Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Pankit ja rahoitus » Valtiovarainministerit käsittelevät pankkiunionia kokouksissaan 10.–11.3.2014

Valtiovarainministeriö

Valtiovarainministerit käsittelevät pankkiunionia kokouksissaan 10.–11.3.2014

Tiedote.
Julkaistu: 10.03.2014 klo 10:41
Julkaisija: Valtiovarainministeriö

EU:n valtiovarainministerit käsittelevät tiistaina 11. maaliskuuta 2014 Brysselissä Ecofin-neuvostossa asetusta yhteisestä kriisinratkaisumekanismista (SRM) osana pankkiunionin loppuunsaattamista. Maanantaina 10. maaliskuuta euroryhmän valtiovarainministereiden kokouksessa on esillä Kreikan, Kyproksen ja Portugalin sopeutusohjelmien edistyminen. Maanantaina on lisäksi erillinen ministereiden kokous, jossa valmistellaan yhteistä kriisinratkaisurahastoa (SRF) koskevaa valtiosopimusta. Suomea edustaa kokouksissa valtiovarainministeri Jutta Urpilainen.

Euroryhmässä keskustellaan euroalueen taloustilanteesta komission helmikuisen ennusteen pohjalta, käsitellään ohjelmamaiden (Kreikka, Kypros, Portugali) talouden sopeutusohjelmien väliarvioita ja valmistellaan Euroopan vakausmekanismin (EVM) suoraa pääomitusvälinettä.

Sijoittajavastuuta pankkien pelastamiseen

Ecofin-kokouksessa käsitellään komission ja Euroopan parlamentin kanssa käytäviä trilogineuvotteluja pankkien yhteistä kriisinratkaisumekanismia koskevasta SRM-asetuksesta. Neuvottelujen loppuunsaattamiseksi neuvoston puheenjohtaja pyytää joulukuisen mandaattinsa tarkistamista.

Keskeiset kysymykset, joissa kompromissia haetaan, liittyvät kriisinratkaisuneuvoston (SRB) laajan kokoonpanon päätöksentekoon ja kynnysarvoihin sekä äänestysmenettelyihin ja neuvoston rajoitetumpaan päätöksentekorooliin.

Suomi pitää SRM-kokonaisuuden valmistumista tavoitellussa aikataulussa tärkeänä ja pyrkii edistämään neuvottelujen etenemistä. Joulukuun Ecofin-neuvostossa saavutettu yhteisymmärrys oli tasapainoinen kokonaisratkaisu, mutta neuvottelujen loppuunsaattaminen edellyttää joidenkin kompromissiratkaisujen löytämistä.

Suomen näkemyksen mukaan SRM:n päätöksentekomallin tulee turvata sijoittajanvastuun toteutuminen ja vähentää näin painetta turvautua julkisiin varoihin.

Joulukuun Ecofin-neuvostossa sovittiin, että yhteinen kriisinratkaisurahasto perustetaan erillisellä valtiosopimuksella. Ministerien on maanantaina tarkoitus ratkaista viimeiset auki olevat neuvottelukysymykset niin, että sopimuksen sisällöstä voidaan päättää samalla, kun päätetään SRM-asetuksesta.

Säästöverodirektiiviä uudistetaan

Kokouksessa pyritään sopuun säästöverodirektiivin muutoksesta. Uudistetun direktiivin tavoitteena on varmistaa, että toisesta EU-maasta saatujen säästöjen korkoja verotetaan asuinmaan lainsäädännön mukaisesti. Asiaa käsiteltiin Ecofin-neuvostossa viimeksi joulukuussa. Silloin direktiivin muuttamisesta ei saavutettu yhteisymmärrystä, koska muutama jäsenmaa kytkee asian säästöverosopimusten mukauttamisesta kolmansien maiden (Sveitsi, Liechtenstein, Monaco, San Marino ja Andorra) kanssa käytäviin neuvotteluihin. Suomi kannattaa säästöverodirektiivin uudistamista.

Talouskasvu keskeinen teema G20-kokouksessa

Neuvostossa puheenjohtaja ja komissio informoivat G20-maiden valtiovarainministereiden ja keskuspankkiirien kokouksen tuloksista. Kokous pidettiin Sydneyssä 22.–23. helmikuuta.

Talouskasvussa G20-maat sitoutuivat sellaisiin toimiin, joilla talouskasvua pyritään lisäämään kahdella prosentilla yli Kansainvälisen valuuttarahaston viimesyksyisen peruslinjan. Veropolitiikassa G20 tukee verojen kierron ja veropohjan rapautumisen estämiseksi tehtävää työtä. Suomi tukee G20-kokouksen tuloksia.

Ilmastotavoitteet vaikuttavat talouteen

EU-maiden johtajat keskustelevat maaliskuun Eurooppa-neuvostossa ilmasto- ja energiatavoitteista, jotka asetetaan vuodelle 2030. Asiaa käsitellään myös Ecofin-neuvostossa, koska ilmasto- ja energiapolitiikalla on merkittäviä taloudellisia vaikutuksia. Ecofin-neuvoston puheenjohtaja välittää valtiovarainministereiden näkemykset Eurooppa-neuvostolle. Suomi suhtautuu alustavan myönteisesti komission esittämään EU:n yleiseen 40 prosentin päästövähennystavoitteeseen.

Lisätietoja:

neuvotteleva virkamies Susanna Ikonen, puh. 040 673 6818
neuvotteleva virkamies Jaakko Weuro (pankkiunionia koskevissa kysymyksissä), puh. 040 167 8486

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs