Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Perhe » Lahden sivistystoimialan palveluverkkotarkasteluja

Lahden kaupunki

Lahden sivistystoimialan palveluverkkotarkasteluja

Tiedote.
Julkaistu: 26.05.2015 klo 16:00
Julkaisija: Lahden kaupunki

Lahden sivistystoimialan palveluverkkotarkastelun päivitettyä tilannekatsausta esiteltiin Lahden ja Nastolan sivistyslautakuntien yhteisseminaarissa tiistaina. Päähuomio keskittyy keskustan ja eteläisen alueen palveluverkkoon. Ratkaisuja on suunniteltu käyttäjälähtöisesti koulujen henkilöstön kanssa työpajoissa, johtoryhmissä, vanhempainilloissa sekä koulujen yhteisissä suunnittelukokouksissa. Esityksessä kuvataan muutostarpeita sekä tarjotaan vaihtoehtoja ja suuntaviivoja keskusteluun. Esitys lähtee lausuntokierrokselle elo-syyskuun vaihteessa.

Talousarvion 2015 päätöksen mukaan Lahden kaupungin Sivistystoimialan ja Tilakeskuksen edellytettiin jatkavan erityisesti keskustan alueen Lasten ja nuorten kasvun vastuualueen palveluverkon tarkempaa suunnittelua. Tavoitteena on, että palveluverkon suunnittelu tulee osaksi Lahden kaupungin yleiskaavallista suunnitteluprosessia. Kaupunginvaltuuston päätettäväksi asia etenee lokakuuhun 2015 mennessä


Keskustan alueelle yksi yhtenäinen peruskoulu

Esityksen mukaan keskustassa toimivat Lotilan, Tiirismaan ja Harjun koulut yhdistetään yhdeksi yhtenäiseksi peruskouluksi. Tällöin myös Lotilan koulun Anttilanmäen toimipisteen esi- ja alkuopetus siirtyisi Lotila-Tiirismaan koulun yhteyteen. Selvitysten mukaan Lotilan koulussa on tilaväljyyttä ja Anttilanmäen koulurakennus on huonossa kunnossa.

Karistossa yläkouluikäisten määrä lisääntyy, mikä edellyttää lisätilaa Tiirismaan yläkoululle. Esityksen mukaan yläkoulua laajennettaisiin Tiirismaan lukion tiloihin. Tällä ratkaisulla vältettäisiin kokonsa puolesta epätarkoituksenmukainen yläkouluinvestointi Kariston alueelle.

Alakoulujen yhdistäminen mahdollistaisi nykyistä paremmin opetusryhmien ja luokkien perustamisen toiminnallisin ja pedagogisin perustein. Laajempi yhtenäinen peruskoulu erilaisine painotuksineen tuo puolestaan joustoa koko Lahden esi- ja perusopetuksen palveluverkkoon.

Tyttökoulun Talo Oy:n omistamassa Tiirismaan koulussa ei ole tehty isoja perusparannuksia. Odotettavissa on rakennuksen kunnosta johtuvia korjauksia, mikä tarkentuu kuntotutkimuksen tulosten perusteella.


Harjun koulutilat esitetään muutettavaksi päiväkotikäyttöön
.

Harjuun siirtyisivät tällä hetkellä väistötiloissa toimiva Humpulan päiväkoti sekä huonokuntoisen Onnelantien huvilan päiväkotitoiminta. Harjun perusparannus sallisi tilojen muuttamisen melko joustavasti päiväkodin, esiopetuksen ja tarvittaessa myös alkuopetuksen käyttöön.

Lukiokampus tehostaa toimintaa

Keskustan ala- ja yläkoulujen kokonaisratkaisu edellyttäisi uusien tilojen löytymistä Tiirismaan lukiolle.  Tiirismaan lukion uusina tilavaihtoehtoina on tutkittu Lahden ammattikorkeakoulun Muotoilu- ja taideinstituutilta mahdollisesti vapautuvia tiloja Kannaksenkadulla sekä nykyisellään Wellamo-opiston käytössä olevia Aikuiskoulutuskeskuksen tiloja. 

Kannaksenkadun ratkaisu mahdollistaisi Tiirismaan ja Kannaksen lukioiden uudenlaisen 1100 opiskelijan lukiokampuksen. Samoihin tiloihin mahtuisi myös Wellamo-opiston toiminta. Tässä tapauksessa Aikuiskoulutuskeskukseen jäisi tilaa, joka soveltuisi esimerkiksi taidemuseon käyttöön, mikä olisi uudisrakentamista edullisempi vaihtoehto.

Kahden lukion tiivis yhteistyö mahdollistaisi yhteiset kurssit ja taideproduktiot ja vähentää päällekkäistä kurssitarjontaa.  Lukioratkaisu mahdollistaa myös opiskelijamäärän kasvun ja luo edellytyksiä kustannustehokkaaseen toimintaan. Se tuo synergiaetuja myös Wellamo-opiston toiminnan kanssa.


Eteläiselle alueelle kahden koulun malli

Eteläisellä alueella toimii kolme korjaustarpeessa olevaa koulurakennusta: Laune, Salinkallio ja Renkomäki. Launeen koulu toimii väistötiloissa. Syksyllä 2014 sivistyslautakunta linjasi, että yläluokat siirtyisivät Launeelta Salinkallioon. Maaliskuussa valmistuneet kuntotutkimukset kuitenkin osoittivat, että Salinkallion koulun rakenteissa on ongelmia. Tämän vuoksi tilannetta joudutaan arvioimaan uudelleen

Esityksen mukaan Launeella olisi 1-9 luokkien yhtenäinen peruskoulu ja esikoulu. Kaikki alueen 7.-9. luokkien oppilaat sijoittuisivat yhteen kouluun, jolloin taloudelliset ja toiminnalliset tekijät vahvistuvat. Launeen koulun osalta vaihtoehtoina on uuden koulun rakentaminen tai vanhan korjaus. Liikuntahalli Laune-halli korjataan kuluvana vuonna 2015.

Renkomäen koulu olisi 1-6 luokkien alakoulu sekä esikoulu. Koulun 1970-luvulla valmistunut osa voidaan myös korjata tai korvata uudisrakennuksella. Vanhin osa koulurakennuksesta on kulttuurihistoriallisesti arvokas. Väestöennusteen perusteella alueen eteläisin osa on kasvualuetta.

Salinkallion koulua käytetään väistötiloina näiden hankkeiden ajan, minkä jälkeen rakennuksesta luovutaan. Aiempi linjaus Salinkallion yläkouluvaihtoehdosta edellyttäisi koulun täydellistä perusparannusta ja laajennusta. Väistötilakäyttö suunnilleen nykyisellä oppilasmäärällä turvataan kesällä 2015 tehtävillä korjauksilla.

Mustikkamäen päiväkoti toimii tällä hetkellä väistötiloissa. Sitä korvaavaa päivähoitotilaa on sijoitettavissa mahdollisen uudisrakennuksen yhteyteen Launeelle tai Renkomäkeen, jälkimmäiseen myös laajennuksen ja peruskorjauksen yhteydessä. Tilojen keskittäminen lisää tilankäytön tehokkuutta.


Itäinen alue


Nykyisen Lahden puolella on kaksi vanhaa peruskorjaustarpeessa olevaa koulua, Kunnas ja Myllypohja sekä useita ikääntyneitä päiväkoteja. Ahtialan koululle saadaan lisätiloja kirjaston tiloista tänä vuonna. Nastolan lähitulevaisuuden investoinneista on päätetty yhdistymissopimuksessa. Palveluverkko- ja kaavatyö uuden kunnan osalta on aloitettu.

 
Pohjoisen alueen oppilasmäärät kasvavat voimakkaasti

Oppilaspaikkamäärä on mitoitettava tulevan tarpeen mukaisesti. Pohjoisella alueella tulisi toteuttaa Kivimaan yläkoulurakennuksen korvaaminen uudella rakennuksella tai perusparannus. Kivimaan kiinteistöratkaisu on kiireellinen.

Hollolasta tulee kuntien välisen sopimuksen mukaisesti oppilaita Kivimaan kouluun. Kalliolaan rakentuu Hollolan kunnan suunnitelman mukaan alakoulu, joten Hollolasta tulevien oppilaiden määrä kasvaa.  Kivimaan kouluun tulee lisäksi esikoululaisia yhden ikäryhmän verran. Mukkulan yläkoululaisten määrä ei suunnittelukaudella kasva.

Oppilaita voidaan ohjata alueellisen oppilaaksioton mukaisesti Kivimaan ja Mukkulan kouluihin tai vaihtoehtoisesti vain Kivimaan yläkouluun. Tässä vaihtoehdossa alakoululaisia ohjattaisiin Mukkulan kouluun sekä mahdollisuuksien mukaan idän tai keskustan kouluihin. Mukkulasta vapautuviin tiloihin voidaan sijoittaa keskitettyjä erityisen tuen luokkia, esim. Ali-Juhakkalan koulu.


Esityksen käsittelyn eteneminen

-          Esittely yhdistymishallitukselle 15.6.2015
-          Sivistystoimialan talousarvioesitys sekä Tilakeskuksen investoinnit yhdistymishallitukseen 17.8.2015
-          Tarvittavia täsmennyksiä ja tarkennuksia tehdään alkusyksyksi esittelyjen ja käytyjen keskustelujen perusteella.  Esitys lähtee lausuntokierrokselle elo-syyskuun vaihteessa toimintayksiköihin, vanhempainyhdistyksille, nuorisovaltuustolle.
-          Tavoitteena on sivistystoimialan palveluverkkoja koskeva kokonaisratkaisu talousarviokäsittelyn yhteydessä


Lisätiedustelut

Lahden kaupungin sivistystoimiala,
Lasten ja nuorten kasvun vastuualue
Lassi Kilponen, vastuualuejohtaja; opetus- ja kasvatusjohtaja, Perusopetuspalvelut, puh. 044 716 1328
Mika Harju, päivähoitojohtaja, Varhaiskasvatuspalvelut, puh. 050 559 7901

Elinvoiman ja osaamisen vastuualue
Heikki Turunen, vastuualuejohtaja; lukiojohtaja, Lukiokoulutuspalvelut, puh. 044 716 1330

Lahden Tilakeskus
Leena Pirttilä, rakennuttajapäällikkö, puh. 050 65861
Mauri Koistinen, toimitilajohtaja, puh. 050 65862

 

Liitetiedostot

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs