Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Pankit ja rahoitus » KAPITALFÖRVALTNINGSBOLAGET ESTLANDER & PARTNERS NYA FOND KONCENTRERAR SIG PÅ RÅVAROR

Estlander & Partners

KAPITALFÖRVALTNINGSBOLAGET ESTLANDER & PARTNERS NYA FOND KONCENTRERAR SIG PÅ RÅVAROR

Pressmeddelande.
Publicerad: 16.01.2015 kl. 11:31
Utgivare: Estlander & Partners

Estlander & Partners har 24.11.2014 lanserat en ny fond som enbart koncentrerar sig på råvaror. Specialplaceringsfonden Estlander & Partners Commodity” riktar sig i huvudsak till institutionella placerare och fondens förvaltade kundmedel uppgår redan i inledningsskedet till ca 25 miljoner euro.

Fondens placeringsstrategi är 100% systematisk och den grundar sig på resultaten av två års forskningsarbete. Strategin baserar sig delvis på trendföljande komponenter och drar således nytta av Estlander & Partners kärnkunnande och erfarenhet av de globala finans- och råvarumarknaderna ända sedan 1991.

”Estlander & Partners Commodity” –fondens systematiska placeringsbeslut grundar sig på en kombination av fundamental analys av råvarumarknaderna såsom lagerdynamiken och säsongsvariationer och pristrendanalys. Strategin drar nytta av såväl stigande som sjunkande priser på råvarumarknaderna.

Estlander & Partners styrelseordförande Martin Estlander kommenterar den nya fondlanseringen:

Senaste årens ekonomiska utveckling har lett till mindre rörelser på råvarumarknaderna. Nu har vi tydliga tecken på att den här trenden förändras och under de kommande tre åren kommer råvarumarknaderna igen att vara intressanta för placerarna.

Estlander & Partners placeringsstrategier har ända sedan verksamhetens begynnelse haft en stor vikt på placeringar i råvarusegmentet, t.ex. i Alpha Trend-strategin t.o.m. över 40%. Vårt senaste forskningsarbete gällande råvarumarknadernas beteende i kombination med över 20 års erfarenhet av global råvaruhandel är hörnstenarna i vår nya fond. Vi tror att genom att utnyttja såväl stigande som sjunkande priser på råvarumarknaderna så kan vi uppnå avkastningar som erbjuder en värdefull diversifieringskomponent i varje långsiktig placerares portfölj.

Fonden i korthet:

  • 100% systematisk råvarufond

  • Kombination av fundamental analys och pristrendanalys

  • Drar nytta av bl.a. lagerdynamik och säsongsvariationer

  • Kan utnyttja såväl stigande som sjunkande råvarupriser

    Tilläggsuppgifter ger: Gillis Danielsen, portföljförvaltare, tel. +358 50 325 46 24 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs