Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Perhe » Lahden terveysliikunnan toimenpideohjelma kannustaa istumaan vähemmän ja liikkumaan enemmän

Lahden kaupunki

Lahden terveysliikunnan toimenpideohjelma kannustaa istumaan vähemmän ja liikkumaan enemmän

Tiedote.
Julkaistu: 05.06.2015 klo 13:27
Julkaisija: Lahden kaupunki

Liikunta on keskeinen osa terveyden edistämistä ja kuntien hyvinvointipolitiikkaa.Lahden ajantasaistettu terveysliikunnan toimenpideohjelma 2015 – 2020 esittelee tavoitteet terveysliikunnan kehittämiseksi sekä toimenpiteitä, joilla kuntalaisille luodaan parhaat mahdolliset edellytykset liikkua terveyden kannalta riittävästi.

Porukalla ylös ja liikkeelle

Lahtelaisia kannustetaan istumaan aiempaa vähemmän, liikkumaan aiempaa enemmän ja yhteistoiminnallisesti vahvistamaan liikunnan asemaa. Näillä kolmella päälinjauksella yritetään vaikuttaa lahtelaisten päättäjien ja asukkaiden asenteisiin sekä korostaa omaa vastuuta aktiivisen arjen valinnoissa.

Suomessa kaikissa ikäryhmissä istutaan liikaa. Keskiverto aikuinen viettää 50–70 prosenttia ajastaan istuen. Varsinaiset istumissuositukset Suomesta vielä puuttuvat, mutta pitkiä, yli tunnin pituisia istumisjaksoja tulisi kuitenkin välttää ja nousta välillä seisomaan.
- Istumiseen tulee kiinnittää huomiota niin varhaiskasvatuksessa, kouluissa, työpaikoilla kuin sairaaloiden ja hoitolaitosten toimintatavoissa sekä ikääntyvien hoidossa, kertoo kertoo terveysliikuntasuunnittelija Hanna Heikkinen Lahden kaupungin Liikuntapalveluista.  

Arjen keinoja Heikkisen mukaan ovat puhelimessa puhuminen seisten, portaiden käyttäminen, välitunti- ja taukoliikunta.
- Myös uudella tavalla toteutetut lasten askartelu-, piirtämis-, leikki- ja lauluhetket, koulujen oppitunnit sekä työpaikkojen kokoukset, tapaamiset ja seminaarit vähentävät päivittäisen istumisen määrää. 


Liikkumaton elämäntapa on yleistynyt kaikissa länsimaissa

Jyväskylän yliopistossa tehtyjen uusien tutkimusten mukaan on aika luopua siitä harhakuvitelmasta, jonka mukaan lapset liikkuvat aina. Lasten fyysinen aktiivisuus päiväkodeissa on erittäin kevyttä. Lasten ja nuorten urheilun ja liikunnan harrastamisen määrä on kasvanut edellisistä vuosikymmenistä, mutta lapset ovat silti huonokuntoisempia ja lihavampia kuin aikaisemmin.
- Tähän syynä on arkipäivien fyysisen aktiivisuuden, ulkoilun ja perinteisten pihaleikkien vähentyminen, kertoo Heikkinen. Hänen mukaansa liikunnalla on oikein toteutettuna runsaasti mahdollisuuksia terveyden ja hyvinvoinnin edistämisessä,.

Yhteiskunnan muuttumisen myötä työ- ja arkiliikunnan tiedetään vähentyneen. Tutkimusten mukaan suomalaisista työikäisistä vain vähän yli 10 prosenttia liikkuu terveysliikunnan suositusten mukaisesti. Viidennes työikäisistä ei liiku juuri lainkaan. Terveysliikunta on keskeinen tekijä työ- ja toimintakyvyn sekä hyvinvoinnin ylläpitäjänä ja lisääjänä.
- Liikunta vaikuttaa edullisesti painonhallintaan, mielialaan, unenlaatuun ja ennaltaehkäisevästi moniin kansansairauksiimme, luettelee Heikkinen.

Myös ikääntyneitä tulee rohkaista huolehtimaan omasta fyysisestä kunnostaan läpi elämän.
- Kaatumisia pystytään ennaltaehkäisemään fyysisen kunnon ja tasapainon harjoittelulla. Ikäihmiset sietävät ja tarvitsevat raskaampaa liikuntaa kuin yleensä ajatellaan, Heikkinen toteaa.

Heikkinen korostaa, että terveyttä edistävällä kaupunkisuunnittelulla vaikutetaan ihmisten elin- ja työolosuhteisiin sekä mahdollisuuksiin rakentaa sosiaalisia verkostoja. Kaikilla yhteiskunnan sektoreilla on roolinsa tämän kansanterveysongelman ratkaisemisessa.
- Lahdessa etenkin yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden yhteistyötä vahvistamaan on perustettu oma työryhmä. 


Kaupunkilaisten yhteinen ohjelma

Lahden kaupungin liikuntapalvelut ovat ajankohtaistaneet Terveysliikunnan toimenpideohjelman 2015–2020 vastaamaan nykyhetken tarpeita ja kaupungin strategian tavoitteita. Ohjelma pohjautuu valtakunnallisiin linjauksiin. Lahden kaupungin terveysliikunnan strategia on vuodelta 2007. Toimenpideohjelma on luettavissa Lahden kaupungin Liikuntapalveluiden internetsivuilta >> 

Terveysliikunnan toimenpideohjelma on käsitelty teknisessä, sivistys-, liikunta- ja kulttuuri- sekä sosiaali- ja terveyslautakunnassa. Kaupunginhallitus hyväksyi toukokuussa toimenpideohjelman kolme päälinjausta. Näiden toteutumista seurataan vuosittain sovittujen indikaattoreiden ja tavoitteiden saavuttamisen pohjalta.

Lisätiedot
Lahden kaupungin sivistystoimiala, Liikuntapalvelut
terveysliikuntasuunnittelija Hanna Heikkinen, puh. 050 383 6477

Liitetiedostot

Lahden kaupunki on voimakkaasti uudistuva yli 100 000 asukkaan kasvukeskus. Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, palvelut korkeatasoisia ja luonnonläheinen asuinympäristö viihtyisä. Ympäristön ja muotoilun edelläkävijänä Lahti tarjoaa näköalapaikan kaupunkikehitykseen.

Lahden kaupunki ja Nastolan kunta yhdistyvät vuoden 2016 alusta. Uudessa Lahden kaupungissa asukkaita on noin 120 000.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs