Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Pankit ja rahoitus » Pankkivalvonnan kustannukset kasvavat – Euroopan keskuspankin asetusluonnos lausunnoille

Valtiovarainministeriö

Pankkivalvonnan kustannukset kasvavat – Euroopan keskuspankin asetusluonnos lausunnoille

Tiedote.
Julkaistu: 27.05.2014 klo 13:39
Julkaisija: Valtiovarainministeriö

Euroopan keskuspankki (EKP) julkaisi tänään 27.5.2014 luonnoksen pankkien valvontamaksua koskevaksi asetukseksi.

EKP vastaa 4.11.2014 alkaen pankkien vakavaraisuuden valvonnasta euroalueella ja muissa Euroopan yhteiseen pankkivalvontamekanismiin osallistuvissa jäsenvaltioissa. Vastuu pohjautuu Euroopan yhteistä pankkivalvontamekanismia koskevaan EU-asetukseen.

Siirtyminen yhteiseen valvontaan on pankkiunioni-kokonaisuuden ensimmäinen suuri muutos.

Myös Euroopan keskuspankki alkaa periä valvontamaksua pankeilta

Euroopan keskuspankilla on oikeus periä sekä sen suoraan valvontaan siirtyviltä merkittäviltä pankeilta että kansallisen valvontaviranomaisen ensisijaisella valvontavastuulla säilyviltä pienemmiltä pankeilta vuosittaista valvontamaksua. Suomessa EKP:n suoraan valvontaan siirtyvät Nordea Pankki Suomi Oyj, Danske Bank Oyj sekä OP-Pohjola -ryhmä. Muiden suomalaispankkien valvonnasta vastaa ensisijaisesti Finanssivalvonta.

Euroopan keskuspankin valvontamaksuasetuksella määritetään ne kriteerit, joiden perusteella EKP:n keräämät pankkikohtaiset valvontamaksut sekä valvontamaksujen kokonaismäärä määräytyvät. EKP arvioi valvontakuluikseen vuodelle 2015 noin 260 miljoonaa euroa. Pankkikohtaisen valvontamaksun määrään vaikuttavat pankin tase ja riskiprofiili. Pankkikohtaiset valvontamaksut vuodelle 2015 voidaan laskea lopullisesti vasta keväällä 2015. EKP on alustavasti arvioinut, että sen suorassa valvonnassa olevien merkittävien pankkien valvontamaksut vaihtelisivat 150 000 eurosta 15 miljoonaan euroon ja välillisessä valvonnassa olevien pienempien pankkien maksut olisivat 2 000 – 200 000 euroa vuonna 2015. Merkittävät pankit maksaisivat siten noin 85 prosenttia EKP:n valvontakuluista.

EKP:n valvontamaksu kerätään pankeilta kansallisen valvontamaksun lisäksi. Pankit maksavat nykyisin Finanssivalvonnalle yhteensä noin 12,3 miljoonan euron suuruista valvontamaksua vuosittain. Se kattaa vakavaraisuusvalvonnan lisäksi myös muun pankkeihin kohdistuvan valvonnan.

Yhteiseen valvontaan siirtyminen Suomessa

Siirtyminen yhteiseen valvontaan ei merkitse Finanssivalvonnan työmäärän vähentymistä kansallisella tasolla ainakaan lähivuosina. Finanssivalvonta toimii Euroopan keskuspankin kanssa läheisessä yhteistyössä avustaen sitä monella tapaa pankkien valvonnassa.

Valtiovarainministeriö seuraa valvonnan kustannusten ja valvontatehtävien jakautumista EKP:n ja Finanssivalvonnan kesken. On tärkeää huolehtia siitä, että kansallinen valvonta toimii kustannustehokkaasti jatkossakin. Vasta kun siirtyminen yhteiseen valvontaan on tapahtunut riittävän vakaasti ja EKP:n valvonnan vaikutus Finanssivalvonnan työmäärään pystytään arvioimaan luotettavasti, voidaan arvioida mahdollista tarvetta tarkistaa kansallisia valvontamaksuja koskevaa Finanssivalvonnan valvontamaksusta annettua lakia.

EKP:n asetusluonnos on julkisesti lausunnoilla 11.7.2014 asti. EKP:n on tarkoitus hyväksyä asetus syksyllä 2014.

Euroopan keskuspankin tiedote: http://www.ecb.europa.eu/press/pr/date/2014/html/pr140527.fi.html

Lisätietoja: neuvotteleva virkamies Virva Walo, VM rahoitusmarkkinaosasto, p. 02955 30080

Valtiovarainministeriö (VM) on osa valtioneuvostoa. Ministeriö valmistelee hallituksen talous- ja finanssipolitiikkaa ja valtion talousarvion sekä toimii veropolitiikan asiantuntijana. Se vastaa myös rahoitusmarkkinapolitiikan valmistelusta ja valtion työnantaja- ja henkilöstöpolitiikasta sekä julkishallinnon kehittämisestä. Lisäksi VM vastaa kuntahallinnon lainsäädännön sekä kuntatalouden kehittämisestä. Ministeriö osallistuu Euroopan unionin ja monien kansainvälisten järjestöjen toimintaan.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs