Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Perhe » Kouluissa osaavat opettajat, opitaan tärkeitä asioita ja saadaan tarvittavaa tukea

Lahden kaupunki

Kouluissa osaavat opettajat, opitaan tärkeitä asioita ja saadaan tarvittavaa tukea

Tiedote.
Julkaistu: 01.04.2014 klo 17:52
Julkaisija: Lahden kaupunki

Kouluissa on osaavat opettajat, opitaan tärkeitä asioita ja saadaan tarvittavaa tukea - Koontia Lahden peruskoulujen kyselytuloksista

Seudullisen arviointituloksen tapaan myös Lahdessa perusopetuksen keskeisinä vahvuuksina pidetään opetushenkilöstön osaamista ja koulujen turvallisuutta. Oppilaat ja huoltajat kokevat, että koulussa opitaan tärkeitä asioita ja taitoja. Kouluissa koetaan olevan hyvä tekemisen meininki.

Oppilaat kokevat voivansa vaikuttaa koulussa omiin asioihinsa. Koulujen oppilaskuntatoiminta on lähtenyt hienosti liikkeelle, sekä opettajat että oppilaat uskovat sen vaikutusmahdollisuuksiin.

Henkilöstö oli tyytyväinen koulun johtamiseen, työkavereihin ja yhteistyössä tapahtuvaan koulun kehittämiseen. Viime vuosina toteutetut esimiesvalmennukset ovat tuoneet koulujen johtamisjärjestelmiin uusia toimintamalleja ja ne on koettu toimiviksi. Myös kestävän kehityksen periaatteiden koetaan kouluissa toteutuvan hyvin.

Koulujen oppilashuoltopalvelujen ja yhteisöllisen oppilashuoltotyön systemaattisella kehittämistyöllä on saatu aikaan myönteisiä tuloksia. Sekä henkilöstön että huoltajien mielestä terveydenhuollon, psykologin ja kuraattoripalveluiden saatavuus on selvästi parantunut.  Tulos on yhdenmukainen tammikuussa julkaistun kouluterveyskyselyn tulosten kanssa sikäli, että oppilaiden kokemukset koululoista ovat parantuneet: oppilaat kokevat saavansa paremmin tukea.

Oppilaiden koulumotivaatiota voidaan parantaa kehittämällä mm. välituntitoimintaa

Kokemukset koulutilojen terveellisyydestä eivät tällä kertaa nouse niin isona huolena kuin kaksi vuotta sitten tehdyssä mittauksessa. Monen koulun kohdalla asiaan on reagoitu ja parannusta saatu aikaan. Koulu koetaan turvalliseksi paikaksi. Tilojen käyttömahdollisuus oppilaskeskeisiin työtapoihin ja viihtyisyys sen sijaan ovat selviä kehittämiskohteita. Oppilaat toivovat parannusta piha-alueisiin ja välituntitoimintaan.

Oppilaat toivoivat voivansa vaikuttaa koulun toiminnan suunnitteluun ja kouluruokailuun.

Yhteydenpito kodin ja koulun välillä on tiivistynyt sähköisten yhteydenpitovälineiden myötä. Wilma on tärkein yhteydenpitokanava, mutta sen käyttämiseen kaivataan yhteisesti sovittuja pelisääntöjä varmistamaan yhteydenpitoon tasalaatuisuutta.

Oppilaiden ja huoltajien mielestä työrauha on parantunut viimekertaiseen mittaukseen verrattuna. Edelleenkin työrauha kuitenkin on selvä kehittämiskohde kouluissa. Myös tasapuolisempaa ja  oikeudenmukaisempaa kohtelua kaipaa iso osa oppilaista.

Koulut tiedottavat koulukohtaisista tuloksistaan oppilaita ja huoltajia tämän kevään aikana

Yhteensä 8246 lahtelaisen huoltajan, opetushenkilöstön ja oppilaan vastauksilla on merkitystä koulujen kehittämiseen.  Arvioinnin tulosten perusteella asetetaan kaupunki- ja koulukohtaisia tavoitteita, joista koulut koteja tiedottavat. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan jälleen keväällä 2016.

Lisätietoja Lahden perusopetuksen kyselytuloksista:
Lassi Kilponen, opetus- ja kasvatusjohtaja, puh. 044 716 1328

* * * * * * * *

Tiedote 1.4.2014 klo 16.07 
Millaisia tuloksia tammikuun esi- ja perusopetuskysely tuotti?
Päijät-Hämeen kaikki kunnalliset koulutuksenjärjestäjät toteuttivat yhdessä esi- ja perusopetuksen arviointikyselyn tammikuussa 2014. Arvioinnin kohteena oli koulujen toiminta, oppimisympäristö ja sen turvallisuus, opetus ja oppilaiden saama tuki sekä yhteistyö kotien kanssa.

Lahden kaupunki on voimakkaasti uudistuva yli 100 000 asukkaan kasvukeskus. Metropolialueella sijaitsevassa Lahdessa kaupunkielämä on aktiivista, palvelut korkeatasoisia ja luonnonläheinen asuinympäristö viihtyisä. Ympäristön ja muotoilun edelläkävijänä Lahti tarjoaa näköalapaikan kaupunkikehitykseen.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs