Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Pankit ja rahoitus » Rahoitusvakausvirasto kerää maksuja vuonna 2015

Valtiovarainministeriö

Rahoitusvakausvirasto kerää maksuja vuonna 2015

Tiedote.
Julkaistu: 30.01.2015 klo 10:04
Julkaisija: Valtiovarainministeriö

Vuoden 2015 alussa astui voimaan uusi luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten kriisinratkaisua koskeva lainsäädäntö. Se on osa pankkiunionin luomisen toista vaihetta, jossa kriisinratkaisua koskeva päätöksentekovalta on säädetty uudelle EU:n kriisinratkaisuneuvostolle ja jäsenvaltioihin perustettaville kriisinratkaisuviranomaisille. Suomessa kriisinratkaisuviranomaisena toimintansa käynnistää vuoden 2015 kevään aikana uusi Rahoitusvakausvirasto. Se toimii valtiovarainministeriön hallinnonalalla itsenäisenä ja riippumattomana viranomaisena. Valtiovarainministeriö hoitaa viraston tehtäviä, kunnes virasto on toimintakykyinen.

Rahoitusvakausviraston tehtäviin kuuluu myös talletussuojarahaston ja kriisinratkaisurahaston kartuttaminen toimialalta perittävin maksuin. Lisäksi viraston toimintamenot katetaan toimialalta perittävillä hallintomaksuilla. Rahoitusvakausvirasto vahvistaa maksut ja antaa niihin liittyvät tarkemmat ohjeet vuoden 2015 aikana.

Talletussuojamaksu

Talletussuojamaksu määräytyy kunkin talletuspankin korvattavien talletusten ja vakavaraisuuden perusteella. Rahoitusvakausvirasto kerää maksujen määrittämiseen tarvittavat tilastotiedot talletuspankeilta vuoden 2014 lopun tilanteesta kevään aikana, ja vuoden 2015 talletussuojamaksu kerätään kesäkuun 2015 loppuun mennessä. Rahastoa kartutetaan vuonna 2015 arviolta vajaalla 80 miljoonalla eurolla. Vanhan talletussuojarahaston jäseninä olleet talletuspankit voivat sopia, että vanhan talletussuojarahaston varoja käytetään niiden vuoden 2015 talletussuojamaksujen korvaamiseen kokonaan tai osittain.

Kriisinratkaisurahastoa kartuttava vakausmaksu

Kriisinratkaisulainsäädännön piiriin kuuluvien luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten maksettavaksi määrättävät vakausmaksut määrittää ja kerää vuonna 2015 Rahoitusvakausvirasto. Virasto vastaa myös yksityiskohtaisista ohjeista liittyen muun muassa maksusitoumusten käyttöön. Maksujen määrittämiseksi virasto kerää tarvittavan tilastomateriaalin syyskuuhun mennessä ja antaa tiedot maksun määrästä 30.11.2015 mennessä. Maksut kerätään vuoden 2015 loppuun mennessä ja ne määräytyvät vuoden 2013 lopun tilanteen mukaisesti.

Alustavan arvion mukaan vakausmaksujen yhteenlaskettu määrä vuonna 2015 on vajaat 80 miljoonaa euroa ja maksujen tarkemmista määräytymisperusteista kerrotaan tämän tiedotteen liitteessä. On kuitenkin tärkeä huomioida, pankkiverona vuosina 2013–14 kerättyä verotuottoa luetaan vuodesta 2015 lukien sitä maksaneiden talletuspankkien hyväksi vakausmaksuja laskettaessa samassa suhteessa kuin ne ovat maksaneet pankkiveroa.

Kriisinratkaisuviraston hallintomaksu

Rahoitusvakausviraston hallintokulut katetaan kriisinratkaisulainsäädännön piiriin kuuluvilta luottolaitoksilta ja sijoituspalveluyrityksiltä perittävillä hallintomaksuilla. Maksut määräytyvät Finanssivalvonnan valvontamaksun kaltaisesti luottolaitosten taseen ja sijoituspalveluyritysten liikevaihdon perusteella ja ne tullaan keräämään samassa yhteydessä syksyllä 2015. Enimmäismäärä yhteenlasketuille hallintomaksuille on 3 miljoonaa euroa.

Maksujen keräysaikataulu ja maksuvelvolliset

  Talletussuojamaksu Vakausmaksu Hallintomaksu

Maksun

eräpäivä

30.6.2015 31.12.2015 Syksyllä 2015

Maksu-

velvolliset

Talletuspankit

Kriisinratkaisu-

lainsäädännön piiriin kuuluvat luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset

Kriisinratkaisu-

lainsäädännön piiriin

kuuluvat luottolaitokset ja sijoituspalveluyritykset

Lisätietoja

Erityisasiantuntija Tuuli Koivu puh. 02955 304569.

Erityisesti talletussuojamaksukysymyksiin liittyen neuvotteleva virkamies Armi Taipale puh. 02955 30399.

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs