Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Pankit ja rahoitus » Pk-yrityksien odotukset pudonneet – pankkirahoitus vaikeutunut

Pk-yrityksien odotukset pudonneet – pankkirahoitus vaikeutunut

Julkaistu: 12.03.2009 klo 10:31
Julkaisija:

Suomen Yrittäjien ja Finnveran tekemän kyselyn mukaan yleiset suhdannenäkymät ovat pk-yrityksillä heikentyneet merkittävästi edellisestä, viime alkusyksyn kyselystä. Odotukset ovat kuitenkin tasaantuneet syys–lokakuun romahduksen jälkeen. Taantuma on vähentänyt tuotantokustannusten nousua huomattavasti, mutta palkkapaineita on edelleen jäljellä. Rahoitukselle riittää kysyntää. Ulkoisen rahoituksen saatavuus on kiristynyt vakuusvaatimusten nousun vuoksi.

Suomen Yrittäjien ja Finnveran tekemän kyselyn mukaan yleiset suhdannenäkymät ovat pk-yrityksillä heikentyneet merkittävästi edellisestä, viime alkusyksyn kyselystä. Odotukset ovat kuitenkin tasaantuneet syys–lokakuun romahduksen jälkeen. Taantuma on vähentänyt tuotantokustannusten nousua huomattavasti, mutta palkkapaineita on edelleen jäljellä. Rahoitukselle riittää kysyntää. Ulkoisen rahoituksen saatavuus on kiristynyt vakuusvaatimusten nousun vuoksi. Pk-yritykset sopeuttavat toimintaansa niin työaikajärjestelyin kuin toimintaansa kehittäen.

Suhdanneodotukset pudonneet – erot toimialoittain kasvaneet

Pk-yritysten suhdannenäkymiä kuvaava saldoluku putosi kevään Pk-yritys-barometrissa lukemaan -25, mikä on 31 yksikköä alempi kuin edellisessä, puolen vuoden takaisessa kyselyssä. Tuoreimpaan, viime joulukuussa tehtyyn pikakyselyyn verrattuna odotukset eivät enää oleellisesti synkentyneet.

Lähes 40 prosenttia pk-yrityksistä odottaa suhdannetilanteen heikkenevän edelleen. Odotukset ovat siten nopeasti lähestyneet 1990-luvun alun lukemia. Barometri ennakoi Suomen BKT:n määrän alenevan tänä vuonna useita prosentteja. Positiivista barometrissa on se, että joulukuun pikakyselyn jälkeen odotukset eivät enää ole oleellisesti laskeneet. Lähes puolet pk-yrityksistä arvioi tilanteen pysyvän ennallaan, Suomen Yrittäjien pääekonomisti Timo Lindholm toteaa.

Paineet tuotantokustannuksissa vähentyneet selvästi – mutta palkoissa vähemmän

Odotukset tuotantokustannusten kehityksestä ovat alentuneet huomattavasti. Muutosodotusten saldoluku on nyt vain 14, kun pitkän ajan keskiarvo on 42. Eniten paineet tuotantokustannusten noususta ovat alentuneet rakentamisessa ja kovimmat ne ovat palvelualoilla.

Myös odotukset lopputuotteiden hintojen kehityksestä ovat vaimentuneet selvästi. Sen sijaan palkoissa nousun hidastuminen on vähäisempää, mikä on linjassa pk-yritysten selvästi heikentyneiden kannattavuusodotusten kanssa.

Ulkoista rahoitusta käyttöpääomaksi – vakuusvaatimukset ja saatavuus kiristyneet 

Joka neljäs pk-yritys aikoo hakea tänä vuonna ulkoista rahoitusta. Osuus on hieman suurempi kuin puoli vuotta sitten, ja rahoitusta tarvitaan nyt erityisesti käyttöpääomaksi.

Rahoituksen hakua suunnittelevista yrityksistä 80 prosenttia aikoo hakea sitä pankeista. Finnveran puoleen aikoo kääntyä 32 prosenttia yrityksistä. Tämä Finnveran osuus on 4 prosenttiyksikköä suurempi kuin viime syksyn barometrissa. Varsinkin teollisuuden pk-yritykset ovat kiinnostuneita Finnveran rahoituksesta.

Rahoitusmarkkinoiden kriisi tuntuu entistä selvemmin pk-yritysten rahoituksessa. Erityisesti vakuusvaatimukset ovat barometrin mukaan kiristyneet ja rahoituksen yleinen saatavuus vaikeutunut. Rahoitusta viimeisten 12 kuukauden aikana hakeneista ja vaikutuksia havainneista pk-yrityksistä jo puolet kokee vakuusvaatimusten kiristyneen. Rahoituksen saatavuus on nyt selvästi vaikeampaa kuin puoli vuotta sitten: silloin 9 prosenttia rahoitusta hakeneista koki saatavuuden heikentyneen. Nyt vastaava osuus oli 38 prosenttia.

Vakuusvaatimusten ja rahoituksen saatavuuden kiristymistä kokeneista 18 prosentin kohdalla yrityksen toiminta on vaikeutunut merkittävästi ja 43 prosentin kohdalla hieman. Näissä yrityksissä rahoitusongelmat ovat kohdistuneet erityisesti maksuvalmiuteen sekä yrityksen kasvuun ja kehittämiseen. Melkein puolella yrityksistä investoinnit ovat vaikeutuneet.

Talouskriisiin sopeudutaan lähinnä työaikajärjestelyin

Lähes joka toinen pk-yritys sopeuttaa aktiivisesti toimintaansa vaikeaan suhdannetilanteeseen. Kaikista pk-yrityksistä 26 prosenttia on aloittanut sopeuttamisen ja 20 prosenttia suunnittelee sitä.

Sopeutuksia tehneistä yrityksistä 45 prosenttia on tehnyt työaikajärjestelyitä tai suunnittelee tekevänsä niitä. Toiseksi yleisin sopeutumiskeino on lomautus, jota on käyttänyt 34 prosenttia sopeutumisen aloittaneista yrityksistä. Joka neljäs sopeutuksen aloittanut on joutunut turvautumaan irtisanomisiin. Irtisanomiset ovat sitä yleisempiä mitä laajemmilla markkinoilla pk-yritys toimii.

Osa yrityksistä sopeutuu suhdannetilanteeseen myönteisillä toimilla. Neljäsosa suunnittelee liiketoimintansa laajentamista uusiin tuotteisiin ja 14 prosenttia suunnittelee laajentumista uusille toiminta-alueille. Paineessa syntyy myös uutta, Timo Lindholm toteaa.

Lisätietoja:

Suomen Yrittäjät 
pääekonomisti Timo Lindholm, p. (09) 2292 2856, 050 303 9398
ekonomisti Harri Hietala, p. (09) 2292 2845, 0500 789 906

Finnvera Oyj 
toimitusjohtaja Pauli Heikkilä, p. 020 460 7321, 0400 429 210

>> Pk-yritysbarometri 1 / 2009

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs