Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Pääuutinen » Trafi antoi uusia määräyksiä rautateistä

Trafi

Trafi antoi uusia määräyksiä rautateistä

Tiedote.
Julkaistu: 18.04.2011 klo 14:37
Julkaisija: Trafi

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi on antanut uuden rautatielain (304/2011) pohjalta uusia rautatieturvallisuuteen ja yhteentoimivuuteen liittyviä määräyksiä.  Pääosin määräysten vaatimukset kohdistuvat Suomen rataverkolla toimiviin rautatieliikenteen harjoittajiin ja rataverkon haltijoihin. Rataverkon haltijoita ovat Suomessa valtion rataverkkoa hallinoiva Liikennevirasto sekä  lain soveltamisalaan kuuluvien yksityisraiteiden haltijat. Tällä hetkellä rautatieliikenteen harjoittajia ovat VR ja museoliikennöitsijät sekä liikennettä harjoittavat kunnossapitoyritykset.

Annetut määräykset koskevat mm. rautatieliikenteen harjoittajan ja rataverkon haltijan turvallisuusjohtamisjärjestelmää sekä käyttötoimintaa ja liikenteenhallintaa. Kaikki määräykset tulivat voimaan 15.4.2011.

Turvallisuusjohtamisjärjestelmä on turvallisuustodistuksen ja -luvan edellytys

Rautatielain uudistamisen seurauksena turvallisuusjohtamisjärjestelmää koskevien tarkempien sääntöjen antamisen toimivalta siirrettiin Trafille.

Turvallisuusjohtamisjärjestelmän on oltava dokumentoitu kaikilta olennaisilta osiltaan, ja siinä on erityisesti kuvattava vastuunjakoa infrastruktuurin haltijan tai rautatieyrityksen organisaatiossa. Siinä on osoitettava, miten johtamisessa turvataan valvonta kaikilla tasoilla, miten henkilöstö ja sen edustajat kaikilla tasoilla osallistuvat siihen ja miten turvallisuusjohtamisjärjestelmän jatkuva parantaminen varmistetaan.

Trafi myöntää rautatieliikenteen harjoittajille rautatieliikenteen harjoittamiseen vaadittavan turvallisuustodistuksen ja rataverkon haltijoille rataverkon hallinnointiin tarvittavan turvallisuusluvan.

Yhdenmukainen käyttö varmistetaan käyttötoiminnan ja liikennehallinnan menettelyillä

Käyttötoiminta ja liikenteenhallinta -määräys koskee menettelyitä, joiden avulla voidaan varmistaa erilaisten rakenteellisten osajärjestelmien yhdenmukainen käyttö sekä niiden tavanomaisen toiminnan että häiriötilanteiden aikana, mukaan lukien erityisesti junien ohjaus sekä liikenteen suunnittelu ja hallinta.

Määräyksen vaatimukset kohdistuvat Suomen rataverkolla toimiviin rautatieliikenteen harjoittajiin ja rataverkon haltijoihin. Kalustoyksiköitä koskevia toiminnallisia vaatimuksia sovelletaan uusiin, uudistettaviin ja parannettaviin kalustoyksiköihin. Määräys ei kuitenkaan koske vaihtotyötä.

Rautatieliikenteen harjoittajan on annettava kuljettajalle tiedot, jotka tämä tarvitsee tehtäviensä hoitamiseen normaali- ja häiriötilanteissa. Sen on mm. laadittava kuljettajan sääntökirja ja reittikirja sekä junan aikataulu.

Määräyksessä on vaatimuksia myös junalle ja junien toiminnalle.

Lisätietoja
päälakimies Henrika Räsänen, puh. 020 618 6836, henrika.rasanen(at)trafi.fi
lakimies Kaisa Saino, puh. 020 618 6837, kaisa.sainio(at)trafi.fi – turvallisuusjohtamisjärjestelmä
erityisasiantuntija Ville Vainiomäki, puh. 040 828 1621, mikko.vainiomaki(at)trafi.fi – käyttötoiminta ja liikenteenhallinta

Liikenteen turvallisuusvirasto Trafi kehittää aktiivisesti liikennejärjestelmän turvallisuutta, vastaa sen sääntely- ja valvontatehtävistä sekä edistää liikenteen ympäristöystävällisyyttä. www.trafi.fi

Tutustu julkaisijan muuhun lehdistöaineistoon

Mediapankki

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs