kaupungin uutta asukasvetoista hanketta omalla asuinalueella?

”Myö tehään porukalla” -hankkeen avulla voi Lappeenrannan keskustaajamassa toteuttaa toimenpiteitä, jotka lisäävät asukkaiden osallisuutta ja yhteisöllisyyttä sekä vahvistavat toimenpiteisiin osallistujien omatoimisuutta, sosiaalisia kontakteja ja toimintakykyä. Hankkeen periaatteet ja tavoitteet siis määrittelevät, voiko tukea kohdentaa esimerkiksi erilaisiin asukkaiden järjestämiin siistimistalkoisiin.

- Tavoitteena on, että asukkaat itse pääsevät ideoimaan erilaisia keinoja ja toimintatapoja, joilla voi parantaa ensisijaisesti paikallista osallistuvaa ja yhteisöllistä me-henkeä ja sitä kautta lisätä myös oman asuinalueen asuinviihtyisyyttä, selventää Marika Heinilä, uuden hankkeen hankekoordinaattori.

- Karkea ohje esimerkiksi siistimistalkoita miettiville on, että hankkeessa mennään aina asukkaiden yhteisöllisyys ja osallisuus edellä, joten tietyn kohteen kunnostaminen ei voi  olla toiminnan tavoite, vaan pelkästään keinona hankkeen tavoitteiden eli osallistumisen ja yhdessä tekemisen saavuttamiseksi, Heinilä lisää.

Mitä konkreettisesti hanketuella voi tehdä?

Hankkeen kautta voidaan siis järjestää erilaisia asukkaiden ideoimia ja itse järjestämiä toimenpiteitä, joissa kaupungin rooli on toimia mahdollistajana ja tukena.

Tällaisia asukaslähtöisiä toimintoja voivat olla muun muassa erilaiset hyvinvointia ja toimintakykyä edistävät kurssit tai koulutukset, yhteisölliset kaupunginosatapahtumat tai liikuntaan ja muuhun harrastustoimintaan liittyvät tekemiset.

- Toteuttamiskelpoinen idea hankkeen tavoitteiden täyttymiseksi voisi olla esimerkiksi seuraava.  Liikuntaa harrastava asukas ryhtyy vetämään toimintakykyä ylläpitävää liikuntakurssia tai muuta vastaavaa asukkaille, joilla ei välttämättä ole mahdollisuuksia maksulliseen harrastustoimintaan. Hankkeen avulla voidaan kustantaa tilavuokrat, liikuntavälineiden kohtuulliset hankinnat sekä markkinointikulut. Hankkeen tavoitteiden kannalta paras tilanne olisi, jos ohjaajaksi innostuisi liikunnallinen työtön tai opiskelija, jolle voitaisiin kirjoittaa työtodistus tai diplomi tukemaan tulevia työnhakuja, Heinilä kuvailee hankkeen tarjoamia erilaisia mahdollisuuksia.

”Myö tehään porukalla” -toiminnan edellä mainittujen periaatteiden perusteella, kaupungin uutta teknisen toimen toimintamallia, jossa asukas voi itse hoitaa omaa asuin- ja lähiympäristöään, voidaan hyödyntää. Huomioitavaa on vain, että asukkaiden asuinviihtyvyyttä parantavassa toiminnassa toiminnan on tuettava hankkeelle asetettuja tavoitteita - Ei yksin vaan yhdessä alueen muiden asukkaiden kanssa.

Automaattisesti ei tukea myönnetä mihinkään toimenpiteeseen. Kaikesta toiminnasta, jota hankkeen toivotaan tukevan, tulee tehdä toimintasuunnitelma ja budjetti ennakkoon. Tätä varten on laadittu valmis pohja, johon ideoijan on kätevää lähteä avaamaan suunnitelmaansa. Tämä kuuluu hankkeiden luonteeseen, Heinilä rauhoittelee byrokraattisuutta pelkääviä.

Asukkaat voivat jättää ehdotuksiaan ja ideoitaan kaupungin nettisivuille osoitteessa www.lappeenranta.fi/fi/Osallistu-ja-vaikuta/Elinvoimaa-ja-osallisuutta. Mikäli ehdotus on hankkeeseen sopiva, ideoitsijalle lähetetään lomake toimintasuunnitelman ja budjetin laadintaa varten. Apua näiden laatimiseen saa tarvittaessa hankekoordinaattorilta. Ideoita voi myös lähettää sähköpostitse osoitteeseen marika.heinila@lappeenranta.fi. – Ja aina voi soittaa ja kysellä neuvoja ja mielipidettä idean ja toiminnan sopivuudesta ESR -hankkeen tavoitteisiin, kannustaa Heinilä asukkaita ottamaan yhteyttä.

Lisätietoja:

Marika Heinilä, hankekoordinaattori, Lappeenrannan kaupunki, puh. 040 5494 740

Hannu Tolonen, kaupunginpuutarhuri, Lappeenrannan kaupunki, puh. 0400 856 066

Lappeenranta on kansainvälinen yliopisto- ja matkailukaupunki logistisesti merkittävällä alueella Kaakkois-Suomessa, EU:n ja Venäjän rajalla. Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT), innovatiivinen toimintaympäristö, osaava työvoima ja hyvät verkostot helpottavat kansainvälisen liiketoiminnan aloittamista ja laajentamista noin 73 000 asukkaan kaupungissa. Lappeenrannan saavutettavuus on erinomainen kansainvälisen lentokentän ansiosta. Saimaan rannalla sijaitsevassa kaupungissa arvostetaan ympäristön puhtautta ja asuinalueiden viihtyisyyttä. www.lappeenranta.fi

 

 

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs