Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Perhe » Koulutusta konfliktien ja kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi koulussa

Oulun yliopisto

Koulutusta konfliktien ja kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi koulussa

Tiedote.
Julkaistu: 14.03.2014 klo 10:33
Julkaisija: Oulun yliopisto

Oulun yliopisto, nais- ja sukupuolentutkimus
Tiedote 14.3.2014

Koulutusta konfliktien ja kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi koulussa

Ristiriitojen ja kiusaamisen ennaltaehkäisyä käsitellään osana perjantaina 21.3.2014 alkavaa täydennyskoulutuskurssia. Aiheeseen tutustutaan toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun näkökulmasta. Kurssi on osa laajempaa täydennyskoulutuskokonaisuutta, joka on suunnattu yleissivistävän koulutuksen opetushenkilöstölle. Erityisesti mukaan toivotaan esi- ja alkuopetuksen ammattilaisia. Koulutus on maksuton, ja se järjestetään verkko-opintoina.

Kiusaaminen ja lasten eri muodoissa kokema väkivalta on yleistä koulussa. On arvioitu, että noin 10 % lapsista kohtaa toistuvaa kiusaamista. Kun tähän liitetään pelko joutua kiusatuksi, vaikuttaa kiusaaminen huomattavan suureen määrään oppilaita.

Toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu tukee koulussa tehtävää kiusaamisen vastaista työtä. Suunnitelmallisen toiminnan avulla voidaan havaita niitä tekijöitä, jotka mahdollistavat kiusaamisen ja konfliktien synnyn. Tiedostamalla kiusaamiseen vaikuttavien ilmiöiden monimuotoisuus kiusaamista voidaan ehkäistä aiempaa systemaattisemmin ja määrätietoisemmin.

Koulutukseen osallistuvat aloittavat työskentelyn oppilaitoksen toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun parissa. Osallistujat saavat kokemuksen suunnittelutyön eri vaiheista ja työkalut toiminnan jatkamiseksi koulutuksen jälkeen. Toimintaa kehitetään yhdessä oppilaiden ja heidän vanhempiensa sekä muiden organisaation jäsenten kanssa.

Tasa-arvolakia ollaan parhaillaan uudistamassa. Uudistuksen myötä toiminnallisen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun velvollisuus tulee myös perusopetuksen kouluille. Toiminnallinen tasa-arvosuunnittelu on kuulunut osaksi toisen asteen oppilaitosten ja korkeakoulujen velvollisuuksia jo vuodesta 2005 lähtien.

Tasa-arvosuunnittelu on havaittu hyväksi keinoksi edistää sukupuolten tasa-arvon toteutumista. Tasa-arvon lisäämisen ja kiusaamisen ennaltaehkäisyn ohella sillä on yhtymäkohtia esimerkiksi lasten moninaisuuden huomioimiseen ja sosiaalisten taitojen kehittämiseen. Lakiuudistuksen vaikutukset koskevat siten jokaista peruskoulun rehtoria, opettajaa, ohjaajaa ja muuta henkilökunnan jäsentä.

Lain odotetaan astuvan voimaan elokuussa 2016 samanaikaisesti uuden opetussuunnitelman myötä. Näiden kahden perusopetusta määrittävän asiakirjan yhtäaikainen työstäminen nähdäänkin hyödyllisenä. Toiminnallinen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelu voidaan linkittää ajankohtaiseen opetussuunnitelman uudistustyöhön.

Tutkimusperustainen opettajankoulutus on yksi Oulun yliopiston strategisista kehittämisaloista. Myös tässä täydennyskoulutuksessa on lähdetty tutkimusperustaisesti liikkeelle, ja aineistoa on kerätty pilottipaikkakunnilta Oulusta, Sodankylästä ja Sotkamosta. Toiminnallista tasa-arvo- ja yhdenvertaissuunnittelua perusopetuksessa käsittelevä koulutus hyödyntää alan asiantuntijoiden ja tutkijoiden viimeisintä tietoa. Koulutus on Opetushallituksen rahoittama, ja sen järjestää Oulun yliopiston nais- ja sukupuolentutkimus.

Verkkokoulutuksen kolmas kurssi alkaa perjantain 21.3.2014 järjestettävällä seminaaripäivällä, ja siihen otetaan vielä ilmoittautumisia vastaan.

Lisätietoja:

projektipäällikkö Mervi Heikkinen, Oulun yliopisto, nais- ja sukupuolentutkimus, puh. 0294 48 3817, sähköposti: mervi.heikkinen (at) oulu.fi

http://tasa-arvosuunnittelua.blogspot.fi/

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs