Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Pankit ja rahoitus » EVLI BANKS DELÅRSRAPPORT 1-9/2013

Evli Pankki Oyj

EVLI BANKS DELÅRSRAPPORT 1-9/2013

Pressmeddelande.
Publicerad: 25.10.2013 kl. 13:00
Utgivare: Evli Pankki Oyj

  • Koncernens nettoomsättning var under betraktelseperioden 40,9 miljoner euro (1-9/2012: 36,1 milj. euro).
  • Koncernens rörelsevinst var 5,4 miljoner euro (3,7 milj. euro).
  • Det förvaltade kapital uppgick i slutet av september till 5,5 miljarder euro (4,9 miljarder euro).
  • I januari 2013 blev Evli majoritetsägare i Aurator Varainhoito Oy genom förvärvet av cirka 90 procent av aktierna.
  • Evli Banks likviditet och kapitaltäckningsgrad är fortfarande goda.
  • Evli bedömer att resultatet för hela året blir bättre än föregående års resultat.

”Evlis rörelsevinst för tredje kvartalet motsvarade förväntningarna och nådde nästan fjolårets nivå. Evlis nettoomsättning ökade med 13 procent från årets början och rörelsevinsten med 46 procent. Den starka resultatutvecklingen beror främst på ökade provisionsintäkter för både Wealth Management- och Markets-enheten. Mot slutet av kvartalet har aktiviteten inom Corporate Finance-enheten även ökat och vi tror att detta ger positiva resultat mot årets slut. Evlis förvaltade kundkapital ökade med 11 procent netto jämfört med fjolåret och nådde 5,5 miljarder euro och intresseföretagen medräknat, 6,6 miljarder euro. Under rådande marknadsbetingelser och med ett starkt halvår bakom oss, bedömer vi att resultatet för året som helhet överskrider fjolårets.” Maunu Lehtimäki, verkställande direktör, Evli Bank Abp

 

Ytterligare information:
Maunu Lehtimäki, verkställande direktör, Evli Bank Abp
tel. +358 (0)9 4766 9304 eller +358 (0)50 553 3000

 

Bilagor

EVLI BANK ABP
E
vli Bank har placering som specialområde. Vi hjälper privatpersoner, företagare och samfund att öka sin förmögenhet. Evli erbjuder förmögenhetsförvaltning, aktie- och derivatförmedlig, analys samt corporate finance-tjänster. Evli grundades 1985 och har sedan dess varit en föregångare och vägvisare på den snabbt växande kapitalmarknaden. Verksamheten grundar sig på personalens gedigna yrkeskunskap samt dess förmåga, som uppnåtts genom erfarenhet, att hitta lösningar med mervärde åt kunderna. Evlis målsättning är att skapa långsiktiga och förtroendefulla kundrelationer.

Evlis verksamhetsområde omfattar i första hand Östersjöregionen. Banken sysselsätter omkring 250 personer. Evlikoncernens eget kapital uppgår till 50,0 miljoner euro och BIS-kapitaltäckningsgraden är 13,5 % (30.9.2013). www.evli.com

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs