Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Pankit ja rahoitus » Ennakkotietoja LähiTapiola-ryhmän yhtiöiden vuoden 2013 tilinpäätöksistä

LähiTapiola

Ennakkotietoja LähiTapiola-ryhmän yhtiöiden vuoden 2013 tilinpäätöksistä

Tiedote.
Julkaistu: 28.02.2014 klo 09:27
Julkaisija: LähiTapiola

 28.2.2014 LEHDISTÖTIEDOTE

• LähiTapiolan mittava rakennejärjestely valmistui vuoden 2013 lopussa, kun 19 alueyhtiöön siirtyi yli 1,5 miljoonaa voimassa olevaa vapaaehtoista vahinkovakuutussopimusta, vakuutusmaksutuloa noin 353 miljoonaa euroa, sijoitusvarallisuutta 660 miljoonaa euroa sekä 457 työntekijää.

• Vuonna 2013 sovittiin strategisesta yhteistyöstä S-ryhmän kanssa sekä LähiTapiola Pankin ja S-Pankin yhdistämisestä uudeksi S-Pankiksi.

• Integraatiosta aiheutui kertaluontoisia lisäkustannuksia, jotka heikensivät liikekulusuhteita.

• LähiTapiolan vahinkovakuutuksen riskiliikkeen tulos oli hyvä, mutta maksutulon kasvu jäi alle tavoitetason. Fuusioista huolimatta palvelun laatu pystyi hyvänä.  Meneillään oleva integraatioprosessi kasvatti liikekuluja vahinkovakuutustoiminnassa.

• Henkiyhtiön maksutulo kasvoi 30 prosenttia ja vakavaraisuus vahvistui. Liikekulujen kasvu heikensi tulosta.

• LähiTapiola Pankki -konserni teki historiansa parhaan tuloksen mm. onnistuneen sijoitusmyynnin ansiosta. Asiakastyytyväisyys pysyi hyvänä muutoksista huolimatta.

• LähiTapiola Varainhoidon tulos oli hyvä. Yhtiö kasvoi erityisesti Private- ja instituutioasiakkaissa.

• LähiTapiola Kiinteistövarainhoito kasvoi kannattavasti. Sekä asiakkaiden määrä että  hallinnoitavan varallisuuden määrä kasvoivat.

LähiTapiola-ryhmä

Pääjohtaja Erkki Moisanderin mukaan lähivuosina on sopeuduttava hitaan kasvun ja matalien sijoitustuottojen kauteen. ”Onnistumisia vuonna 2013 oli paljon. Vakavaraisuuden kehittymiseen ja tuloksiin voi olla tyytyväinen, mutta asiakkaiden omistamana yhtiöryhmänä meidän on erityisesti pidettävä huoli pitkän tähtäimen kannattavuudesta. Kustannustasomme on kilpailijoihin verrattuna selvästi korkeampi. Säilyttääksemme kilpailukykymme lähivuosina, meidän on löydettävä kustannussäästöjä ja tehostettava toimintaa”, Moisander sanoo.

LähiTapiola aloitti virallisesti toimintansa vuoden 2013 alussa ja integraatio valmistui lopullisesti vuoden lopussa, kun LähiTapiolan Keskinäisestä Vakuutusyhtiöstä siirrettiin 19 alueyhtiöille yli 1,5 miljoonaa voimassa olevaa vapaaehtoista henkilö-, mikro- ja pienten- ja keskisuurten yritysten vahinkovakuutussopimusta, vakuutusmaksutuloa noin 353 miljoonaa euroa ja sijoitusvarallisuutta 660 miljoonaa euroa. Alueyhtiöihin siirtyi myös 457 työntekijää.

”Toteutimme onnistuneesti toimialan suurimman ja haastavimman vakuutuskannan siirron sekä integraatioon liittyneet lukuisat muut ICT-järjestelmätyöt.  Vuoden 2014 alussa toteutetut hyvin onnistuneet vakuutuskannan siirrot vahvistivat lopullisesti LähiTapiolan paikallisuutta korostavan alueyhtiörakenteen. Nyt LähiTapiola-ryhmä toimii siinä muodossa kuin Tapiolan ja Lähivakuutuksen fuusiota koskevassa perustamissopimuksessa on tarkoitettu”, pääjohtaja Erkki Moisander sanoo.

Vaikka liiketoimintasiirrot veivät paljon huomiota LähiTapiolan toiminnassa vuonna 2013, myös asiakaspalvelussa onnistuttiin. LähiTapiola sai hyvän tuloksen vuoden 2013 EPSI Rating -vakuutusyhtiövertailussa. Henkilöasiakkaiden asiakastyytyväisyydessä suurimpien vakuutusyhtiöiden joukossa LähiTapiola arvioitiin parhaaksi.

S-ryhmä ja LähiTapiola solmivat vuonna 2013 sopimuksen strategisesta yhteistyöstä ja S-Bonus kumppanuudesta. Lisäksi sovittiin S-Pankin ja LähiTapiola Pankin yhdistymisestä uudeksi S-Pankiksi 1.5.2014 alkaen.

”Maininnan ansaitsee myös skaalaetuja tuova työeläkeyhtiöfuusio. Eläke-Fenniasta ja LähiTapiola Eläkeyhtiöstä muodostettu Keskinäinen Työeläkevakuutusyhtiö Elo aloitti toimintansa tammikuun alussa 2014”, Moisander toteaa.

”Liiketoiminnoissamme sijoituspalvelut, Private Banking ja Varainhoito ovat molemmat olleet kasvu-uralla. Monet sijoitustuotteistamme perustuvat henkivakuutuksiin, mikä osaltaan on kasvattanut henkiyhtiömme maksutuloa”, Moisander sanoo.

Vuonna 2013 LähiTapiolaan tuli yli 600 000 korvaushakemusta. Korvauspalvelun laadullinen taso pysyi hyvänä lukuisista muutoksista huolimatta. ”Vahinkovakuuttamisessa näkyy kova kilpailu, jonka seurauksena menetimme hieman markkinaosuuttamme. Erityisen ilahduttavaa on ollut menestyksemme yritysvakuutuksissa. Siinä yksi mainittava onnistuminen oli lakisääteisen tapaturmavakuutuksen siirtoliiketulos, joka oli yksi parhaista kautta aikojen”, Moisander sanoo.

LähiTapiola-ryhmän vahinkovakuutustoiminnan, eli LähiTapiola Keskinäisen Vakuutusyhtiön ja 19 alueyhtiön, vertailukelpoinen ensivakuutuksen maksutulo kasvoi 2,2 prosenttia 1 055,8 miljoonaan euroon (1 033,0 milj. e).   Vertailukelpoinen yhdistetty kulusuhde, jossa on eliminoitu laskuperustemuutosten vaikutus, oli 97,1 prosenttia.  Riskisuhde oli 62,6 prosenttia ja toimintakulusuhde 34,4 prosenttia.

Yhtiöiden tulokset

LähiTapiola Vahinkovakuutus

LähiTapiola Vahinkovakuutuksen vuoden keskeisin muutos oli se, että LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö luovutti 31.12.2013 henkilöasiakkaiden sekä pienten ja keskisuurten yritysten vapaaehtoiset vahinkovakuutukset 19 alueyhtiölle.  LähiTapiola Keskinäisessä Vahinkovakuutusyhtiössä hoidetaan jatkossakin lakisääteiset vahinkovakuutukset koko maan osalta sekä pääkaupunkiseudun asiakkaiden kaikki vahinkovakuutukset. Myös suurten yritysten kaikki vahinkovakuutukset Suomessa ovat yhtiön hoidossa.

LähiTapiola Vahinkovakuutuksen liikevoitto nousi 234,1 miljoonaan euroon (pro forma* 179,0 milj. e).  Laskuperustemuutosten ja integraatiokulujen vaikutus eliminoituna vertailukelpoinen liikevoitto oli 183 miljoonaa euroa (178,0 milj. e) Vakuutusmaksutulo kasvoi 1,3 prosenttia 903,6 miljoonaan euroon (892,0 milj. e).    Ensivakuutuksen vakuutusmaksutulon kasvu oli 1,2 prosenttia.  Vertailukelpoinen ensivakuutuksen maksutulon kasvu oli 2,3 prosenttia.

”Integraatiotyössä onnistuimme hyvin toteuttamalla vapaaehtoisten vahinkolajien kannanluovutukset 19 alueyhtiöön. Kaikki kannanluovutukseen siirtyneet tehtävät toteutettiin aikataulussa ja onnistuneesti.  Fuusiojärjestelyjen jälkeen kertaluonteiset mittavat ICT-kehitystyöt alkavat olla takana”, toimitusjohtaja Jukka Kinnunen sanoo. Integraatiosta aiheutui kertaluontoisia lisäkustannuksia, jotka heikensivät liikekulusuhdetta.

”Maksutulon kasvua tavoiteltiin asiakaspysyvyyden vahvistamisella sekä myynnin tehostamisella, mutta näissä tavoitteissa emme vielä onnistuneet odotetulla tavalla.  Asiakasmäärät laskivat jonkin verran ja maksutulon kasvu jäi alle 4 prosentin tavoitetason.  Siten myös markkinaosuutemme pieneni vuonna 2013 noin prosentin.  Pääsimme kuitenkin tyydyttävään tulokseen ja yhdistetty kulusuhde on alle 100 prosenttia.” Maksetut korvaukset alenivat 7,9 prosenttia 603,1 miljoonaan euroon (655,0 milj. e). Tilinpäätöstä rasitti yksi yli miljoonan euron vahinko. 

”Onnistuimme erinomaisesti lakisääteisen tapaturmavakuutuksen siirtoliikkeessä. Suuret yritykset -yksikön vuositavoitteena oli positiivinen siirtotulos, josta muodostuikin yksi historian parhaista kautta aikojen. Nettomaksutulon lisäys oli 3,4 miljoonaa euroa. Uusia asiakkaita saatiin yli 70 ja asiakaspito onnistui erinomaisesti.

”Kannattavuuden parantamisessa etenimme oikeaan suuntaan. Onnistuimme lakisääteisen tapaturmavakuutuksen uusien maksujärjestelmien käyttöönotossa ja liikennevakuutuksen hinnoittelussa etenimme riskivastaavampaan suuntaan. Vapaaehtoisissa vahinkovakuutuslajeissa vahinkokehitys jatkui suotuisana, vaikka joulukuun myrskyvahingot vaikuttavatkin negatiivisesti jonkin verran koko vuoteen.”

Yhtiön vakavaraisuuspääoma oli 1 646,2 miljoonaa euroa (1 791,7 milj. e). Vastuunkantokyky eli vakavaraisuuspääoma suhteessa vakuutusmaksutuottoihin ennen liiketoimintasiirtoja oli 234,6 prosenttia (210,9 %). Tilikauden aikana tehtiin laskuperustemuutokset korvaustoiminnan hoitokuluvaraukseen sekä liikennevakuutuksen kollektiivivaraukseen.  Laskuperustemuutokset paransivat tulosta yhteensä 71,5 miljoonalla eurolla.  Meneillään oleva integraatioprosessi kasvatti liikekuluja.  Kun eliminoidaan edellä mainittujen erien vaikutus yhdistettyyn kulusuhteeseen, oli vertailukelpoinen yhdistetty kulusuhde 94,5 prosenttia (95,0 %). 

Vertailukelpoinen riskisuhde oli 62,6 prosenttia (65,1 %) ja toimintakulusuhde 31,9 prosenttia (29,9 %).  LähiTapiola

Vahinkoyhtiön sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin olivat 158,3 miljoonaa euroa (234,8 milj. e ) eli 4,0 prosenttia (8,1 %).  Sijoitustoiminnan viiden vuoden keskimääräinen vuotuinen tuotto oli 5,4 prosenttia ja kymmenen vuoden tuotto 5,4 prosenttia *)

LähiTapiola Vahinkovakuutus: Suluissa esitetty vertailuvuoden luku on tuloslaskelmaerien osalta pro forma -luku.  Tämä kertoo tuloslaskelmaerien ja tunnuslukujen osalta tiedon, mitkä kyseiset erät olisivat olleet, jos 31.12.2012 tapahtunut Vahinko-Tapiolan ja Lähivakuutuksen sulautuminen olisi tapahtunut edellisen tilikauden alussa. 

LähiTapiola Henkiyhtiö

LähiTapiola Henkiyhtiön vuoden 2013 kasvu ja vakavaraisuus olivat kunnossa, mutta liikekulujen budjetoitu taso ylitettiin. Liikevoitto oli 37,0 miljoonaa euroa (30,4 milj. e) ja kokonaistulos oli 44,9 miljoonaa euroa (119,5 milj. e).  

LähiTapiola Henkiyhtiön vakuutusmaksutulo jatkoi vahvalla kasvu-uralla. Vakuutusmaksutulo kasvoi edelliseen vuoteen nähden 29,7 prosenttia 423,3 miljoonaan euroon (326,5 milj. e).

LähiTapiola Henkiyhtiön sijoitustoiminnan nettotuotot käyvin arvoin olivat 121,8 miljoonaa euroa (231,5 milj. e) eli 4,6 prosenttia (9,2 %). Sijoitustoiminnan viiden vuoden keskimääräinen vuotuinen tuotto oli 5,9 prosenttia ja kymmenen vuoden tuotto 5,5 prosenttia. 

”LähiTapiola-ryhmän vuoden 2013 alussa voimaan tullut alueyhtiörakenne oli merkittävä liiketoiminnallinen muutos, jonka seurauksena 19 alueyhtiötä muodostivat myös henkiyhtiön tärkeimmän jakelukanavan. Tuloksena oli Henkiyhtiön maksutulon 30 prosentin kasvu yli 400 miljoonaan euroon. Yhteistyö alueyhtiöiden kanssa oli keskeinen syy myynnin onnistumisessa”, toimitusjohtaja Minna Kohmo sanoo.

Jonkun verran kasvua saatiin myös Tapiolan ja Lähivakuutuksen fuusion seurauksena, kun heinäkuun alussa toteutettiin osittainen vakuutuskannan luovuttaminen henkivakuutusyhtiö Duosta LähiTapiola Henkiyhtiöön. Luovutuksessa siirtyi noin 11 000 Lähivakuutus-yhdistysten myymää riskihenkivakuutussopimusta.

Liikekustannussuhde oli 138,3 prosenttia (vertailukelpoinen 136,8 %).  Vakavaraisuusaste oli 23,7 prosenttia (23, 0 %). Mikäli liikekulujen kattamiseen käytettävät, mutta tunnuslukuihin sisältymättömät sijoitusrahastojen palkkionpalautukset olisi huomioitu tunnusluvussa sekä integraatiokulut eliminoitu, olisi kokonaisliikekustannussuhde ollut 129,2 prosenttia ( 131,1%).

Asiakasomistajien edun ja yhtiön kilpailukyvyn turvaaminen edellyttävät kiinteän kulurasitteen karsimista.  ”Kustannustehokkuuteen tullaan kiinnittämään strategiakaudella erityistä huomiota koko yhtiöryhmässä. Tämä parantaa myös henkiyhtiön liikekulutilannetta”, Kohmo sanoo.

LähiTapiola Pankki

LähiTapiola Pankki -konsernin liikevoitto oli 7,5 miljoonaa euroa (5,9 milj. e) ja tilikauden voitto 7,0 miljoonaa euroa (5,9 milj. e). 

Liikevaihto oli 80,6 miljoonaa euroa (79,2 milj. e). Pankin korkokate laski 18,9 miljoonaan euroon (19,3 milj. e). Palkkiotuotot konsernissa kasvoivat 24,4 prosentilla 40,4 miljoonaan euroon (32,4 milj. e).

LähiTapiola Pankin tulos oli  4 miljoonaa euroa (6,5 milj. e). Tulosta rasittivat tulevan fuusion vuoksi tehdyt poikkeukselliset järjestelmäpoistot. Tulokseen vaikutti myös se, että LähiTapiolan toimistoissa ympäri Suomen työskennelleet pankkityöntekijät siirtyivät pankin palvelukseen 1.9.2013 toteutetussa liiketoimintasiirrossa ja siitä aiheutui kertaluonteisia ylimääräisiä kuluja.

Matala korkotaso on pienentänyt euromääräistä korkokatetta, joka vaikutti heikentävästi tuloskehitykseen. Korkokatteen pienenemisen seurauksena pankit ovat pyrkineet parantamaan kannattavuuttaan palkkio- ja muilla tuotoilla.

”Konsernina onnistuimme kasvattamaan liikevoittoamme matalasta korkotasosta ja epävarmasta taloustilanteesta huolimatta. Esimerkiksi sijoitusmyynti onnistui viime vuonna todella hyvin. Sijoitusmyyntimme kasvoi 2,5-kertaiseksi ja osittain sen ansiosta pankin kokonaiskannattavuus parani ja asiakasmäärä kasvoi lähes 20 000 asiakkaalla”, LähiTapiola Pankin toimitusjohtaja Marja Pajulahti sanoo.

Vuoden keskeisin tapahtuma oli se, että S-Pankki ja Tapiola Pankki sopivat yhdistyvänsä uudeksi S-Pankiksi 1.5.2104.  S-ryhmä omistaa vuonna 2014 aloittavasta uudesta pankista 75 prosenttia ja LähiTapiola-ryhmä 25 prosenttia. ”Vuosi 2013 oli LähiTapiola Pankissa lukuisten muutosten aikaa. Tästä huolimatta pystyimme ylläpitämään asiakastyytyväisyyden korkealla. Asiakkaistamme 87 prosenttia antoi pankille hyvän tai erittäin hyvän arvosanan. Meidän on pidettävä asiakkaiden tyytyväisyydestä hyvää huolta myös fuusion aikana”, Pajulahti sanoo.

LähiTapiola Pankin luottokanta kasvoi 10,1 prosenttia 1 840,3 miljoonaan euroon (1 671,3 milj. e) . Tämä ylittää selvästi toimialan yleisen kasvun. Myös talletuksissa ylitettiin kotitalouksien kohdalla toimialan kasvu. Talletukset lisääntyivät 7,3 prosenttia 1 754,6 miljoonaan euroon (1 644,17 milj. e). Pankin asiakasmäärä kasvoi 19 273 asiakkaalla katsauskauden aikana 274 002 asiakkaaseen (254 729  as.).

Pankkikonsernin vakavaraisuussuhde oli 16,4 prosenttia (12,7) ja ensisijaisten omien varojen suhde oli 15,3 prosenttia (10,9). Vakavaraisuuden tunnuslukujen kehitykseen on vaikuttanut luottokannan ja yrityssaamisten kasvu sekä oman pääoman vahvistaminen osakeannilla.

LähiTapiola Varainhoito

Tapiola Varainhoidon vuoden 213 tulos oli hyvä, 3,6 milj. e (0,3 milj. e). Liikevaihto oli 22,1 miljoonaa euroa (15,1 milj. e). LähiTapiola Varainhoidon hallinnoimat asiakasvarat kasvoivat 10,7 prosenttia 8 539, 4 miljoonaan euroon (7 763,2 milj. e). 

Hallinnoitavien pääomien kasvuun vaikutti myönteinen kehitys Private-palvelussa ja institutionaalisissa sijoittajissa. Myös osakemarkkinoiden elpyminen kasvatti sekä LähiTapiola-rahastojen että muiden asiakasvarojen määrää.

"Tavoitteemme on vuonna 2014 edelleen vahvistaa markkina-asemaamme varainhoitomarkkinoilla. LähiTapiolan kasvava asiakaskunta tarjoaa tähän hyvät mahdollisuudet."

”Omaan sijoitusnäkemykseemme perustuva varainhoito kannatti myös katsausvuonna. Erityisen ilahduttavaa on, että meidät valittiin Suomen vastuullisemmaksi sijoittajaksi”, toimitusjohtaja Tom Liljeström sanoo.  LähiTapiola sai vuonna 2013 Scandinavian Financial Researchin (SFR) tutkimuksessa parhaan vastuullisen sijoittajan palkinnon. Palkinto jaettiin ensimmäistä kertaa. Myös  rahastoluokittaja Morningstar jakoi vuoden 2012 parhaiden rahastojen palkinnot 19.3.2013. Tapiola Eurooppa -rahasto palkittiin parhaana Suomessa saatavilla olevana eurooppalaisiin osakkeisiin sijoittavana rahastona.

Osana LähiTapiola Pankin ja S-Pankin fuusiota LähiTapiola Varainhoito Oy:n rahastoliiketoiminta siirtyy S-ryhmän konserniin kuuluvalle FIM Varainhoito Oy:lle 1.3.2014 alkaen. LähiTapiola Varainhoito Oy jatkaa toimintaansa itsenäisenä ja näkemyksellisenä varainhoitajana, joka hoitaa entiseen tapaan myös nykyisin hallinnoimiensa rahastojen sijoitustoiminnan sekä muiden varainhoitoasiakkaiden sijoitussalkut. ”LähiTapiola-rahastojen sijoitustoiminta ja päätökset tehdään jatkossakin LähiTapiola Varainhoidossa. Samat tiimit ja tutut ihmiset hoitavat asiakkaiden rahoja tulevaisuudessakin. Myös sijoitustoimintamme periaatteet ja näkemyksellisyys pysyvät ennallaan.

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito -konserni

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito ylitti liikevaihdon ja liikevoiton kasvutavoitteensa.

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito -konsernin hallinnoiman kiinteistövarallisuuden markkina-arvo kasvoi  3 195,5 miljoonaan euroon (2 875,9 milj. e). Kiinteistökanta muodostuu toimisto-, liike-, logistiikka-, hotelli- ja asuinkiinteistöistä, ja kiinteistökannan vuokrattava pinta-ala kasvoi 5,3 prosenttia 1,3 miljoonaan neliömetriin. Konsernin liikevaihto kasvoi 12,7 miljoonaan euroon (10,8 milj. e) ja liikevoitto nousi 2,5 miljoonaan euroon (1,5 milj. e).

” LähiTapiola Kiinteistövarainhoidon tavoite kannattavasta kasvusta toteutui kustannuspaineesta huolimatta. Asiakkaiden kiinteistösalkkujen tuotot pysyivät markkinoihin verrattuna hyvinä ja asiakasmäärä kasvoi suunnitellusti. Erityisesti kiinteistörahastoliiketoimintamme kehittyi vahvasti”, sanoo toimitusjohtaja Vesa Immonen.

----------

Tiedotteen luvut ovat alustavia. LähiTapiola-ryhmän yhtiöiden tilinpäätökset julkaistaan viikolla 13.

*) LähiTapiola Vahinkovakuutus: Suluissa esitetty vertailuvuoden luku on tuloslaskelmaerien osalta pro forma -luku.  Tämä kertoo  tuloslaskelmaerien ja tunnuslukujen osalta tiedon, mitkä kyseiset erät olisivat olleet, jos 31.12.2012 tapahtunut Vahinko-Tapiolan ja Lähivakuutuksen sulautuminen olisi tapahtunut edellisen tilikauden alussa. 

 

Lisätiedot:

Timo Laakso

Talousjohtaja

Talouspalvelut

puh. (09) 453 3048, 050 326 8659

 

Sirpa Pönkkä

Laskentajohtaja

Talouspalvelut puh. (09) 453 2565, 0400 440 862

 

LähiTapiola Vahinkovakuutus

Toimitusjohtaja Jukka Kinnunen

puh. (09) 453 2969, 040 748 0785

 

LähiTapiola Henkiyhtiö

Toimitusjohtaja Minna Kohmo

puh. (09) 453 3032, 050 556 6507

 

LähiTapiola Pankki

Toimitusjohtaja Marja Pajulahti

puh. (09) 453 7106, 040 842 8665

LähiTapiola Varainhoito

Toimitusjohtaja Tom Liljeström puh. (09) 453 2102, 0400 440 929

LähiTapiola Kiinteistövarainhoito

Toimitusjohtaja Vesa Immonen puh. (09) 453 3412, 040 532 2808

 

 

Liitetiedostot

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs