Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Pankit ja rahoitus » Finansminister Rinne till IMF:s och Världsbankens årsmöten i Washington

Valtiovarainministeriö

Finansminister Rinne till IMF:s och Världsbankens årsmöten i Washington

Pressmeddelande.
Publicerad: 07.10.2014 kl. 08:53
Utgivare: Valtiovarainministeriö

Finansminister Antti Rinne representerar de Nordiska och Baltiska ländernas valkrets vid IMF:s internationella monetära och finansiella kommitté (IMFC) i Washington den 10-11 oktober. IMF:s och Världsbankens gemensamma utvecklingskommitté sammanträder också i Washington. Mötenas huvudsakliga teman är läget med världsekonomin och jämlikt ökande av välfärden i utvecklingsländerna.

IMFC:s möte kommer att fokusera på IMF:s nyaste utvärdering av läget med världsekonomin. Världsekonomin återhämtar sig fortfarande ojämnt, och IMF kommer enligt preliminära uppgifter att revidera sin prognos om tillväxten under innevarande år.  

Vid IMFC:s egentliga generalförsamling kommer verkställande direktören Christine Lagarde att presentera IMF:s prioriteringar för de följande sex månaderna. Lagarde kommer att redogöra för hur tillväxtpotentialen kan utökas, finansieringsbranschens risktolerans utökas och det internationella samarbetet förbättras.  

Minister Rinne betonar i sina inlägg på valdistriktets vägnar betydelsen av tillväxtvänlig anpassning och tillväxtstödjande strukturella reformer. För Europas del fästs uppmärksamheten vid de höga arbetslöshetssiffrorna och den alltför stora skuldsattheten. Minister Rinne understöder IMF:s arbete som syftar till att svara mot dessa utmaningar med tillväxt- och sysselsättningsfrämjande politik, utan att man förbiser inkomstskillnadernas ogynnsamma ekonomiska konsekvenser.

IMFC:s medlemmar kommer att diskutera staters skuldsaneringar. Finland understöder strävandena att underlätta överskuldsatta länders möjligheter till kontrollerade skuldsaneringar.

Frågorna om rösträtt och representation inom IMF kommer att tas upp igen. Medlemsländerna kom 2010 överens om reformer som förstärker tillväxtekonomiernas inflytande. Reformerna har emellertid inte trätt i kraft eftersom Förenta staternas kongress inte ratificerat dem.

IMF:s och Världsbankens gemensamma Utvecklingskommitté kommer också att sammanträda i Washington. De Nordiska och de Baltiska ländernas valdistrikt kommer att representeras av Islands utrikesminister Gunnar Bragi Sveinsson.

Utvecklingskommittén ska diskutera bl.a. utvecklingsländernas ekonomiska utsikter, jämlik utökning av välfärden och minskning av ojämställdheten. De Nordiska och Baltiska ländernas valdistrikt betonar bland annat den negativa inverkan som ojämställdheten har för hållbar utveckling och tillväxt. Det andra för valdistriktet och för Finland viktiga temat är Världsbanksgruppens arbete i syfte att avveckla skatteparadis.

Förfrågningar:

Kaisa Korhonen, tjänstemannasekreterare, tfn 02955 30602
Minna Nikitin, specialsakkunnig, tfn 02955 30490
Miia Jaakkola, överinspektör, tfn 02955 30430

förmanm.efternamn@vm.fi

Finansministeriet (FM) är en del av statsrådet. Ministeriet bereder regeringens ekonomiska politik och finanspolitik samt statsbudgeten, och är också expert inom skattepolitiken. Ministeriet svarar också för beredningen av finansmarknadspolitiken samt för utvecklandet av statens arbetsgivar- och personalpolitik och den offentliga förvaltningen. Finansministeriet svarar dessutom för utvecklandet av lagstiftning som gäller kommunförvaltningen samt av kommunekonomin. Ministeriet deltar även i Europeiska unionens och flera internationella organisationers verksamhet.

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs