Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Pankit ja rahoitus » EVLI BANKS DELÅRSRAPPORT 1-9/2015: Resultatet för betraktelseperioden var bra

Evli Pankki Oyj

EVLI BANKS DELÅRSRAPPORT 1-9/2015: Resultatet för betraktelseperioden var bra

Pressmeddelande.
Publicerad: 27.10.2015 kl. 12:45
Utgivare: Evli Pankki Oyj

Januari-september 2015

  • Bolagets verksamhet utvecklades positivt i synnerhet vad gäller kapitalförvaltnings- och kapitalmarknadsenheterna.
  • Kapitalförvaltningens nettoomsättning ökade med 9 procent till 30,2 miljoner euro (1-9/2014: 27,7 mn euro). Kapitalmarknadsenhetens nettoomsättning steg med 7 procent och uppgick till 8,9 miljoner euro (8,3 mn euro).
  • Koncernens nettoomsättning låg på samma nivå som året innan och uppgick till 46,2 miljoner euro (46,4 mn euro). Minskade intäkter från rådgivningstjänsterna hade en negativ inverkan på nettoomsättningen. Rådgivningstjänsternas intäkter för betraktelseperioden var 4,2 miljoner euro (6,4 mn euro). Dessutom gjordes en provisionskorrigering i kapitalförvaltningsenheten, vilken hade en negativ inverkan på nettoomsättningen.
  • Koncernens rörelsevinst för redovisningsperioden var 9,2 miljoner euro (9,1 mn euro). Rörelsevinsten belastades av kostnader av engångsnatur.
  • Det förvaltade kapitalet ökade kring 10 procent och uppgick i slutet av september till 8,5 miljarder euro netto inklusive intresseföretag.
  • Bolaget har stärkt sitt utbud av kapitalförvaltningstjänster genom förvärvet av aktiemajoriteten i Head Asset Management Oy. Affären genomfördes 19.10.2015 efter Finansinspektionens godkännande.
  • Evli Bank har god likviditet och soliditeten ligger på fortsatt hög nivå.

Juli-september 2015

  • Koncernens nettoomsättning sjönk jämfört med jämförelseperioden. Omsättningen för redovisningsperioden var 13,4 miljoner euro (16,2 mn euro). Under redovisningsperioden minskade Corporate Finance enhetens fakturering till 1,4 miljoner euro (3,0 mn euro). Ytterligare belastades resultat av en provisoinskorrigering i Kapitalförvaltningsenheten.
  • Koncernens rörelsevinst för redovisningsperioden var 2,7 miljoner euro (4,2 mn euro). Rörelsevinsten belastades av kostnader av engångsnatur.

Utsikterna oförändrade

Resultatet för 2015 väntas bli bättre än för 2014. Uppfattningen får stöd av resultatutvecklingen i början av året och av att återkommande intäkter täcker en väsentlig del av företagets totala kostnader.

Verkställande direktör Maunu Lehtimäki

”Evlis ekonomiska resultat för redovisningsperioden januari–september 2015 var bra. Rörelsevinsten var 9,2 miljoner euro, vilket motsvarar en rörelsevinstmarginal på cirka 20 procent. Avkastningen på eget kapital var 18 procent, vilket överstiger koncernens långsiktiga mål för avkastning på eget kapital på 15 procent. Jämfört med motsvarande period året innan inträffade dock inga större förändringar i omsättningen eller rörelsevinsten. Delvis beror detta på att Corporate Finance-uppdragen under jämförelseperioden inföll främst under andra och tredje kvartalet samt på vissa engångskostnadsposter under redovisningsperioden. Kapitalförvaltnings- och kapitalmarknadsenheterna utvecklades positivt, och våra kundtillgångar ökade med cirka 10 procent från året innan och uppgick till 8,5 miljarder euro netto.”


Närmare information:

verkställande direktör Maunu Lehtimäki
tfn +358 (9) 4766 9304 eller +358 (0)50 553 3000 

ekonomichef Juho Mikola
tfn +358 (9) 4766 9871 eller +358 (0)40 717 8888

Bilagor

Evli Bank Abp

Evli är en genuin privatbank som har placering som specialområde och därmed hjälper privatpersoner och institutioner att öka sin förmögenhet. Evli tillhandahåller kapitalförvaltningstjänster, tjänster relaterade till kapitalmarknaderna, såsom förmedling av aktier och andra placeringsprodukter, market making och placeringsanalys samt Corporate Finance-tjänster. Dessutom tillhandahåller vi banktjänster som stöder kundernas placeringsverksamhet. Evlis kunder utgörs å ena sidan av dagens och framtidens förmögna privatpersoner, deras familjer och företag med kopplingar till dem samt å andra sidan av institutionella kunder, såsom försäkringsbolag, pensionsstiftelser, organisationer, kommuner och företag. Evli har över 200 anställda. Evlis förvaltade kundmedel uppgår till 8,5 miljarder euro (netto 9/2015). www.evli.com

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs