Tiedotteet

Näytä tiedotekategoriat

Etusivu » Tiedotteet » Pääuutinen » Suomen ensimmäinen lämpöpumppujen eurooppalainen laatuleima - EHPA Quality Label - myönnetty

Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry

Suomen ensimmäinen lämpöpumppujen eurooppalainen laatuleima - EHPA Quality Label - myönnetty

Tiedote.
Julkaistu: 03.06.2014 klo 17:42
Julkaisija: Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry

Suomen ensimmäinen lämpöpumppujen eurooppalainen laatuleima - EHPA Quality Label  (EHPA QL) - myönnettiin suomalaisen lämpöpumppuvalmistajan Lämpöässän  Esi/Vm –mallisarjalle. Suomen lämpöpumppuyhdistys SULPU RY on ollut jo usean vuoden ajan Euroopan lämpöpumppuyhdistyksen (EHPA) laatukomitean virallisena jäsenenä. Laatuleiman myönsi EHPA:n laatuleimajärjestelmään kuuluva Suomen kansallinen laatukomitea, joka valvoo ja kehittää lämpöpumppualan tuotteiden ja toiminnan laatua Suomessa.  Laatuleiman myöntänyt Kansallinen laatukomitea koostuu kokeneista energia-alan osaajista. Siihen kuuluu riippumattomat edustajat Aalto Yliopistosta, Suomen Kylmäliikkeiden liitosta (SKLL), Suomen LVI-liitosta (SuLVI), VTT:ltä ja  SULPU:sta.  Lisäksi komiteaan kuuluu kolme edustajaa lämpöpumpputeollisuudesta.

 

Lämpöpumpputoimitusten korkean laadun varmistamiseksi EHPA on kehittänyt Laatumerkintä-järjestelmän, jonka vaatimukset ovat yhteneväisiä EU:n ECOLABEL - direktiivin kanssa. Kansallinen laatukomitea valvoo laatumerkin myöntämistä Suomessa ja suorittaa vaaditut tarkastukset laadun todentamiseksi. Laatukomitea myöntää lämpöpumpuille laatumerkinnän EHPAn Quality Label – järjestelmän säännöin ja mukaisesti. Eurooppalainen laatuleimajärjestelmä on käytössä jo kymmenessä EU-maassa ja laatuleima on myönnetty jo yli 3000 lämpöpumpputyypille.

 

Laatumerkinnän myöntämiskriteeristö koostuu laitteen teknisestä suorituskyvystä puolueettoman, akreditoidun testilaitoksen mittaustulosten perusteella, laitteen teknisen toimivuuden tarkastamisesta sekä tuotetakuun ja varaosien saannin riittävästä laajuudesta. Lisäksi laatukomitea tarkistaa paikallisen huolto-organisaation toimivuuden ja maakohtaisen dokumentaation kuten käyttöohjekirjat.

 

Eurooppalainen laatuleima on meille tärkeä askel paitsi kotimaan markkinoilla niin myös vientitoiminnoissamme - toteaa toimitusjohtaja Heikki Lahtinen Lämpöässästä.

 

Järjestelmälaatu on avainasemassa lämpöpumppumarkkinan huikeassa menestystarinassa. Eurooppalainen Laatuleima on olennainen osa tätä unohtamatta järjestelemälaatuun liittyvää oikeaa suunnittelua, asennusta”, käyttöönottoa, huoltoa - jatkaa SULPUn toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen.

 

Lämpöpumppuala on jatkanut kasvuaan talouden lamavuosista huolimatta. Suomen 600.000 lämpöpumppua ottavat jo 5 TWh/a lähilämpöä, uusiutuvaa energiaa, talojen ympäriltä, kalliosta, maasta tai ilmasta. Suomalaiset sijoittivat viime vuonna lämpöpumppuihin noin 400 miljoonaa euroa. Ja syykin on selvillä. Sijoituksen tuotto on useimmiten yli 10 % /vuosi. Nykyisillä korkokannoilla ja energian hinnoilla lämpöpumppuinvestointipäätöksen tekemättä jättäminen olosuhteissamme on käytännössä vain tiedon puutetta – jatkaa Jussi Hirvonen.

 
Lisätietoja:
Toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen, Suomen Lämpöpumppuyhdistys SULPU ry, +358 50 5002751, jussi.hirvonen@sulpu.fi
Toimitusjohtaja Heikki Lahtinen, Lämpöässä, +358 40 8471574, heikki.lahtinen@lampoassa.fi
 
Suomen lämpöpumppuyhdistys SULPU ry on lämpöpumppualan edistämis- ja asiantuntijajärjestö. SULPU välittää jäsenilleen informaatiota alan toiminnasta sekä tiedottaa kuluttajia sekä tiedottaa sekä valmistelee ja toimii asiantuntijana päättäjien apuna. SULPU osallistuu kansainvälisten lämpöpumppujärjestöjen toimintaan, myötävaikuttaa kansallisten ja kansainvälisten projektien kautta niin, että lämpöpumppualan tietoa, tutkimusta, koulutusta, sitoutumista ja resursseja syntyy ja kasvaa mm. yliopistoihin, tutkimuslaitoksiin, rahoitusinstituutioihin. SULPU tarjoaa jäsenilleen ja muille halukkaille lämpöpumppuihin liittyvää koulutusta yhteistyökumppaniensa kanssa. SULPU kerää ja julkaisee tilastotietoa lämpöpumppualasta sekä kommunikoi tilastotiedot myös kansainvälisten järjestöjen kanssa.
 
www.sulpu.fi, toiminnanjohtaja Jussi Hirvonen,+358 50 5002751, jussi.hirvonen@sulpu.fi

 

Julkaisijan muita tiedotteita

Hae kategoriasta

Kategorian julkaisijoita

Kategorian uusimmat

ePressin asiakkaita
Trafi Radisson Blu Tellabs