Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Perhe » Edelmanin vuoden 2016 Trust Barometrin mukaan luottamus eriarvoistuu maailmanlaajuisesti

Pilgrim Oy

Edelmanin vuoden 2016 Trust Barometrin mukaan luottamus eriarvoistuu maailmanlaajuisesti

Tiedote.
Julkaistu: 26.01.2016 klo 09:59
Julkaisija: Pilgrim Oy

Tämän vuoden tutkimus paljasti kaikkien aikojen suurimman eron informoidun väestön* ja valtaväestön välillä

Viestintätoimisto Edelmanin vuoden 2016 Luottamusbarometri osoittaa, että suurin ero luottamuksessa (12 pistettä) on informoidun väestön ja valtaväestön välillä, mikä johtuu tuloeroista sekä erilaisista tulevaisuudennäkymistä. Vaikka informoidun väestön luottamuksen taso on korkeimmillaan 16 vuoteen, on luottamus laskenut valtaväestön keskuudessa alle 50 prosenttiin 60 prosentissa tarkastelluista valtiosta. Tulos on lähes samaa luokkaa kuin suuren taantuman aikaan. Luottamuksen epätasapaino on kasvanut ja erot ovat nyt kaksinumeroisia yli puolessa tutkimukseen osallistuneista maista. Yhdysvalloissa ero on suurin, lähes 20 pistettä, seuraavaksi suurin ero havaittiin Isossa Britanniassa (18 pistettä) ja tätä seurasivat Ranska (16 pistettä) ja Intia (16 pistettä).

”Havaitsimme nyt luottamuksen eriarvoisuutta maailmanlaajuisesti,” toteaa Richard Edelman. ”Tämä saattaa johtaa erilaisiin seuraamuksiin. Esimerkiksi populististen poliitikkojen suosio voi lisääntyä, innovaatiot saattavat kohdata esteitä, protektionismi ja kansallistunteet saattavat lisääntyä.”

Tuloerot kasvattavat luottamuskuilua
Kasvavat luokkaerot ovat suoraa seurausta tuloeroista. Kaksinumeroinen luottamuskuilu suurituloisten ja pienituloisten vastanneiden välillä on nähtävissä yli puolissa tutkituista maista. Suurimmat erot ovat USA:ssa (31 pistettä), Ranskassa (29 pistettä) ja Brasiliassa (26 pistettä). Vaikka valtaväestön keskuudessa myös tulevaisuudennäkymät ovat heikentyneet, lähes puolet vastanneista uskoo tilanteen parantuvan viidessä vuodessa.

Tutkimustulosten mukaan vastanneet luottavat yhä enemmän itsensä kaltaisiin ihmisiin. Itsensä kaltaiset ihmiset, kuten kollegat nähdään selvästi luotettavampina kuin toimitusjohtajat tai valtion virkamiehet. Sosiaalisissa medioissa ja sisällönjakosivustoilla vastaajat uskovat selvästi enemmän perheenjäsenen tai ystävän (78%) kuin toimitusjohtajan (49%) sanaan.

”Meidän on päästävä yli harhaluulosta, että valtaväestö seuraisi jatkuvasti eliittiä,” Edelman jatkaa. "Tämä illuusio perustuu uskomukseen, jonka mukaan informoidulla väestöllä olisi mahdollisuus päästä käsiksi ”parempaan tietoon”. Lisäksi uskomuksen mukaan heillä on yhteiset mielenkiinnonkohteet ja ajatellaan, että eliittiin pääseminen on mahdollista kaikille, jotka vain tekevät tarpeeksi töitä. Silti informaation demokratisointi, ahneus ja huono käytös, jotka liitetään kasvaviin tuloeroihin ovat murskanneet näitä uskomuksia. Valtaväestön luottamusta ei enää voida pitää itsestäänselvyytenä.”

Yrityksiin luotetaan enemmän kuin valtioon
Huolimatta valtaväestön skeptisestä suhtautumisesta yrityksiä kohtaan, juuri yrityksillä on paras mahdollisuus kuroa umpeen luottamuksen kuilua. Kaiken kaikkiaan vastanneet näkevät yritykset (61%) luotettavimpana instituutiona nopeisiin muutoksiin sopeutumisessa. Yrityksiin luotetaan huomattavasti enemmän kuin hallitukseen (41%) sekä kansalaisjärjestöihin (55%). Suurimmat erot havaittiin Etelä-Afrikassa, Meksikossa sekä USA:ssa. Jopa 80% uskoo yritysten voivan kasvattaa tulostaan ja samalla parantaa sekä taloudellista tilannettaan että yhteisön sosiaalisia oloja.

Globaalisti luotto yrityksiin nousi 53 prosenttiin, yritykset ovat kaventaneet kaulaa kansalaisjärjestöihin, joita pidetään luotettavimpina (55%). Tätä on avittanut finanssisektorin elpyminen viimeisen 5 vuoden aikana. Teknologia säilytti jo 16. peräkkäisenä vuotena asemansa kaikista luotettavimpana toimialana (74%).

Kansalaiset suhtautuvat positiivisesti toimitusjohtajien yritykseen nähdä tulos myös yhteiskunnallisena hyötynä. Luottamus toimitusjohtajiin on kasvanut merkittävästi viimeisen viiden vuoden aikana 48 prosenttiin. Silti he tulevat tarvitsemaan apua työntekijöiltä, joiden luottamustaso (52%) on nousussa. Vastaajat uskovat ennemmin työntekijää kuin toimitusjohtajaa koskien informaatiota työntekijöiden kohtelusta (48% vs 19%) sekä tiedottamista liiketoimintamalleista ja kriiseistä (30% vs 27%).

Yritysjohdon rooli korostuu
”Yritykset voivat olla suuri osa ratkaisua, sillä ne eivät ole poliittisia, vaan tehokkaita toimijoita jotka seuraavat omaa kehitystään,” kertoo Kathryn Beiser, Edelmanin yritystoiminnan kansainvälisen toiminnan johtaja. ”Nyt on aika johtaa edestäpäin työntekijöiden ja asiakkaiden tuella. Yritysjohtajat eivät enää voi keskittyä lyhyen aikavälin tavoitteisiin. Modernit toimitusjohtajat ryhtyvät toimeen käsittelemällä aikamme ongelmia ja olemalla aidosti kiinnostuneita yhteisön menestyksestä. Sidosryhmät odottavat yritykseltä varmaa ja tasaista fokusta tuottoon sekä näiden ohella myös toimia avainongelmien, kuten koulutuksen, terveyden ja ympäristön suhteen.”

Vuoden 2016 Luottamusbarometrin keskeiset huomiot

  • Vastaajat haluavat toimitusjohtajan keskittyvän lyhyen aikavälin tulosten ja lobbaamiseen sijasta työpaikkojen luomiseen (49%) sekä pitkän aikavälin positiiviseen muutokseen (57%). He haluavat yritysjohtajien ottavan näkyvämmin osaa keskusteluun tuloeroista ja julkisista käytännöistä (80%).
  • Valtiojohto pysyy vähiten luotettuna instituutiona jo viidettä vuotta peräkkäin.
  • Luottamus kansalaisjärjestöihin nousi 81 prosenttiin tutkituissa maissa. Suurimmat muutokset näkyvät Kiinassa ja Meksikossa.
  • Informoidun väestön ohella media teki merkittävän käännöksen, kun luottamus nousi 20:ssä 28 tutkitusta maasta. Suurimmat kasvut havaittiin USA:ssa, Kanadassa, Englannissa sekä Hong Kongissa.
  • Maailmanlaajuisesti, perheyritykset (66%) pysyvät luotettavimpina, näitä seurasivat julkiset yritykset (52%) ja valtion omistamat yritykset (46%).
  • Yritykset, jotka toimivat kehittyneillä markkinoilla ovat yhä luotettavimpia kuin ne jotka toimivat kehittyvillä markkinoilla. Luotetuimpia maita olivat Kanada, Ruotsi ja Sveitsi (kaikki 66%), joita seurasi Saksa (64%).
  • Viidettä vuotta peräjälkeen hakukoneet (63%) ja perinteinen media (58%) pysyvät kahtena luotetuimpana lähteenä uutisia ja informaatiota etsittäessä. Online-media nousi 53 prosenttiin ollen nyt kolmanneksi luotetuin lähde. Näitä seuraavat kuluttajien käyttämät mediat, jotka nousivat 46 prosenttiin ja sosiaalinen media (44%).

 

Lisää tietoa osoitteesta http://edl.mn/trust2016

Lisätietoja:  
Michael Bush
Edelman
tel: + 1 212 729 2181
michael.bush@edelman.com

Olli Ollila
Pilgrim Oy / Edelman affiliate
tel: 040 589 7754
olli.ollila@pilgrim.fi

Tietoja Edelmanin Luottamusbarometrista

Vuoden 2016 Edelmanin luottamusbarometri on yrityksen kuudestoista vuosittainen luottamus –ja uskottavuustutkimus. Tutkimuksen toteutti tutkimusyritys Edelman Berland ja se koostui 20 minuuttia pitkistä nettihaastatteluista, jotka toteutettiin 13 lokakuuta – 16 marraskuuta 2015. Tutkimuksessa käytiin läpi yli 33 000 vastausta, jotka koostuivat 1150 täysi-ikäisestä tai vanhemmasta valtaväestön vastaajasta sekä 500 informoidun yleisön vastaajasta USA:ssa sekä Kiinassa. Muissa 28:ssa valtioissa informoitu väestö edusti 15% koko populaatiosta, niissä haastateltiin 200 informoitua vastaajaa. Informoidun väestön* edustajat olivat kaikki 25-64-vuotiaita, korkeakoulutettuja, heidän taloutensa tulotaso on ylimmässä neljänneksessä oman maan samanikäisiin verrattuna, jonka lisäksi he käyttävät mediaa runsaasti ja ovat kiinnostuneita talousuutisista sekä yhteiskunnallisista tapahtumista.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs