Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Pankit ja rahoitus » Omistusasunto pitää pintansa suomalaisnuorten haaveena

Danske Bank

Omistusasunto pitää pintansa suomalaisnuorten haaveena

Tiedote.
Julkaistu: 11.10.2016 klo 09:30
Julkaisija: Danske Bank

Nuorten asunnonostajien määrä on ollut laskussa viime vuosina. Danske Bankin teettämän Ensiasunnonostajat 2016 -kyselytutkimuksen mukaan kuitenkin useimmat suomalaiset nuoret haaveilevat edelleen omistusasunnosta. Kyselytutkimuksen mukaan niistäkin nuorista (18-35-vuotiaat), jotka eivät vielä omista asuntoa ja joille asunnonostaminen ei vielä juuri nyt ole ajankohtaista*, 88 prosenttia haluaisi omistaa asunnon jossain vaiheessa elämäänsä. Omistusasuminen on kyselytutkimuksen mukaan myös periytyvää.

Kaikkia suomalaisia tarkastellessa vuosina 2007-2015 asuntovelallisten osuus on Tilastokeskuksen mukaan ollut hienoisessa nousussa (3,4 %), kun taas alle 35-vuotiaiden asuntovelallisten osuus on laskenut samalla ajanjaksolla 15 prosenttia. Danske Bankin Taloustutkimuksella teettämään kyselytutkimukseen vastanneiden yli 1 000 suomalaisen nuoren (18-35-vuotiaat) mielestä omistusasuminen on silti erittäin houkutteleva vaihtoehto.

- Asuntovelallisten väheneminen heijastaakin enemmän viime vuosien taloustilannetta kuin muutoksia nuorten haaveissa. Esimerkiksi nuorisotyöttömyys on noussut ja nuorempien ikäluokkien käytettävissä olevat tulot ovat laskeneet, Danske Bankin kuluttajaekonomisti Henna Mikkonen sanoo.

Asumismuodossa on kyselytutkimuksessa nähtävissä periytyvyyttä: peräti 88 % nuorista omistusasujista asui myös lapsena omistusasunnossa. Omistusasuminen yleistyy selvästi, kun nuorten talouden bruttovuositulot ylittävät 40 000 euron rajan. Omistusasujien koulutustaso on muita korkeampi, yli 70 % nuorista asunnonomistajista on käynyt vähintään alemman korkeakouluasteen. Sen sijaan vanhempien koulutustaso ei näytä korreloivan nuorten omistusasumisen kanssa.

Koheneva taloustilanne lupaa hyvää ensiasunnon ostajalle       

Kolme suurinta estettä nuorten asunnonostamiselle ovat säästöjen puute, tulotaso ja elämäntilanne. Myös asuntojen korkea hinta ja työtilanteen epävarmuus nousevat viiden yleisimmin mainitun syyn joukkoon. Asunnonostoa parhaillaan harkitsevista vastaajista miehet (51 %) kokevat asuntojen korkean hinnan huomattavasti useammin esteeksi kuin naiset (36 %).

- Iän myötä elämäntilanne muuttuu omistamiselle suosiollisemmaksi, mutta toisaalta muut esteet korostuvat. Elämäntilanteisiin liittyviä esteitä ihmisillä tulee aina olemaan. Muut ostamisen esteet taas liittyvät enemmän Suomen taloustilanteeseen, jonka osalta ensiasunnonostajien tilannetta tukevat työttömyyden lasku, Euroopan matalimmat asuntolainojen korot ja maltillinen inflaatio, Mikkonen kommentoi.

Asunnonostoa parhaillaan harkitsevilla nuorilla tärkeimmät syyt omistaa asunto liittyvät taloudellisiin tekijöihin: 59 % näkee omistusasumisen hyvänä sijoituksena, 50 % hyvänä tapana kerryttää varallisuutta. Muina tärkeinä syinä he näkevät omistusasumisen edullisuuden, varmuuden ja turvallisuuden. Tosin tämän suhteen näyttäisi olevan selkeä sukupuolten välinen ero: naisista lähes puolet (45 %) allekirjoittaa varmuuden tärkeyden, miehistä ainoastaan vajaa neljännes (24 %). Ainoastaan noin viidennes vastaajista näkee omistusasumisen kannustimet (verohelpotukset, ASP-säästäminen) tärkeimpien syiden joukossa asunnonomistamiseen.

- Ne nuoret, jotka eivät koskaan halua omistusasuntoa perustelevat näkemystään puolestaan ei-taloudellisilla syillä, kuten vuokra-asumisen joustavuudella sekä omistusasumisen ja asunnonostamisen hankaluudella. Omistaminen on nuorten asunnonomistajien mukaan hyvä ratkaisu, jopa 95 prosenttia nuorista omistusasujista on tyytyväisiä asumismuotoonsa, Mikkonen toteaa.

Danske Bank haluaa rohkaista ensimmäisen oman kodin ostajia tarjoamalla vuoden 2016 loppuun asti ensiasunnon ostajille Vakaa Plus -asuntolainan ilman järjestelykuluja, sekä jopa 100 euron pesämunan säännöllisen rahastosäästämisen aloittaville ensiasunnon ostajille. Lisäksi Danske Bank toteuttaa yhdessä nuorten pankkilaisten kanssa neuvontakampanjan nuorille asunnonostajille.

*Ei ole omistanut asuntoa eikä harkitse tällä hetkellä asunnon hankkimista.

Lisätietoa:

Henna Mikkonen, ekonomisti, Danske Bank, puh. 010 546 6619

 

Ensiasunnon ostajat 2016 -kysely:

Ensiasunnon ostajat 2016 -kyselytutkimuksen toteutti Danske Bankin toimeksiannosta Taloustutkimus Oy.  Kyselyyn vastasi 21.-27.9.2016 yhteensä 1 034 18-35 vuotiasta suomalaista.

Näin asuvat suomalaiset nuoret:

  • 48 % kaikista vastaajista asuu vuokralla, 29 % omassa tai kumppanin omistamassa asunnossa, 11 % vanhempien luona ja 6 % kimppakämpässä.
  • 18-24 vuotiaista omistusasunnossa asuu 2 %, 25-29 vuotiaista jo 25 %. 30-35 vuotiaissa lukema on jo yli 50 prosenttia (51 %).
  • Vastaajat muuttivat pois kotoa keskimäärin 19-vuotiaina. Miesten keskiarvo on hieman naisia korkeampi, eli 20 vuotta.
  • Vuokralla tai omistusasunnossa asuvista vastaajista 41 % asuu yksin, 39 % aikuistaloudessa ilman lapsia ja 20% aikuistaloudessa, jossa on alle 18-vuotiaita lapsia.

Liitetiedostot

Danske Bank on Suomen kolmanneksi suurin pankki, joka tarjoaa noin miljoonalle suomalaiselle kotitaloudelle, yritykselle ja instituutiolle palveluita laajan asiantuntemuksen sekä innovatiivisten digitaalisten ratkaisujen avulla. Tavoitteemme on tulla tunnetuksi luotetuimpana taloudellisena kumppanina, ja haluamme tuottaa pitkäaikaista arvoa asiakkaillemme, sijoittajille sekä yhteisöille joiden osana toimimme. Danske Bank Oyj on osa pohjoismaista Danske Bank -konsernia. www.danskebank.fi

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs