Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Pankit ja rahoitus » Verket för finansiell stabilitet insamlar avgifter 2015

Valtiovarainministeriö

Verket för finansiell stabilitet insamlar avgifter 2015

Pressmeddelande.
Publicerad: 30.01.2015 kl. 10:05
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Rekonstruktionslagstiftningen som gäller kreditinstitut och värdepappersföretag trädde i kraft vid ingången av 2015. Den utgör ett led i det andra skedet av skapandet av bankunionen, där beslutsfattandet i fråga om rekonstruktionsåtgärder överförts till EU:s nya rekonstruktionsråd och den rekonstruktionsmyndighet som ska inrättas i medlemsländerna. I Finland kommer Verket för finansiell stabilitet, som inleder sin verksamhet under våren 2015, att agera som rekonstruktionsmyndighet. Verket är en självständig och oavhängig myndighet inom finansministeriets förvaltningsområde. Finansministeriet sköter verkets uppgifter tills det kan inleda sin verksamhet. 

Verket för finansiell stabilitet ska även utöka insättningsgarantifonden och rekonstruktionsfonden genom avgifter som tas ut hos branschen. Verkets omkostnader ska också täckas med administrativa avgifter som tas ut hos branschen. Verket för finansiell stabilitet ska bekräfta avgifterna och utfärda noggrannare anvisningar om dem under 2015.

Insättningsgarantiavgift

Insättningsgarantiavgiften bestäms på basis av respektive banks ersättningsbara insättningar och soliditet. Verket för finansiell stabilitet samlar in från inlåningsbankerna under vårens gång den statistiska information som behövs för fastställandet av avgifterna om läget i slutet av 2014, och insättningsgarantiavgiften för 2015 tas ut före utgången av juni 2015. Fonden utökas 2015 med ca 80 miljoner euro. Inlåningsbankerna som varit medlemmar i den gamla insättningsgarantifonden kan komma överens om att medlen i den gamla fonden används till att ersätta deras insättningsgarantiavgifter för 2015 antingen helt eller delvis.

Stabilitetsavgift som utökar rekonstruktionsfonden

Verket för finansiell stabilitet fastslår och debiterar år 2015 stabilitetsavgifterna för kreditinstitut och värdepappersföretag som omfattas av rekonstruktionslagstiftningen. Verket ska även utfärda detaljerade anvisningar bland annat angående bruket av betalningsförbindelser. Verket samlar in det nödvändiga statistiska materialet före utgången av september och utfärdar avgiftsbeloppen senast sen 30 november 2015. Avgifterna tas ut före utgången av 2015 och de fastställs i enlighet med läget i slutet av 2013.

Det sammanlagda beloppet av stabilitetsavgifterna beräknas uppgå år 2015 till knappa 80 miljoner euro, och noggrannare grunder för bestämmandet av avgiften anges i den bifogade bilagan. Man bör dock notera att bankskatteintäkterna från 2013-2014 räknas från och med 2015, vid beräkningen av stabilitetsavgifterna, till godo för de inlåningsbanker som betalat skatt i samma förhållande som de betalat bankskatt.

Rekonstruktionsmyndighetens förvaltningsavgift

Verket för finansiell stabilitets administrativa kostnader täcks med förvaltningsavgifter som tas ut hos kreditinstitut och värdepappersföretag som omfattas av rekonstruktionslagstiftningen. Avgifterna bestäms i likhet med Finansinspektionens tillsynsavgift utifrån kreditinstitutets balans och värdepappersföretagens omsättning, och de kommer att tas ut i samband med den hösten 2015. Maximibeloppet för de sammanlagda administrativa avgifterna är 3 miljoner euro.

Tidtabellen för avgifterna samt de betalningsskyldiga

 

Insättningsgarantiavgift

Stabilitetsavgift

Adminstrativ avgift

Förfallodag

 

30.6.2015

31.12.2015

Hösten 2015

Betalningsskyldiga

Inlåningsbanker

Kreditinstitut och värdepappersföretag som omfattas av rekonstruktions-lagstiftningen

Kreditinstitut och värdepappersföretag som omfattas av rekonstruktions-lagstiftningen

Ytterligare information: Tuuli Koivu, specialsakkunning, tfn 02955 304569, insättningsgarantifrågor: Armi Taipale, konsultativ tjänsteman, tfn 02955 30399

Finansministeriet #FM# är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs