Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Pankit ja rahoitus » Förordningarna som kompletterar lagstiftningen om förvaltare av alternativa fonder träder i kraft

Valtiovarainministeriö

Förordningarna som kompletterar lagstiftningen om förvaltare av alternativa fonder träder i kraft

Pressmeddelande.
Publicerad: 25.03.2014 kl. 11:56
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Lagstiftningspaketet om förvaltare av alternativa fonder trädde i kraft den 15 mars 2014. Reglering som förutsätts av EU-direktivet om förvaltare av alternativa fonder sätts delvis i kraft i Finland genom finansministeriets förordningar. De träder i kraft den 29 mars 2014.

Eftersom lagen om förvaltare av alternativa fonder (AIMFL) utgör ny lagstiftning i Finland utfärdar finansministeriet med stöd av den fem nya förordningar.   

Dessutom ersätts helt de sex förordningar som kompletterar lagen om placeringsfonder, lagen om fastighetsfonder och lagen om investeringstjänster.

Vad ändras efter de nya förordningarna?

Förordningen om verksamhet som bedrivs av förvaltare av alternativa investeringsfonder innehåller bl.a. bestämmelser om förvaltarens rapportering till Finansinspektionen. Dessutom föreskrivs om hantering av intressekonflikter och uppgifter åt placerarna. 

Förordningarna innehåller detaljerade motiveringar med stöd av vilka Finansinspektionen kan bevilja avvikelser från alternativa fonder som erbjuds icke-professionella placerare. Förordningarna tar i beaktande skillnaden mellan konsumenter och andra icke-professionella kunder som förtydligar grupperingen av icke-professionella kunder.

Följande aspekter är också väsentliga för marknadsparterna: 1) förordningen som preciserar ansökan om koncession för förvaltare av alternativa fonder samt för förvaringsinstitut, 2) förordningen om förpliktelserna för förvaringsinstitutsverksamhet för alternativa fonder samt 3) en förordning om belöningssystemet för förvaltare av alternativa fonder som på ett betydande sätt preciserar belöningsregleringen på lagnivå.

Presentationspromemorian underlättar tolkningen av den nya lagstiftningen

Viktigaste utgångslägen för beredningen av förordningarna är proportionalitetsprincipen som tar i beaktande marknadspartens storlek och verksamhetens riskfylldhet samt frågan om iakttagandet av Europeiska värdepappersmarknadsmyndigheten ESMA:s utlåtanden, anvisningar och rekommendationer.

Dessa frågor har behandlats ingående i presentationspromemorian om förordningarna. Promemorian som getts ut önskas underlätta tolkningen och tillämpningen av den nya, omfattande lagstiftningen.

Presentationspromemorian: Vaihtoehtorahastojen hoitajia koskevaa lainsäädäntöä täydentävät asetukset

Ytterligare information:

Ilkka Harju, lagstiftningsråd, tfn 02955 30215, förnamn.efternamn@vm.fi

Janni Hiltunen, tfn 02955 30590, förnamn.efternamn@vm.fi

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs